Świadectwo charakterystyki energetycznej Gdynia.

— Z Gdyni płynie energia do sukcesu!

Świadectwo energetyczne Gdynia, audyt energetyczny Gdynia

check

Świadectwo energetyczne Gdynia

check

Audyt energetyczny Gdynia

check

Certyfikat energetyczny Gdynia

s
Twoi konsultanci energetyczni w Gdyni:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 200zł/netto

Dom jednorodzinny

od 380zł/netto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwo Energetyczne GdyniaCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 200 zł/netto
Dom jednorodzinnyod 380 zł/netto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Świadectwo energetyczne Gdynia: energia do stabilnej przyszłości!

Świadectwo energetyczne Gdynia: moc, która napędza Twój rozwój!

Świadectwo energetyczne w Gdyni to dokument oceniający wydajność energetyczną budynku, dostarczający informacje na temat zużycia energii elektrycznej, systemu podgrzewania wody, wentylacji, klimatyzacji oraz zastosowanych odnawialnych źródeł energii.

Co to jest świadectwo energetyczne? Dane zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej umożliwiają oszacowanie kosztów energii dla konkretnej nieruchomości w Gdyni oraz sugerują sposoby ich redukcji.

Jako właściciel nieruchomości w Gdyni, możesz się zastanawiać, jak uzyskać świadectwo energetyczne? Kto jest zobowiązany do posiadania tego dokumentu i jakie są koszty jego sporządzenia?

Zmiany w Ustawie o Charakterystyce Energetycznej Budynków wprowadziły obowiązek posiadania świadectwa energetycznego. Obowiązek ten dotyczy głównie właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają je sprzedać lub wynająć.

GDYNIA
ENERGIA

Gdzie uzyskać świadectwo energetyczne w Gdyni?

Aby uzyskać świadectwo energetyczne, konieczne jest wpisanie do rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Taki dokument może zostać sporządzony wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Firmy specjalizujące się w przygotowywaniu świadectw energetycznych w Gdyni, takie jak RW Projekt, mogą pomóc, jeśli są zarejestrowane w centralnym rejestrze i mają odpowiednie uprawnienia. Od 2006 roku zdobywamy doświadczenie w tworzeniu świadectw energetycznych oraz przeprowadzaniu audytów energetycznych.

Audyt energetyczny to szczegółowy raport, który analizuje zużycie energii i proponuje metody na zwiększenie efektywności energetycznej, często wykonywany przed modernizacją budynków.

Certyfikat energetyczny, znany również jako świadectwo energetyczne czy świadectwo charakterystyki energetycznej, jest dokumentem mniej szczegółowym niż audyt, określającym standard energetyczny budynku. Jest on najczęściej wykorzystywany przy wynajmie lub sprzedaży nieruchomości.

Metodą na wykonanie świadectwa energetycznego jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w tej dziedzinie, takiej jak RW Projekt. W Gdyni, RW Projekt oferuje wykonanie świadectwa energetycznego przez doświadczonych audytorów, którzy od 2006 roku mają uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych. Gwarantujemy, że otrzymasz świadectwo energetyczne zgodne z obowiązującymi przepisami.
Warto wiedzieć, że ważne świadectwo energetyczne można uzyskać tylko od osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Oznacza to, że taka osoba musi być wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Czy w Gdyni świadectwo energetyczne jest obowiązkowe? Kto powinien je posiadać?

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy właścicieli budynków w Gdyni, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych. Wymóg ten obejmuje osoby prywatne oraz inwestorów, w tym deweloperów. Ponadto, obowiązek ten dotyczy także zarządców budynków oraz osób posiadających uprawnienia spółdzielcze do lokali mieszkalnych i użytkowych.

Świadectwo energetyczne – kiedy jest wymagane?

Oto przewodnik dotyczący Gdyni, wskazujący, kiedy świadectwo energetyczne jest niezbędne:

 • przy sprzedaży nieruchomości na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
 • podczas wynajmu,
 • przy sprzedaży spółdzielczego prawa własności do lokalu,
 • przy zgłoszeniu zakończenia budowy (dotyczy inwestorów),
 • przy składaniu przez Państwa wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku do właściwego organu.

Osoby korzystające z budynku wyłącznie do własnych celów i nie planujące jego sprzedaży lub wynajmu są zwolnione z tego obowiązku. Zwolnienie to dotyczy również właścicieli nieruchomości używanych mniej niż 4 miesiące w roku, posiadaczy budynków przemysłowych i użytkowych bez instalacji energetycznej, a także budynków sakralnych, wolnostojących domów o powierzchni do 50 m² oraz zabytków.

GDYNIA
MAMY TO
GDYNIA
TO PROSTE

Ekonomiczne korzyści dzięki świadectwu energetycznemu w Gdyni.

Szukasz wykonawcy usługi wystawienia świadectwa energetycznego w Gdyni? Skontaktuj się z RW Projekt i uzyskaj świadectwo energetyczne dla swojego budynku od certyfikowanych audytorów z wieloletnim doświadczeniem.

W Gdyni RW Projekt oferuje sporządzanie świadectw energetycznych dla:

 • mieszkań,
 • domów,
 • lokali użytkowych,
 • całych budynków.

Zapewniamy szybkie i komfortowe przygotowanie dokumentacji energetycznej.

Jaka jest cena świadectwa energetycznego budynków w Gdyni?

Koszt świadectwa energetycznego zależy od:

 • rodzaju obiektu,
 • dostępności dokumentacji technicznej,
 • powierzchni nieruchomości.

W Gdyni ceny świadectw energetycznych w RW Projekt zaczynają się od 200 zł netto za mieszkanie, od 380 zł netto za dom oraz 0,5 zł netto/m² za lokal użytkowy.

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE GDYNIA – oddział Poczty Polskiej

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Ikara 9,
81-197 Gdynia

Współrzędne GPS:
N 54° 34′ 53.45” E 18° 32′ 16.877”

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Ikara 9,
81-197 Gdynia

Współrzędne GPS:
N 54° 34′ 53.45” E 18° 32′ 16.877”

GDYNIA
Z NAMI

Jak długo jest aktualne świadectwo energetyczne w Gdyni? Czy potrzebuję jego aktualizacji?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez dziesięć lat od daty wydania.

Okres ten może zostać skrócony, jeśli wprowadzone zostaną zmiany w konstrukcji budynku. Właściciel nieruchomości w Gdyni musi zapewnić, że posiada aktualne świadectwo energetyczne, które dokładnie odzwierciedla obecne parametry energetyczne budynku.

Jakie są wymagania do sporządzenia świadectw energetycznych?

Specjalista przygotowujący świadectwo energetyczne potrzebuje szczegółowych informacji o nieruchomości w Gdyni oraz odpowiedniej dokumentacji, aby precyzyjnie ocenić jej efektywność energetyczną. Gromadzenie niezbędnych danych jest kluczowym etapem tego procesu.

Wymagane dokumenty do sporządzenia świadectwa energetycznego:

 • plan budynku,
 • szczegółowe dane techniczne,
 • zdjęcia budynku.

Można również przedstawić faktury potwierdzające wydatki na poprawę efektywności energetycznej, jednak nie jest to obligatoryjne.

Jak w Gdyni zdobyć dokumenty potrzebne do świadectwa energetycznego i jaki jest proces ich uzyskania?

Osoby pragnące uzyskać świadectwo energetyczne dla swojego mieszkania w Gdyni mogą otrzymać potrzebne dokumenty od zarządcy budynku.

Właściciele domów jednorodzinnych powinni samodzielnie zebrać i przeanalizować dostępne informacje, w tym te znajdujące się w planie budowlanym oraz inne dokumenty dotyczące nieruchomości.

Brak świadectwa energetycznego – konsekwencje w Gdyni

Osoba, która jest zobowiązana do zlecenia wykonania świadectwa energetycznego, ale tego nie zrobi, może podlegać karom finansowym. Jeśli sprzedawca lub wynajmujący nieruchomość nie dostarczy świadectwa energetycznego, grozi mu grzywna do 5000 złotych, ustalana indywidualnie przez notariusza obsługującego transakcję lub przez sąd.

W RW Projekt oferujemy sprawny i komfortowy proces przygotowania świadectwa energetycznego. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie tworzenia tego dokumentu.

GDYNIA
MIASTO
GDYNIA
FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

Klasa energetyczna budynku to wskaźnik, który określa jego efektywność energetyczną. Parametr ten jest oznaczany na ustalonej skali i przedstawia wydatki związane z zużyciem energii na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie oraz inne potrzeby. W świadectwie energetycznym im wyższa klasa energetyczna, tym budynek jaki badamy jest bardziej efektywny pod względem zużycia energii.

Budynki o wyższej klasie energetycznej mają liczne zalety. Zaliczamy je do przyjaznych dla środowiska, a także do generujących niższe koszty eksploatacji, co jest korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i całego społeczeństwa.

Dane dotyczące kategorii energetycznej nieruchomości w Gdyni są zawarte w świadectwie energetycznym (znanym również jako certyfikat energetyczny, paszport energetyczny lub świadectwo charakterystyki energetycznej). Jest to oficjalny dokument przedstawiający profil energetyczny budynku oraz jego ocenę pod kątem efektywności energetycznej. Wymóg posiadania tego dokumentu jest uregulowany prawnie w wielu krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

W Polsce, a także w Gdyni, funkcjonuje system klasyfikacji budynków według ich efektywności energetycznej, oceniany na skali od A do G, zgodnie z następującymi kategoriami:

 • Klasa A – oznacza budynek o najwyższej oszczędności energetycznej, cechujący się minimalnym zużyciem energii i niskimi kosztami eksploatacyjnymi.
 • Klasa B – reprezentuje budynek o bardzo dobrej efektywności energetycznej, zużywający więcej energii niż budynki klasy A.
 • Klasa C – wskazuje budynek spełniający standardowe kryteria energetyczne, zużywający nieco więcej energii, ale nadal uznawany za energetycznie oszczędny.
 • Klasa D – to średnia kategoria efektywności energetycznej, gdzie budynek wymaga większego zużycia energii na ogrzewanie, chłodzenie i zasilanie różnych systemów.
 • Klasa E – przyznawana budynkom o niższej efektywności energetycznej, z wyraźnie wyższym zużyciem energii, co prowadzi do zwiększonych kosztów eksploatacji.
 • Klasa F – obejmuje obiekty o niskiej efektywności energetycznej, charakterystyczne tutaj są duże straty ciepła i wysokie koszty, na przykład ogrzewania. Zużycie energii w tych budynkach jest relatywnie wysokie.
 • Klasa G – najniższa kategoria efektywności energetycznej, z najwyższym zużyciem energii, co w polskich domach mieszkalnych przekłada się na znacznie wyższe rachunki za ogrzewanie i chłodzenie.

Jako właściciel nieruchomości w Gdyni, możesz określić klasę energetyczną swojego obiektu, odnosząc się do istniejącego świadectwa energetycznego.

Jeśli planujesz wynajem lub zakup mieszkania lub budynku, obowiązkiem obecnego właściciela jest dostarczenie Ci informacji o klasie energetycznej, zawartej w świadectwie energetycznym.

W Polsce przepisy nakładają obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla każdego lokalu mieszkalnego lub budynku, w którym określona jest klasa energetyczna. Dzięki temu każda nieruchomość w Gdyni jest oceniana pod względem efektywności energetycznej zgodnie z ustaloną skalą.

Gdy klasa energetyczna domu lub mieszkania w Gdyni jest niska, istnieją różne metody na poprawę jego efektywności energetycznej, co może prowadzić do zmniejszenia zużycia energii. Oto kilka wskazówek, jak efektywnie podnieść klasę energetyczną nieruchomości:

 • Ulepszenie systemu ogrzewania – na przykład, zastąpienie pieca węglowego instalacją pompy ciepła,
 • Wymiana tradycyjnych żarówek na modele energooszczędne,
 • Zastąpienie starych urządzeń AGD nowymi, bardziej efektywnymi energetycznie modelami,
 • Implementacja odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne, które są skuteczne zarówno w nowych, jak i starszych budynkach,

Inwestycja w audyt energetyczny, który może zidentyfikować słabe punkty w nieruchomości i umożliwić ich naprawę.

Podnoszenie klasy energetycznej swojego budynku jest istotne, szczególnie w kontekście planów Komisji Europejskiej dotyczących wprowadzenia minimalnych standardów energetycznych. Zgodnie z tymi planami, nowo wybudowane budynki mieszkalne powinny osiągnąć co najmniej klasę D do roku 2033.

Elementy wpływające na efektywność energetyczną budynku oraz jego końcową klasę energetyczną, zawarte w świadectwie energetycznym, obejmują:

 • rok budowy i stan techniczny obiektu,
 • rodzaj materiałów wykorzystanych w konstrukcji,
 • typy systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji,
 • zastosowane technologie oświetleniowe,
 • jakość izolacji cieplnej.

Kategorie energetyczne mają wszechstronne znaczenie dla właścicieli nieruchomości, wpływając na budżet domowy, komfort mieszkania, wartość rynkową nieruchomości w Gdyni, a także na świadomość ekologiczną. Oto kilka korzyści wynikających z posiadania świadectwa energetycznego:

 • Pozwala ocenić przewidywane koszty związane z zużyciem energii w domu lub mieszkaniu,
 • Dostarcza informacji o potencjalnych wydatkach na ogrzewanie,
 • Wpływa na wartość rynkową nieruchomości – im wyższa klasa energetyczna, tym bardziej atrakcyjna staje się nieruchomość na rynku,
 • Wyższa klasa energetyczna oznacza niższą emisję gazów cieplarnianych, co przekłada się na mniejsze obciążenie dla środowiska.

Kategoryzacja energetyczna budynków jest istotna nie tylko dla właścicieli indywidualnych, ale również dla całego społeczeństwa. Promuje wdrażanie energooszczędnych rozwiązań, co prowadzi do oszczędności finansowych, a także ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i podnosi jakość życia społeczności.

Klasy energetyczne to wskaźniki, które mierzą zużycie energii przez dany budynek w odniesieniu do ustalonych norm i przepisów. Umożliwiają ocenę efektywności energetycznej budynku oraz oszacowanie kosztów związanych z ogrzewaniem, chłodzeniem, oświetleniem i innymi potrzebami energetycznymi.

Główne aspekty określane przez klasy energetyczne to:

 • Ilość energii niezbędna do utrzymania budynku przez cały rok,
 • Koszty wynikające z zużycia energii w danej nieruchomości,
 • Stopień efektywności energetycznej budynku,
 • Możliwości wyboru poprawy energetycznego standardu budynku.

Klasy energetyczne określają ilość energii potrzebnej do utrzymania odpowiednich warunków i funkcjonowania budynku przez rok. Wyższa klasa energetyczna oznacza bardziej efektywne zużycie energii przez budynek, co prowadzi do niższych kosztów eksploatacji oraz mniejszego wpływu na środowisko.

Oto zwięzłe i kluczowe informacje dotyczące klasy energetycznej budynków:

Posiadanie świadectwa energetycznego w Gdyni jest obligatoryjne, co wiąże się z przypisaniem klasy energetycznej budynku.
W systemie klasyfikacji energetycznej stosuje się skalę od A do G, gdzie A oznacza najwyższą efektywność energetyczną, a G najniższą.
Klasy energetyczne dostarczają informacji o tym, jak efektywnie budynek zużywa energię w porównaniu do ustalonych norm i regulacji.
Budynki o niższych klasach energetycznych generują wyższe emisje, co podkreśla znaczenie promowania budynków o wyższej efektywności energetycznej dla ochrony środowiska.
Obiekty o wyższej klasie energetycznej zużywają mniej energii, co obniża koszty operacyjne dla właścicieli i użytkowników.
Lepsza izolacja termiczna oraz efektywne systemy ogrzewania i chłodzenia w budynkach o wyższej klasie energetycznej zapewniają wyższy komfort życia mieszkańcom, utrzymując stabilną i komfortową temperaturę wewnątrz.
Promowanie budynków o wyższej efektywności energetycznej może zachęcać do inwestowania w modernizacje i poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
 • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.
 • Ustawa Prawo budowlane.

Korzystając z usług RW Projekt, zyskujesz pewność współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy są zarejestrowani w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Każde świadectwo energetyczne wydane przez nas w Gdyni posiada unikalny numer rejestracyjny oraz identyfikator osoby uprawnionej do jego wystawienia, co można zweryfikować na oficjalnej stronie rządowej.

Tak, od 28 kwietnia 2023 roku, posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej stało się wymogiem prawnym przy wynajmowaniu i zbywaniu nieruchomości.

Tak, to zobowiązanie dotyczy zarówno najmu na dłuższy, jak i krótszy okres.

— CZY WIESZ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej w Gdyni

Świadectwo energetyczne w Gdyni – dokumentacja oceny efektywności energetycznej.
Świadectwo charakterystyki energetycznej w Gdyni – szczegółowa ocena energetyczna nieruchomości.
Certyfikat energetyczny w Gdyni – dokument potwierdzający efektywność energetyczną budynku.
Audyt energetyczny w Gdyni – analiza zużycia energii i rekomendacje poprawy.

W Gdyni możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Gdyni i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

W Gdyni możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Gdyni i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów z Gdyni

Katarzyna Berg
Katarzyna Berg
2024-07-09
Polecam w 100%. Pełen profesjonalizm! Świetny kontakt, szybka realizacja. Jakość obsługi i dokumentów na najwyższym poziomie
Catanci
Catanci
2024-07-08
wszystko super polecam
Ewa Ćwikowska
Ewa Ćwikowska
2024-07-05
Świadectwo energetyczne zostało wykonane profesjonalnie, sprawnie i szybko. Świetna komunikacja i prowadzenie klienta krok po kroku. Polecam.
Wojciech Barański
Wojciech Barański
2024-07-03
Serdecznie polecam. Wszystko załatwione sprawnie i szybko. Bardzo dobry kontakt.
Krystian Obidziński
Krystian Obidziński
2024-07-02
Polecam firmę RW Projekt. Certyfikaty wykonano szybko, zgodnie z oczekiwaniami. Kontakt bardzo dobry. Na pewno wrócę kolejnym razem.
Kamil Koryszewski
Kamil Koryszewski
2024-06-28
Super kontakt, mega szybko wszystko załatwione. Polecam.
Anna Grądzka
Anna Grądzka
2024-06-28
Szybki termin realizacji za przystępną cenę
Wojciech Bajkowski
Wojciech Bajkowski
2024-06-25
Wygooglowałem, zadzwoniłem i natychmiastowy kontakt z profesjonalistą. Kilka pytań z mojej strony i po chwili na skrzynce mailowej odebrałem checklistę. Świetna komunikacja, fachowość i rzetelna obsługa. Polecam każdemu potrzebującemu ŚChE niezbędnego przy sprzedaży domu.
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Pruszków

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Wałbrzych

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Toruń

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Lublin

KLIKNIJ

ZADZWOŃ