Świadectwo
charakterystyki energetycznej.

— ENERGIA

Świadectwo charakterystyki energetycznej
– RW Projekt rzetelność i terminowość

Lokal mieszkalny

od 200zł/netto

Dom jednorodzinny

od 380zł/netto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwa Charakterystyki EnergetycznejCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 200 zł/netto
Dom jednorodzinnyod 380 zł/netto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— PORTFOLIO

Świadectwo charakterystyki energetycznej – realizacje

Audyty energetyczne dla firm w Łomży

— ENERGIA

Świadectwo charakterystyki energetycznej – definicja

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument potwierdzający poziom zużycia energii przez budynek oraz zawierający zalecenia dotyczące poprawy jego efektywności energetycznej.

Korzyści wynikające z posiadania świadectwa energetycznego:

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie budynku
 • Może pomóc w oszczędnościach na kosztach energii
 • Zwiększa wartość nieruchomości
 • Umożliwia świadome wybory w zakresie remontów i modernizacji budynku
 • Poprawia komfort użytkowania budynku poprzez zwiększenie efektywności energetycznej

Koszty związane z uzyskaniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

Koszty uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej zależą od wielu czynników, takich jak rozmiar i rodzaj budynku, lokalizacja, skomplikowanie wykonania ekspertyzy oraz doświadczenie eksperta. Przeciętnie koszt uzyskania świadectwa energetycznego wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Proces uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej obejmuje kilka kroków, m.in.:

 • Zlecenie wykonania ekspertyzy i badań
 • Wizytę eksperta w budynku w celu dokonania pomiarów i oceny stanu budynku
 • Opracowanie raportu zawierającego informacje o zużyciu energii oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej
 • Wydanie świadectwa energetycznego

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od daty jego wydania. Po tym okresie należy wykonać ponowną ekspertyzę i uzyskać nowe.

— TAK WARTO

Zakres działania świadectwa charakterystyki energetycznej

Co obejmuje świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwo energetyczne zawiera informacje dotyczące zużycia energii przez budynek oraz zalecenia dotyczące poprawy jego efektywności energetycznej. Dokument ten zawiera m.in.:

 • Informacje o zużyciu energii przez budynek
 • Ocena efektywności energetycznej budynku
 • Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej
 • Informacje o źródłach energii wykorzystywanych w budynku
 • Informacje o emisji CO2 do atmosfery

Świadectwa charakterystyki energetycznej od kwietnia 2023 nie będą wymagane od właścicieli domów lub mieszkań, którzy nadal chcą w nich mieszkać.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jest to konieczne zarówno przy oddaniu nowego budynku do użytku, jak i przy wystawieniu nieruchomości na sprzedaż.

Certyfikat

KATEGORIA

Kategorie budynków, dla których obowiązkowe jest posiadanie świadectwa energetycznego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych i magazynów, których powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 50 m2. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, np. budynki zabytkowe lub budynki przeznaczone na cele kultu religijnego.

W Polsce istnieją cztery kategorie budynków pod względem wymagań dotyczących świadectwa energetycznego: A, B, C i D. Im niższa litera, tym bardziej efektywny energetycznie jest budynek. Kategorie te są określone na podstawie wskaźnika EP, który oblicza się na podstawie zużycia energii na jednostkę powierzchni użytkowej budynku.

Wymagania dla budynków w poszczególnych kategoriach:

Minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków różnią się w zależności od ich kategorii. Im niższa kategoria, tym bardziej rygorystyczne są wymagania. Wymagania dotyczące poszczególnych kategorii są określone w Polskiej Normie PN-EN 15603. Wymagania te obejmują m.in. parametry izolacyjności termicznej ścian, dachu i stolarki okiennej, rodzaj i wydajność systemów grzewczych oraz systemów wentylacyjnych.

Wymagania

NORMY

Kwalifikacje RW PROJEKT

KTO

Jak wybrać dobrego eksperta:

Ekspertyzę i badania potrzebne do uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie energetyki budowlanej. Najczęściej są to inżynierowie lub architekci specjalizujący się w efektywności energetycznej budynków.

Rzeczoznawca w zakresie efektywności energetycznej 0007/14 Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Audytorów i Certyfikatorów Energetycznych „POLONIA” w Warszawie

Audytor energetyczny upr. Nr MI/ŚE/422/2009 – złożony z wynikiem pozytywnym egzamin w Ministerstwie Infrastruktury (29.07.2009)

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń PDL/0033/OWOK/13

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń PDL/0002/POOK/12

Wybór dobrego eksperta jest kluczowy dla uzyskania dokładnej i rzetelnej ekspertyzy. Przy wyborze audytora należy zwrócić uwagę na jego doświadczenie, kwalifikacje oraz opinie innych klientów. Dobry audytor energetyczny powinien mieć wiedzę na temat najnowszych technologii i rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej budynków oraz być w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące procesu uzyskania świadectwa energetycznego.

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia ekspertyzy i badań:

 • Projekt budowlany
 • Karta charakterystyki technicznej budynku
 • Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Rysunki techniczne budynku
 • Dokumentacja budynku, jeśli jest dostępna

Dokumenty

JAKIE

Wyniki

CZYNNIKI

Czynniki wpływające na wynik ekspertyzy

Wynik ekspertyzy i badań może być modelowany przez wiele czynników, takich jak:

 • Wiek i stan techniczny budynku
 • Materiały wykorzystane do budowy budynku
 • Właściwości izolacyjne ścian, okien i dachu
 • Wydajność systemu grzewczego oraz systemu wentylacyjnego
 • Klimatyzacja budynku
 • Charakterystyka zużycia energii przez mieszkańców lub użytkowników budynku
 • Częstotliwość i rodzaj konserwacji urządzeń i systemów w budynku.

— INŻYNIEROWIE

Nasze pozostałe usługi

Audyt ENERGETYCZNY

KLIKNIJ

Budynku TERMOWIZJA

KLIKNIJ

Projektowane CHARAKTERYSTYKI

KLIKNIJ

Analiza ŚROD.-EKONOM.

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ