Świadectwo energetyczne Olsztyn i okolice.

— Olsztyn

Świadectwo energetyczne Olsztyn, certyfikat energetyczny Olsztyn.

check

Świadectwo energetyczne Olsztyn

check

Audyt energetyczny Olsztyn

check

Certyfikat energetyczny Olsztyn

s
Twoi konsultanci energetyczni w Olsztynie:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 200zł/netto

Dom jednorodzinny

od 380zł/netto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwo Energetyczne OlsztynCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 200 zł/netto
Dom jednorodzinnyod 380 zł/netto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— RW Projekt certyfikowani audytorzy energetyczni.

Świadectwo energetyczne w Olsztynie – kto musi je posiadać?

Wynajmujesz lub zbywasz nieruchomość? A może finalizujesz prace budowlane? Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązkowe jest posiadanie świadectwa energetycznego w Olsztynie budynku – jego nieposiadanie pociąga za sobą sankcje. Co to jest świadectwo energetyczne? Kto ma obowiązek je dostarczyć?

W skrócie:

  • Świadectwo energetyczne przedstawia całkowite zapotrzebowanie na energię obecnego budynku lub jego części (na przykład mieszkania).
  • Od 28 kwietnia 2023 r. obowiązuje nowa wersja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego – posiadacze domów i mieszkań, a także administratorzy budynków, będą zobligowani do dostarczenia świadectwa energetycznego najemcom lub kupującym. Nieudostępnienie świadectwa grozi sankcją pieniężną.
  • W przypadku realizacji działań termomodernizacyjnych (takich jak zmiana systemu ogrzewania czy wymiana stolarki okiennej), niezbędne jest wytworzenie nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.
  • Świadectwo energetyczne jest niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie finansowe z programu Moje Ciepło.
  • Natomiast w ramach programu Czyste Powietrze, wymogiem uzyskania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest wykonanie audytu energetycznego.
  • Potrzebujesz świadectwa energetycznego w Olsztynie? Możesz je zlecić RW Projekt mamy doświadczenie od 2006roku.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane także certyfikatem energetycznym, świadectwem energetycznym lub paszportem energetycznym, to dokument prezentujący ocenę efektywności energetycznej budowli. Jak to rozumieć?

W świadectwie energetycznym definiuje się pełne zapotrzebowanie istniejącej konstrukcji (lub jej segmentu, jak na przykład mieszkania) na energię wykorzystywaną do celów takich jak ogrzewanie, wentylacja, produkcja ciepłej wody, a także klimatyzacja i oświetlenie. Dokument ten informuje, jaki jest rzeczywisty poziom kosztów związanych z konsumpcją energii w konkretnym domu czy apartamencie.

W naszym kraju a zatem i w Olsztynie obowiązek posiadania świadectw energetycznych istnieje już od kilku lat i dotąd dotyczył budynków wzniesionych po roku 2009. Od kwietnia 2023 roku obowiązuje nowe prawo, według którego wymagane jest przedstawienie świadectw energetycznych dla wszystkich obiektów, w tym tych zbudowanych przed rokiem 2009.

Olsztyn: Aktualizacja przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i Prawa budowlanego

28 kwietnia 2023 roku weszła w życie aktualizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Zgodnie z nowymi regulacjami, posiadacze domów i mieszkań, jak również administratorzy obiektów, są zobowiązani do dostarczenia świadectwa energetycznego najemcy (osobie wynajmującej) albo nabywcy (osobie kupującej nieruchomość). Świadectwa energetyczne w Olsztynie przygotowuje się zarówno dla całych obiektów, jak i ich fragmentów (w tym mieszkań). Warto podkreślić, że nieudostępnienie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na Portalu Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl), głównym celem obowiązku tworzenia świadectw energetycznych jest wspieranie budownictwa optymalnego pod względem zużycia energii oraz podnoszenie świadomości społecznej odnośnie potencjału oszczędzania energii w budynkach. Informacje zawarte w świadectwie energetycznym umożliwiają właścicielowi, najemcy lub użytkownikowi budynku szacowanie przybliżonego rocznego zapotrzebowania na energię, co przekłada się na koszty utrzymania związane z jej zużyciem.

Zatem w Olsztynie, główne cele świadectw energetycznych są dwojakie. Pierwszy z nich to umożliwienie najemcy lub kupującemu oceny przewidywanych kosztów zużycia energii i ocena, czy cena nieruchomości jest proporcjonalna do tych kosztów. Drugi cel dotyczy budowania świadomości ekologicznej i postrzegania świadectwa energetycznego jako ważnego źródła informacji o zapotrzebowaniu energii przez dany obiekt oraz jako możliwości oceny jego efektywności energetycznej.

OLSZTYN
ENERGIA

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE OLSZTYN – oddział Poczty Polskiej

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Mikołaja Kopernika 40,
10-580 Olsztyn

Współrzędne GPS:
N 53° 46′ 55.896” E 20° 29′ 20.303”

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Mikołaja Kopernika 40,
10-580 Olsztyn

Współrzędne GPS:
N 53° 46′ 55.896” E 20° 29′ 20.303”

MUSI?
KTO

Kto w Olsztynie jest zobowiązany do dostarczenia świadectwa energetycznego?

Od roku 2009, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, obowiązkiem jest przygotowanie świadectwa energetycznego w celu jego udostępnienia osobie wynajmującej lub nabywającej dany obiekt lub jego część (na przykład lokal). W związku z tym w Olsztynie, świadectwo energetyczne musi być przekazane, gdy:

  • obiekt lub jego część (lokal) jest sprzedawany na mocy umowy sprzedaży,
  • obiekt lub jego część (lokal) jest sprzedawany na mocy umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • obiekt lub jego część (lokal) jest udostępniany na wynajem.

Od 28 kwietnia 2023 roku konieczne jest również dołączenie świadectwa energetycznego, gdy:

  • inwestor lub inwestorka finalizuje budowę konstrukcji budowlanej (świadectwo to powinno zostać dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie).

Należy także pamiętać, że obowiązek dostarczenia certyfikatu energetycznego  dotyczy również budynków, w których odbywa się działalność gospodarcza (o powierzchni powyżej 250 m2) oraz świadczonych są usługi (o powierzchni przekraczającej 500 m2).

Świadectwo energetyczne od 2023 roku jest wymagane przy transakcjach sprzedaży i wynajmu nieruchomości lub jej części, a także w sytuacji renowacji obejmującej co najmniej 25% powierzchni ścian zewnętrznych bądź wymiany systemu grzewczego.

Główną nowością jest wymóg dostarczenia świadectwa energetycznego dla każdego obiektu – nie tylko dla nowo powstałych domów i apartamentów, ale również dla tych wybudowanych przed rokiem 2009. Kolejna zmiana dotyczy konieczności przygotowania świadectwa podczas inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych o mocy określonej w przepisach. Aktualizacja ustawy wprowadza również wymóg dołączania przez inwestorki i inwestorów (w tym deweloperów) świadectwa energetycznego jako aneksu do zgłoszenia zakończenia prac budowlanych oraz wniosku o zezwolenie na użytkowanie budynku.

Kto ma w Olsztynie zwolnienie z obowiązku dostarczenia świadectwa energetycznego?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło, że zgodnie z nowymi regulacjami, nie ma potrzeby tworzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla już istniejących obiektów, ich segmentów lub lokali wykorzystywanych do użytku osobistego (czyli nie będących przedmiotem wynajmu lub sprzedaży). Dodatkowo, wymóg przedłożenia certyfikatu energetycznego przez inwestorów i inwestorki nie obejmuje domów o powierzchni mniejszej niż 70 m2.

Świadectwo charakterystyki energetycznej może być przygotowywane tylko dla obiektu już istniejącego, natomiast dla budynku w fazie projektowania opracowywana jest projektowana charakterystyka energetyczna.

Kto jest odpowiedzialny za wykonanie certyfikatu energetycznego dla nieruchomości i lokali w Olsztynie?

Osoba tworząca świadectwo energetyczne musi być zarejestrowana w Rejestrze osób uprawnionych do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej. Zapytaj o nasze numery identyfikacyjne. Wypełnione świadectwo energetyczne należy obligatoryjnie zgłosić do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, gdzie otrzyma unikalny numer świadectwa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej utworzone w Centralnym rejestrze obejmuje wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, proporcję odnawialnych źródeł energii (OZE) w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, a także jednostkową ilość emisji CO2

PYTANIA
ODPOWIEDZI
MUSI?
KTO

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne w Olsztynie?

Termin ważności świadectwa energetycznego to 10 lat od momentu jego wydania. Należy zauważyć, że ten 10-letni okres jest aktualny pod warunkiem, że w obiekcie nie przeprowadzono w tym czasie na przykład termomodernizacji czy renowacji systemów grzewczych. Co to implikuje?

Jeśli właścicielka lub właściciel przeprowadzi zmiany takie jak termomodernizacja, renowacja, wymiana okien lub zmiana systemu ogrzewania, będzie konieczne uzyskanie nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jaki jest koszt świadectwa energetycznego?

Opłata za świadectwo energetyczne uzależniona jest od czynników takich jak rozmiar obiektu i jego funkcja, a także od położenia geograficznego. Na przykład w Warszawie cena świadectwa charakterystyki energetycznej budynku różni się od tej w Gdańsku. Generalnie jednak wartość świadectwa oscyluje w granicach od 300 zł (za lokal mieszkalny) do ponad 900 zł (za budynek wielorodzinny).

Co jeszcze warto wiedzieć? Świadectwo energetyczne a audyt energetyczny

Jak już wcześniej wspomniano w Olsztynie, świadectwo energetyczne jest niezbędne przy wynajmowaniu lub sprzedaży nieruchomości, jak również w przypadku dużych budynków użyteczności publicznej. Dodatkowo, świadectwo energetyczne jest wymagane w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe z programu Moje Ciepło.

Warto jednak zaznaczyć, że obok świadectwa energetycznego istotną rolę odgrywa audyt energetyczny. To dokument przygotowywany w kontekście projektu termomodernizacyjnego. W odróżnieniu od świadectwa energetycznego dla istniejącego budynku, audyt zawiera rekomendacje termomodernizacyjne, prognozy przyszłego zużycia energii oraz kosztorys projektu. Audyt energetyczny nie jest wymagany prawnie, ale jest kluczowy dla ubiegania się o różnorodne dotacje wspierające poprawę efektywności energetycznej.

Dla wielu programów audyt jest nieodzowny do pozytywnego rozpatrzenia wniosku (np.  zwiększone dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze). Dlaczego? Audyt, oprócz oceny stanu energetycznego budynku, zawiera proponowane modernizacje, szacunkowy koszt ich wykonania oraz przewidywane oszczędności energetyczne i finansowe. Audyt energetyczny jest wymagany, na przykład, do uzyskania rozszerzonej dotacji w ramach programu Czyste Powietrze.

Potrzebujesz certyfikatu energetycznego lub audytu energetycznego? Skontaktuj się z nami, a my wesprzemy Cię w zdobyciu wkrótce obowiązkowego certyfikatu lub audytu, który pozwoli Ci uzyskać dofinansowanie.

— CIEKAWOSTKI

Świadectwo charakterystyki energetycznej w Olsztynie

świadectwo energetyczne Olsztyn cennik i kto musi
świadectwo charakterystyki energetycznej Olsztyn przepisy prawa budowlanego
audyt energetyczny Olsztyn a świadomość energetyczna
certyfikat energetyczny Olsztyn dokument u notariusza

W Olsztynie możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Olsztynie i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

W Olsztynie możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Olsztynie i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Patrycja Roszczyk
Patrycja Roszczyk
2024-04-23
Serdecznie polecam! Przesympatyczna i konkretna współpraca. Świadectwo energetyczne zrobione w trybie ekspresowym 🙂
Agnieszka Jagiełło
Agnieszka Jagiełło
2024-04-21
Szybka, profesjonalna obsługa
Marcin Jurek
Marcin Jurek
2024-04-19
Niemożliwe od ręki na cuda trzeba poczekać 24 godziny. Dokładnie tyle (a nawet mniej ) zajęło przygotowanie świadectwa. Serdecznie polecam każdemu kto tak jak ja obudził się na ostatnią chwilę i pionie potrzebował dokumenty. W przeciwieństwie do innych firm za przyspieszoną usługę nie jest pobierana dodatkowa opłata. Dla wszystkich pozostałych również polecam bo kontakt bardzo miły i profesjonalny.
Andrzej Pyka
Andrzej Pyka
2024-04-11
Szybko i bezproblemowo. Polecam.
Sebastian Pawluczuk
Sebastian Pawluczuk
2024-04-11
Profesjonalnie, rzeczowo. Polecam.
Anna Maliszewska
Anna Maliszewska
2024-04-10
Firma godna polecenia na 200%. Współpraca przebiegła wzorowo na każdym etapie. Cena bardzo dobra. Dziękuję za miłą współpracę i szybką realizację.
Magdalena Kokoszka
Magdalena Kokoszka
2024-04-09
Współpraca przebiegła bardzo szybko, miło i konkretnie.. polecam
Marta Paszko
Marta Paszko
2024-04-03
Sprawna i rzetelna obsługa. Wykonanie jeszcze przed czasem. Firma godna polecenia!
Jumedica
Jumedica
2024-04-03
Polecam firmę Rw Projekt. Szybka sprawna komunikacja , profesjonalne podejście do klienta. Terminowość 👍👍👍
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Pisz

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Giżycko

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Ostrołęka

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Radom

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ