Świadectwo energetyczne Poznań.

— Poznań

Świadectwo energetyczne Poznań, certyfikat energetyczny Poznań.

check

Świadectwo energetyczne Poznań

check

Audyt energetyczny Poznań

check

Certyfikat energetyczny Poznań

s
Twoi konsultanci energetyczni w Poznaniu:
call
Rafał Wójcik
call

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Lokal mieszkalny

od 300zł/brutto

Dom jednorodzinny

od 500zł/brutto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Ile kosztuje świadectwo energetyczne w Poznaniu?

Cennik Świadectwa energetycznego PoznańCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 300 zł/brutto
Dom jednorodzinnyod 500 zł/brutto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Dlaczego świadectwo energetyczne ma znaczenie?

Świadectwo Energetyczne Poznań – Wszechstronny Poradnik

Od 28 kwietnia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy wynikające z aktualizacji ustawy o świadectwie charakterystyki energetycznej budynków, również w Poznaniu. Te modyfikacje mają kluczowe znaczenie zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub najmu.

WYMAGANIE posiadania świadectwa energetycznego w Poznaniu obowiązuje, gdy:

 • realizujesz sprzedaż nieruchomości lub jej części (obejmuje to także transakcje mieszkań i współdzielonych praw do lokalu) – na podstawie aktu notarialnego/umowy sprzedaży,
 • wynajmujesz swoje mieszkanie, dom czy lokal użytkowy – na mocy dowolnego typu umowy najmu zawartej po dniu 28.04.2023,
 • w kontekście obiektów nowo wybudowanych dokonujesz zgłoszenia zakończenia budowy lub składasz wniosek o zezwolenie na użytkowanie.

Co oznacza świadectwo energetyczne w Poznaniu?

Świadectwo energetyczne w Poznaniu, znane także jako świadectwo charakterystyki energetycznej, certyfikat energetyczny lub paszport energetyczny, to dokument opisujący efektywność energetyczną budynku i jego zapotrzebowanie na energię. Dotyczy to energii koniecznej do eksploatacji nieruchomości, w tym zużycia na ogrzewanie, wentylację, podgrzewanie wody użytkowej lub klimatyzację. Dla obiektów komercyjnych kryteria te rozszerzają się o zużycie energii na oświetlenie.

Wymóg posiadania świadectwa energetycznego w Poznaniu, czy to jednego czy więcej w zależności od liczby posiadanych nieruchomości, wynika z dyrektyw unijnych. Jak podaje oficjalna strona rządowa, cel tworzenia takich świadectw to promowanie budownictwa przyjaznego dla środowiska i podnoszenie świadomości społecznej o możliwościach oszczędności energetycznych.

W praktyce, będąc użytkownikiem, właścicielem lub najemcą określonej nieruchomości w Poznaniu, dzięki świadectwu energetycznemu możesz poznać roczne zapotrzebowanie na energię potrzebną do jej funkcjonowania oraz szacunkowe koszty z tym związane.

Świadectwo energetyczne Poznań z RW Projekt?

Osobiście wykonujemy świadectwa
Mamy uprawnienia od 2006 roku
Bezpieczna płatność po wykonanej usłudze
Wybór: Ty przesyłasz dane lub sami je pozyskujemy za Ciebie.
Współpracują z podwykonawcami
Uprawnienia zdobyły podczas boomu na usługę
Konieczna przedpłata to wymóg
Tylko formularz to forma kontaktu
Poznań

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE POZNANIU – oddział Poczty Polskiej

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Przemysłowa 64,
61-540 Poznań

Współrzędne GPS:
N 52° 23′ 35.451″ E 16° 55′ 9.719″

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Przemysłowa 64,
61-540 Poznań

Współrzędne GPS:
N 52° 23′ 35.451″ E 16° 55′ 9.719″

KROKI

Kto potrzebuje świadectwa energetycznego? Mieszkając w Poznaniu musisz to wiedzieć.

Jeżeli posiadasz mieszkanie lub dom w Poznaniu, w którym obecnie mieszkasz i nie masz zamiaru tego zmieniać, świadectwo energetyczne nie jest ci wymagane. Natomiast w momencie, gdy zamierzasz wynająć lub sprzedać swoją nieruchomość, konieczne będzie uzyskanie tego certyfikatu i przedstawienie go drugiej stronie transakcji kupna-sprzedaży lub umowy najmu.

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe zarówno przy standardowym najmie, jak i najmie okazjonalnym, który potwierdzany jest przez notariusza. Należy podkreślić, że nowe regulacje wprowadzone wiosną dotyczą jedynie nowo zawieranych umów najmu. Oznacza to, że jeśli obecnie już wynajmujesz nieruchomość lokatorom, nie ma potrzeby uzyskiwania nowego świadectwa energetycznego.

Zasady te mają zastosowanie do wszystkich typów nieruchomości, zarówno mieszkań, jak i domów, niezależnie od tego, czy są one jednorodzinne, czy wielorodzinne. W każdej sytuacji, kiedy takie nieruchomości będą przedmiotem sprzedaży lub wynajmu, właściciel zobowiązany będzie do dostarczenia świadectwa energetycznego.

Planuje się wprowadzenie wymogu zamieszczenia świadectwa energetycznego w ofercie dotyczącej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Kto wystawia świadectwa charakterystyki energetycznej – ważne prawnie?

Świadectwo energetyczne może wydać wykwalifikowana osoba posiadająca odpowiednie szkolenie i uprawnienia, która jest autoryzowana do oceny efektywności energetycznej budynku.

Gdy zlecasz przygotowanie świadectwa energetycznego w Poznaniu, uprawniony audytor energetyczny dostarczy ci ten dokument:

 • W tradycyjnej formie papierowej, opatrzony unikalnym numerem z Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków oraz podpisem osoby, która sporządziła ten dokument.
 • W formie cyfrowej, która także będzie miała przypisany numer oraz będzie zawierała zaufany lub osobisty podpis elektroniczny osoby uprawnionej.

Informacje o jednostkach uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych można znaleźć na dedykowanej liście utworzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dostępnej w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Dostęp do tej listy jest ogólnodostępny i bezpłatny.

Zgodnie z art. 17 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, dokument taki może sporządzić osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu;
 • ukończyła studia wyższe na kierunkach związanych z tematyką budowlaną;
 • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wymienione studia wyższe obejmują zdobycie tytułu zawodowego w dziedzinie: inżynierii, architektury, architektury krajobrazu, inżynierii pożarniczej, co umożliwia uzyskanie tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera.

KTO?
KARA

Kara za brak świadectwa energetycznego – ile i komu w Poznaniu?

W Poznaniu i całej Polsce za niewydanie świadectwa energetycznego najemcy lub kupującemu nieruchomości nie grozi kara za sam brak dokumentu, ale za jego nieprzekazanie. Przewidziane są różne wysokości grzywien, które mogą oscylować w granicach od 20 zł do nawet 5000 zł.

Aktualnie proponowane kary mają charakter bardziej teoretyczny niż praktyczny. W przepisach nie określono bowiem dokładnego mechanizmu egzekwowania tych sankcji.

Początkowo za brak świadectwa energetycznego planowano uniemożliwienie realizacji transakcji na etapie notarialnym, lecz po interwencji Krajowej Rady Notarialnej, rząd zrezygnował z tego rozwiązania. W obecnej formie notariusz jest zobligowany jedynie do poinformowania sprzedającego lub wynajmującego o obowiązku dostarczenia świadectwa energetycznego, nie mając jednak większych uprawnień do blokowania transakcji z tego powodu.

Jak wykonać świadectwo energetyczne. Dom, mieszkanie, lokal w Poznaniu.

Aby nabyć świadectwo energetyczne, konieczne jest najpierw zarejestrowanie się w rejestrze charakterystyki energetycznej. Czynność tę może wykonać tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia. W RW Projekt wystawiamy świadectwa energetyczne od 2006 roku.

Złożenie zamówienia na świadectwo energetyczne dla Poznania w RW Projekt przez Internet obejmuje następujące etapy:

Określenie typu nieruchomości:

 • mieszkanie – realizacja do 24 godzin, do 500 m^2, średni koszt 250 zł,
 • dom – realizacja do 24 godzin, do 500 m^2, średni koszt 450 zł,
 • lokal użytkowy – realizacja do 24 godzin, do 1000 m^2, średni koszt 480 zł,
 • inny obiekt – realizacja do 7 dni, koszt od 800 zł w zależności od powierzchni.

Przygotuj informacje podczas kontaktu z audytorem energetycznym w celu wykonania świadectwa charakterystyk energetycznej:

 • informacje osobiste,
 • adres,
 • specyfikacje techniczne nieruchomości,
 • rok zbudowania,
 • wysokość pomieszczeń,
 • typ ogrzewania,
 • materiał ram okiennych,
 • ilość szyb w oknach,
 • rodzaj wentylacji.

Możesz dołączyć fotografię zewnętrzną budynku.

Dokonanie płatności – Po wykonaniu świadectwa charakterystyki energetycznej przez RW Projekt, następuje etap płatności. Końcowa kwota może się różnić od wstępnej, jeśli wybierzesz opcję priorytetowego wydania świadectwa, np. w ciągu jednego dnia roboczego.

Weryfikacja danych – W przypadku, gdy dane potrzebne do wydania świadectwa okażą się niekompletne, doradca skontaktuje się w celu ich uzupełnienia.

 • Wydanie świadectwa – Świadectwo energetyczne, gotowe do wydruku i podpisane przez certyfikowanego audytora, otrzymasz najpóźniej kilka dni po złożeniu zamówienia.
JAK?
GDZIE?

Klasa energetyczna budynku – gdzie szukać?

RW Projekt w Poznaniu wspiera na każdym etapie pozyskiwania danych. Odezwij się możemy wykonać to za Ciebie. Jako właściciel mieszkania, możesz nie być pewny, jakie informacje wpisać w formularz dotyczący świadectwa energetycznego. W takiej sytuacji warto zwrócić się z prośbą do zarządcy budynku o udzielenie niezbędnych danych. Treść wniosku może brzmieć następująco:

Szanowna Administracjo Budynku,

Jako właściciel mieszkania pod adresem …………………. w Państwa zarządzanym obiekcie, w związku z koniecznością sporządzenia świadectwa energetycznego, proszę o udostępnienie następujących informacji technicznych dotyczących budynku:

 1. Rok oddania budynku do użytkowania.
 2. Warstwy ścian zewnętrznych wraz z ich grubością, np. cegła pełna 25 cm, styropian 8 cm.
 3. Warstwy podłogi na najniższej kondygnacji wraz z ich grubością, jeśli mieszkanie znajduje się na parterze.
 4. Warstwy dachu wraz z ich grubością, jeśli mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze.
 5. Informacje o oknach, np. rama plastikowa, okna dwuszybowe.
 6. Rodzaj wentylacji, np. grawitacyjna / mechaniczna.
 7. Rodzaj ogrzewania, np. sieć miejska / kocioł gazowy / kocioł węglowy.
 8. Rodzaj ogrzewania ciepłej wody, np. sieć miejska / kocioł gazowy / kocioł węglowy.

Te dane są niezbędne do dokładnego sporządzenia dokumentu i oceny efektywności energetycznej mojej nieruchomości. Z góry dziękuję za współpracę i szybkie przekazanie wymaganych informacji.

Z poważaniem,

— MIASTO

Świadectwo charakterystyki energetycznej Poznań

Profesjonalny audyt energetyczny w Poznaniu
Uzyskaj certyfikat energetyczny w Poznaniu
Uzyskaj świadectwo charakterystyki energetycznej i optymalizuj zużycie energii w swoim budynku.
Zdobądź swoje świadectwo energetyczne z RW Projekt i zwiększ efektywność swojego domu

Poznań mieszkanie na wynajem a świadectwo charakterystyki energetycznej

Jeśli dysponujesz przestronnym mieszkaniem w Poznaniu i udostępniasz je kilku osobom, z którymi łączą Cię odrębne umowy najmu, aktualne przepisy wymagają od Ciebie dostarczenia każdemu z najemców świadectwa energetycznego w Poznaniu. Nie jest konieczne zamawianie wielokrotnych fizycznych kopii tego dokumentu i ponoszenie za każdą z nich oddzielnych opłat. Świadectwo energetyczne możesz otrzymać w wersji cyfrowej i rozpowszechniać w nieograniczonej liczbie kopii, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Najemcom możesz również udostępnić kopię papierową tego świadectwa, którego wygenerowanie wiąże się z niewielkimi kosztami, biorąc pod uwagę, że jest to dokument obejmujący kilka stron.

Warto również pamiętać, że jednokrotnie wystawione świadectwo energetyczne zachowuje swoją ważność przez dekadę – 10 lat. W związku z tym, zmiana najemców w wynajmowanej nieruchomości w test2 nie musi automatycznie oznaczać konieczności pozyskania nowej wersji dokumentu. Jedyną okolicznością, która może wymagać aktualizacji świadectwa energetycznego przed upływem tego okresu, jest wykonanie remontu, który wpłynie na energetyczną charakterystykę obiektu, na przykład poprzez wymianę stolarki okiennej, systemu ogrzewania lub dodanie izolacji termicznej elewacji.

WYNAJEM
ZAKRES

Z RW Projekt potrzebujesz tych dokumentów do wystawienia świadectwa energetycznego

Aby przygotować świadectwo energetyczne dla budynku w Poznaniu, wymagany jest dostęp do szerokiego zakresu dokumentacji:

 • Projekt architektoniczno-budowlany wraz z opisem technicznym;
 • Dokumenty uwzględniające wszelkie modyfikacje wprowadzone do projektu po jego zatwierdzeniu;
 • Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 • Dokumentacja systemu klimatyzacyjnego, jeżeli taki znajduje się w obiekcie;
 • Dokumentacja oświetlenia zintegrowanego – dotyczy wyłącznie obiektów użyteczności publicznej;
 • Dokumentacja systemu wentylacyjnego – w przypadkach, gdy zainstalowana jest wentylacja mechaniczna;
 • Specyfikacje techniczne lub dokumentacje zainstalowanych w budynku urządzeń i systemów, na przykład rekuperatora, gruntowego wymiennika ciepła, kolektorów słonecznych, systemów dodatkowego ogrzewania itp.

Zbieranie tak obszernej dokumentacji może stanowić wyzwanie, szczególnie dla właścicieli starszych domów, gdzie oryginalna dokumentacja często nie istnieje lub jest niekompletna.

Właściciele mieszkań zwykle będą musieli zebrać mniej dokumentów, ale ich pozyskanie będzie wymagało kontaktu z zarządcą budynku, czyli z odpowiednią spółdzielnią mieszkaniową lub wspólnotą.

W sytuacji, gdy niektóre wymagane dokumenty są niemożliwe do uzyskania, może być konieczne zlecanie specjalistycznej inwentaryzacji budowlanej. To dodatkowe zadanie generuje koszty, które obciążają właściciela nieruchomości.

Ubezpieczenie mieszkania a świadectwo energetyczne

Mieszkańcy Poznania powinni to wiedzieć. Przy nabyciu polisy mieszkaniowej nie jest wymagane przedstawienie świadectw energetycznych. Taki dokument, zawierający dane o potrzebach energetycznych konkretnego lokalu czy budowli, nie jest potrzebny firmie ubezpieczeniowej. Tym samym, zarówno osoba wynajmująca, jak i właściciel nieruchomości, mają możliwość zakupienia polisy bez potrzeby przedstawiania świadectwa energetycznego.

Formalności związane z ubezpieczeniem domu lub mieszkania zostały zredukowane do minimum. W większości przypadków polisę mieszkaniową można nabyć, nie przedstawiając żadnych dokumentów. Jeśli planujesz ubezpieczenie swojego lokalu mieszkalnego lub lokalu w Poznaniu, który jest przedmiotem najmu, nie jesteś zobowiązany do potwierdzania swoich praw do niego ani określania jego wartości. Wystarczy określić, które dobra chcesz ubezpieczyć, przed jakimi zdarzeniami oraz na jaką sumę. Kontrola tych informacji przez ubezpieczyciela następuje dopiero w momencie zgłoszenia szkody.

UBEZPIECZENIE

W Poznaniu możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Poznaniu i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

W Poznaniu możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Poznaniui wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Patrycja Roszczyk
Patrycja Roszczyk
2024-04-23
Serdecznie polecam! Przesympatyczna i konkretna współpraca. Świadectwo energetyczne zrobione w trybie ekspresowym 🙂
Agnieszka Jagiełło
Agnieszka Jagiełło
2024-04-21
Szybka, profesjonalna obsługa
Marcin Jurek
Marcin Jurek
2024-04-19
Niemożliwe od ręki na cuda trzeba poczekać 24 godziny. Dokładnie tyle (a nawet mniej ) zajęło przygotowanie świadectwa. Serdecznie polecam każdemu kto tak jak ja obudził się na ostatnią chwilę i pionie potrzebował dokumenty. W przeciwieństwie do innych firm za przyspieszoną usługę nie jest pobierana dodatkowa opłata. Dla wszystkich pozostałych również polecam bo kontakt bardzo miły i profesjonalny.
Andrzej Pyka
Andrzej Pyka
2024-04-11
Szybko i bezproblemowo. Polecam.
Sebastian Pawluczuk
Sebastian Pawluczuk
2024-04-11
Profesjonalnie, rzeczowo. Polecam.
Anna Maliszewska
Anna Maliszewska
2024-04-10
Firma godna polecenia na 200%. Współpraca przebiegła wzorowo na każdym etapie. Cena bardzo dobra. Dziękuję za miłą współpracę i szybką realizację.
Magdalena Kokoszka
Magdalena Kokoszka
2024-04-09
Współpraca przebiegła bardzo szybko, miło i konkretnie.. polecam
Marta Paszko
Marta Paszko
2024-04-03
Sprawna i rzetelna obsługa. Wykonanie jeszcze przed czasem. Firma godna polecenia!
Jumedica
Jumedica
2024-04-03
Polecam firmę Rw Projekt. Szybka sprawna komunikacja , profesjonalne podejście do klienta. Terminowość 👍👍👍
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Opole

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Rzeszów

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Wyszków

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Giżycko

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ