Świadectwo energetyczne Lublin.

— Lublin

Świadectwo energetyczne Lublin, audyt energetyczny Lublin

check

Świadectwa energetyczne Lublin

check

Audyty energetyczne Lublin

check

Certyfikat energetyczny Lublin

s
Twoi konsultanci energetyczni w Lublinie:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 300zł/brutto

Dom jednorodzinny

od 500zł/brutto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwa Energetyczne LublinCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 300 zł/brutto
Dom jednorodzinnyod 500 zł/brutto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Lublin

Świadectwo Energetyczne Lublin: kluczowy dokument dla Twojego budynku.

Jeśli w Lublinie  zbudowałeś lub zmodernizowałeś dom i chcesz go oddać w użytkowanie, sprzedać, lub wynająć, bądź planujesz sprzedać swoje mieszkanie? A może aplikujesz o wsparcie finansowe dla instalacji pompy ciepła w ramach inicjatywy „Moje ciepło”? Zrealizowałeś projekt budowlany obiektu usługowego? Pamiętaj o istotnym dokumencie, jakim jest świadectwo charakterystyki energetycznej, niezbędnym do zgłoszenia budynku do użytkowania.

Oferujemy usługi w zakresie sporządzania świadectw energetycznych dla różnorodnych obiektów w mieście Lublin, zarówno nowych, jak i poddanych modernizacji, w tym:

 • Domów jednorodzinnych;
 • Mieszkań;
 • Budynków wielorodzinnych;
 • Obiektów biurowych;
 • Obiektów produkcyjnych;
 • Budynków użyteczności publicznej;
 • Lokali usługowych.

Wyróżniam się doświadczeniem od 2009 roku, szybką realizacją zleceń oraz konkurencyjnymi cenami. Posiadam wszelkie wymagane kwalifikacje nadane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz ubezpieczenie OC, co gwarantuje, że wydane przez nas świadectwo będzie zgodne z wymogami Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Potrzebujesz świadectwa energetycznego w trybie pilnym? Skontaktuj się z RW Projekt Rafał Wójcik, abyśmy mogli ustalić jak najszybszy termin jego wykonania.

Analiza efektywności energetycznej budynków, informacje dla właścicieli i użytkowników nieruchomości w Lublinie

Świadectwo energetyczne, (znane również jako świadectwo charakterystyki energetycznej, certyfikat energetyczny lub paszport energetyczny), to oficjalny dokument, który ocenia zużycie energii w budynku lub lokalu mieszkalnym w Lublinie. Jest to szczegółowa analiza, która mierzy efektywność energetyczną obiektu i jego wpływ na środowisko. Dokument ten jest niezbędny zarówno w nowo wybudowanych budynkach, jak i w tych, które są sprzedawane lub wynajmowane.

Definicja ta rozciąga się na kilka kluczowych aspektów:

 • Ocena efektywności energetycznej: Świadectwo energetyczne ocenia, jak efektywnie budynek wykorzystuje energię. Obejmuje to analizę izolacji termicznej, systemów ogrzewania i chłodzenia, wentylacji oraz innych czynników wpływających na zużycie energii.
 • Wskaźniki Energetyczne: Dokument zawiera wskaźniki, takie jak zapotrzebowanie na energię pierwotną, energię końcową czy emisję CO2. Te wskaźniki pomagają zrozumieć, ile energii jest potrzebne do ogrzewania, chłodzenia oraz zapewnienia ciepłej wody w budynku. wskaźnik EK (energii końcowej), który pokazuje roczne zapotrzebowanie na energię na metr kwadratowy powierzchni użytkowej, wymagane do ogrzewania obiektu i dostarczenia ciepłej wody użytkowej. Niski wskaźnik EK świadczy o wysokiej efektywności energetycznej budynku, co przekłada się na zredukowane zużycie energii i obniżone koszty utrzymania.
 • Informacje o budynku: W Lublinie świadectwo energetyczne zawiera szczegółowe dane o budynku, w tym o jego wielkości, typie konstrukcji, a także o zastosowanych materiałach i technologiach. Znajdziemy tam parametry informujące o izolacyjności cieplnej budynku i związanych z tym stratach ciepła oraz charakterystyka urządzeń grzewczych, urządzeń wentylacyjnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Można tam również znaleźć obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową w skali roku w rozbiciu na poszczególne składniki: ogrzewanie i wentylację, ciepłą wodę oraz urządzenia pomocnicze. Dzięki tym danym możemy zidentyfikować najbardziej energochłonne elementy i urządzenia w budynku.
 • Rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej: Oprócz analizy obecnego stanu, świadectwo często zawiera zalecenia dotyczące sposobów poprawy efektywności energetycznej budynku. Mogą to być na przykład sugestie dotyczące modernizacji systemów ogrzewania, poprawy izolacji czy zastosowania energii odnawialnej.
 • Obowiązkowy element transakcji nieruchomościami: W wielu krajach, w tym w Unii Europejskiej a co za tym idzie w Lublinie, świadectwo energetyczne jest wymagane prawnie przy sprzedaży lub wynajmie budynku. Informuje potencjalnych kupujących lub najemców o efektywności energetycznej i przewidywanych kosztach eksploatacji.
 • Wpływ na środowisko: Świadectwo to nie tylko narzędzie oceny efektywności energetycznej, ale także wskaźnik wpływu budynku na środowisko. Niskie zużycie energii i niska emisja CO2 są korzystne dla środowiska, co czyni świadectwo energetyczne ważnym elementem w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Świadectwo energetyczne jest kompleksową oceną efektywności energetycznej budynku, dostarczającą istotnych informacji zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Jest to kluczowy dokument, który pomaga zarówno właścicielom nieruchomości, jak i użytkownikom zrozumieć, jak można zoptymalizować zużycie energii i zmniejszyć wpływ na środowisko.

Nasi audytorzy energetyczni z Lublina – Twoi doradcy w dziedzinie energii.

Osobiście wykonujemy świadectwa
Mamy uprawnienia od 2009 roku
Bezpieczna płatność po wykonanej usłudze
Wybór: Ty przesyłasz dane lub sami je pozyskujemy za Ciebie.
Współpracują z podwykonawcami
Uprawnienia zdobyły podczas boomu na usługę
Konieczna przedpłata to wymóg
Tylko formularz to forma kontaktu
LUBLIN
ENERGIA

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE LUBLIN – oddział Poczty Polskiej

Serdecznie zapraszamy do najbliższego oddziału Poczty Polskiej w Łomży, stąd mogą wysłać Państwo dokumenty do świadectwa energetycznego.

ul, Tomasza Zana 39,
20-634 Lublin

Współrzędne GPS:
N 51° 14′ 21.105″ E 22° 31′ 40.867″

Serdecznie zapraszamy do najbliższego oddziału Poczty Polskiej w Łomży, stąd mogą wysłać Państwo dokumenty do świadectwa energetycznego.

ul, Tomasza Zana 39,
20-634 Lublin

Współrzędne GPS:
N 51° 14′ 21.105″ E 22° 31′ 40.867″

KROKI
PROSTE

Wymogi i zastosowanie świadectwa energetycznego w Lublinie zgodnie z prawem budowlanym: przewodnik po obowiązkach i procedurach.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, świadectwo energetyczne jest wymagane dla:

 • budynków oddanych do użytku po 1 stycznia 2009 roku;
 • nieruchomości sprzedawanych na rynku pierwotnym i wtórnym w Lublinie, w tym budynków, mieszkań, i lokali użytkowych;
 • obiektów wynajmowanych lub dzierżawionych, obejmujących budynki, mieszkania, i lokale użytkowe;
 • wszystkich obiektów, które według Prawa Budowlanego muszą zostać poddane certyfikacji energetycznej.

Świadectwo energetyczne w mieście Lublin musi zostać dołączone do zgłoszenia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Dokument ten powinien być przekazany nowemu właścicielowi w momencie transferu własności budynku lub lokalu, a także przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Wymóg posiadania świadectwa energetycznego wynika z postanowień ustawy Prawo budowlane.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat, lecz w przypadku przeprowadzenia zmian mających wpływ na charakterystykę energetyczną budynku – na przykład przebudowy, podwyższenia, wymiany instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, zmiany źródła ogrzewania, lub w sytuacji wynajmu lub sprzedaży nieruchomości – konieczne jest sporządzenie nowego świadectwa.

FAQ najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Za sporządzenie świadectwa energetycznego w Lublinie odpowiedzialny jest zazwyczaj właściciel lub zarządca budynku w przypadku jego sprzedaży lub wynajmu. W sytuacji, gdy dotyczy to zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, obowiązek ten spoczywa na osobie, której przysługuje to prawo. Podobnie, jeśli sprawa dotyczy najmu lokalu spółdzielczego, za sporządzenie świadectwa odpowiedzialna jest osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu. Dodatkowo, w przypadku nowo wybudowanych obiektów, obowiązek sporządzenia świadectwa spada na inwestora przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedzialność za sporządzenie świadectwa energetycznego leży na osobie lub podmiocie mającym prawa własnościowe lub zarządcze nad danym obiektem, w zależności od kontekstu transakcji lub wymogów prawnych.

Różnica między świadectwem energetycznym dla całego budynku a świadectwem dla części budynku (lokalu) polega głównie na zakresie i szczegółowości analizy oraz danych zawartych w dokumencie.

Świadectwo dla całego budynku w Lublinie:

 • Zakres Analizy: Obejmuje cały budynek, w tym wszystkie jego elementy konstrukcyjne, systemy grzewcze, wentylacyjne i inne instalacje wpływające na zużycie energii.
 • Dane: Zapewnia ogólną ocenę efektywności energetycznej całego obiektu. Zawiera informacje takie jak ogólne zużycie energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody i oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych).
 • Cel: Jest przydatne dla oceny ogólnego stanu energetycznego budynku, planowania modernizacji czy w przypadkach sprzedaży całego budynku.

Świadectwo dla części budynku (Lokalu) w Lublinie:

 • Zakres Analizy: Skupia się na konkretnej części budynku, np. na jednym mieszkaniu lub lokalu użytkowym. Analiza jest bardziej szczegółowa w kontekście danej przestrzeni.
 • Dane: Zawiera informacje specyficzne dla danego lokalu, takie jak zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody właśnie dla tej części budynku.
 • Cel: Jest niezbędne przy wynajmie, sprzedaży lub zarządzaniu poszczególnymi lokalami wewnątrz większego budynku.

Główna różnica polega na zakresie oceny – świadectwo energetyczne dla całego budynku dotyczy budynku jako całości, natomiast świadectwo dla części budynku skupia się na konkretnej jego części, np. na jednym mieszkaniu czy lokalu komercyjnym.

Świadectwo charakterystyki energetycznej może być przekazane w dwóch formach, zależnie od wymogów ustawowych i preferencji stron transakcji:

Forma Papierowa:
W tej formie, świadectwo jest dokumentem drukowanym.
Każde świadectwo w formie papierowej musi być opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.
Dodatkowo, wymagany jest podpis osobisty osoby uprawnionej do wydawania takich świadectw, co zapewnia ich autentyczność i zgodność z przepisami.

Forma Elektroniczna:
Jest to nowsza opcja, dostępna dzięki nowelizacji przepisów, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku.
Świadectwo w formie elektronicznej również zawiera numer z centralnego rejestru.
Musi być ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej, co gwarantuje jego ważność i zgodność prawną.

Bez względu na formę, przekazanie świadectwa jest zwykle odnotowywane w akcie notarialnym w przypadku transakcji sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. W sytuacji, gdy w Lublinie świadectwo energetyczne nie zostanie przekazane, notariusz ma obowiązek pouczyć osobę zobowiązaną do jego wydania o możliwych konsekwencjach, takich jak kara grzywny za nieprzestrzeganie tego obowiązku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej może być przekazywane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, zależnie od wymagań i możliwości technologicznych stron zaangażowanych w proces transakcji nieruchomości. Ważne jest, aby dokument był właściwie numerowany i podpisany, co potwierdza jego ważność i zgodność z obowiązującymi przepisami.

Jeśli dla nieruchomości sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej, istnieją określone informacje, które należy uwzględnić w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży lub wynajmu tej nieruchomości. Te informacje mają na celu dostarczenie potencjalnym nabywcom lub najemcom kluczowych danych dotyczących efektywności energetycznej budynku. Obejmują one:

Wskaźniki zużycia energetycznego:
W ogłoszeniu powinny być podane wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną. Są to kluczowe dane pozwalające ocenić, ile energii jest wymagane do ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych) i innych potrzeb energetycznych budynku.

Udział odnawialnych źródeł energii:
Ważne jest, aby podać, jaki procent rocznego zapotrzebowania na energię końcową pokrywają odnawialne źródła energii. Jest to istotne dla osób zainteresowanych nieruchomościami przyjaznymi dla środowiska i efektywnymi energetycznie.

Emisja CO2:
Podanie jednostkowej wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) związanej z eksploatacją budynku. Jest to wskaźnik wpływu budynku na środowisko i jego „śladu węglowego”.

Włączenie tych informacji do ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu jest nie tylko zgodne z wymogami prawnymi, ale także stanowi wartość dodaną dla ogłoszenia, podkreślając aspekty związane z efektywnością energetyczną nieruchomości. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i zainteresowania efektywnością energetyczną wśród potencjalnych nabywców i najemców.

Sporządzenie nowego świadectwa energetycznego w Lublinie może być wymagane, gdy w budynku przeprowadzone zostaną zmiany, które wpływają na jego charakterystykę energetyczną. Takie zmiany mogą obejmować:

 1. Modernizacja systemu ogrzewania: Zmiana systemu ogrzewania, na przykład z tradycyjnych pieców na paliwo stałe na nowocześniejsze i bardziej efektywne systemy grzewcze, może znacząco wpłynąć na efektywność energetyczną budynku.
 2. Wymiana instalacji wentylacyjnej: Modernizacja lub wymiana systemów wentylacyjnych, szczególnie przy przejściu na systemy z odzyskiem ciepła, zmienia zapotrzebowanie na energię niezbędną do utrzymania odpowiedniej temperatury i jakości powietrza w budynku.
 3. Docieplenie budynku: Izolacja termiczna, tak jak dodanie lub ulepszenie izolacji ścian, dachu, podłóg, czy wymiana okien na bardziej energooszczędne modele, może znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię.
 4. Wymiana źródła ciepła: Zmiana sposobu ogrzewania budynku, np. z pieców na gaz na systemy oparte o energię odnawialną, wpływa na ogólną efektywność energetyczną.
 5. Zmiany konstrukcyjne budynku: Rozbudowa budynku, np. przez dodanie nowych pomieszczeń, lub inne istotne zmiany konstrukcyjne, które wpływają na powierzchnię użytkową lub charakterystykę termiczną.
 6. Wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne: W przypadku budynków niemieszkalnych, zmiana systemu oświetleniowego na rozwiązania LED czy inne energooszczędne technologie może również wpłynąć na efektywność energetyczną.

W każdym z tych przypadków, zmiany mogą znacząco wpłynąć na sposób, w jaki budynek zużywa energię, co wymaga aktualizacji świadectwa energetycznego, aby odzwierciedlało one aktualny stan energetyczny budynku. Nowe świadectwo daje dokładniejszy obraz efektywności energetycznej budynku po przeprowadzonych zmianach.

LUBIN
ENERGIA

— REALIZACJE

Świadectwo energetyczne Lublin

Audyt energetyczny Lublin przegląd i ocena sposobów zużycia energii
Świadectwo energetyczne Lublin oficjalny dokument określający efektywność energetyczną obiektów
Świadectwo energetyczne Lublin oficjalny dokument określający efektywność energetyczną obiektów
Potwierdzenie spełnienia standardów energetycznych przez budynki w Lublinie

Z Lublina możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Lublina i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

Z Lublina możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Lublina i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

A B
A B
2024-02-08
Profesjonalne podejście do sprawy
BARBARA BORODA
BARBARA BORODA
2024-02-08
Polecam, bardzo szybko przygotowane świadectwo energetyczne. Bardzo sympatyczny kontakt.
Dariusz Obniski
Dariusz Obniski
2024-02-06
Szybko i sprawnie. Polecam.
Paweł Remżyk
Paweł Remżyk
2024-01-29
Śmiało polecam Państwu usługi firmy RW Projekt Rafał Wójcik. Pełen profesjonalizm, świetny kontakt.
Adam Kowalewski
Adam Kowalewski
2024-01-22
Zdecydowanie polecam firmę RW Projekt Rafał Wójcik! Rzetelna i profesjonalna obsługa dostosowana do potrzeb klienta. Dodatkowo zapewniony świetny kontakt, umożliwiający przekazanie wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnienie wszelkich ewentualnych niepewności. Czas oczekiwania na świadectwo energetyczne zgodny z podaną informacją.
Olaf Moczydłowski
Olaf Moczydłowski
2024-01-21
Usługa została wykonana z największą starannością i rzetelnością, a współpraca oraz podejście do klienta było jak najbardziej profesjonalne. Ponadto czas realizacji był błyskawiczny. Zdecydowanie z czystym sumieniem mogę polecić każdemu.
Marcin Witczyński
Marcin Witczyński
2024-01-20
Fachowo wykonana usługa. Szybko i tanio. Polecam
Agnieszka Czasak
Agnieszka Czasak
2024-01-16
Z pełnym zaufaniem polecam firmę RW Projekt Rafał Wójcik! Pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie.Świadectwo zostało bardzo szybko przygotowane. Odpowiedzi mailowe z prędkością światła 🙂 Bardzo szybkie reakcje mailowe jak i telefoniczne. Współpraca z firmą to istna przyjemność!Rewelacja 🙂
Dariusz Telatycki
Dariusz Telatycki
2024-01-08
Szybko i sprawnie.
Malgorzata Stepien
Malgorzata Stepien
2024-01-08
Bardzo polecam tą firmę projekt został zrobiony przed czasem o który prosiłam. Polecam z całego serca!!!
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Audyt energetyczny

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Biała Podlaska

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Olsztyn

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Pruszków

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ