Świadectwo energetyczne Toruń.

— Toruń

Świadectwo energetyczne Toruń, certyfikat energetyczny Toruń.

check

Świadectwo energetyczne Toruń

check

Audyt energetyczny Toruń

check

Certyfikat energetyczny Toruń

s
Twoi konsultanci energetyczni w Toruniu:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 200zł/netto

Dom jednorodzinny

od 380zł/netto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwa energetycznego ToruńCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 200 zł/netto
Dom jednorodzinnyod 380 zł/netto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Energetyczna analiza nieruchomości Toruń

Świadectwo energetyczne w Toruniu – dokument dla mieszkań, domów i lokali!

Świadectwo energetyczne to oficjalny dokument zapisany w przepisach Prawa Budowlanego (zmiana z dnia 19 września 2007 roku), znanym również jako świadectwo charakterystyki energetycznej.

W Toruniu wykonuje się świadectwa energetyczne dla już istniejących konstrukcji lub pomieszczeń (obejmujących nie tylko mieszkania, ale i lokale usługowe), mających na celu określenie ich zużycia energii podczas użytkowania. Świadectwo energetyczne ocenia, jaką ilość energii wymaga ogrzewanie budynku i wytworzenie ciepłej wody użytkowej przez okres jednego roku.

 • Świadectwa energetyczne dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Toruniu
 • Świadectwa energetyczne dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • Świadectwa energetyczne dla indywidualnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 • Świadectwa energetyczne dla budynków użyteczności publicznej

Od 2009 roku zajmujemy się tworzeniem świadectw energetycznych dla budynków i lokali mieszkalnych w Toruniu, a także opracowujemy projektowane świadectwa energetyczne. Posiadamy kompletny zestaw uprawnień wymaganych przez prawo oraz jesteśmy zarejestrowani w ministerialnym centralnym rejestrze osób upoważnionych do wydawania świadectw energetycznych.

Świadectwo energetyczne Toruń – kto ma obowiązek je wykonać?

Podczas sprzedaży mieszkania, notariusz prawdopodobnie zapyta o świadectwo energetyczne. Posiadanie go jest korzystne. W przypadku jego braku, nabywca ma prawo domagać się jego wydania. Nabywca może nawet zlecić przygotowanie tego dokumentu na koszt sprzedawcy. W Toruniu takiej sytuacji, kupujący ma prawo zażądać od sprzedającego na piśmie dostarczenia świadectwa energetycznego.

w mieście Toruń sprzedający jest zobowiązany dostarczyć ten dokument w ciągu dwóch miesięcy. Należy pamiętać, że w przeciwnym razie, kupujący ma prawo do zamówienia jego wykonania na koszt sprzedającego w ciągu roku od daty zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący nie ma możliwości zrzeczenia się tego prawa. Jakiekolwiek umowy lub porozumienia dotyczące rezygnacji z wymogu świadectwa energetycznego są nieważne. Podobne prawa przysługują najemcy w stosunku do wynajmującego.

Obowiązek przygotowania i przekazania świadectwa energetycznego dotyczy także wynajmu lokalu (budynku lub jego części), niekoniecznie w formie oryginału, ale kopii.
Wyjątkiem w całej Polsce, a zatem także w mieście Toruń  są budynki zabytkowe, miejsca kultu i działalności religijnej (np. kościoły), obiekty używane krócej niż 2 lata, mieszkania używane mniej niż 4 miesiące w roku, wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m² oraz niemieszkalne budynki rolnicze z zapotrzebowaniem energetycznym nie większym niż 50 kW/(m².rok).

Świadectwo energetyczne Toruń – dlaczego RW Projekt?

Osobiście realizujemy świadectwa energetyczne
Mamy uprawnienia audytorów energetycznych od 2006 roku
Bezpieczna płatność po wykonaniu zlecenia
Wybór: Prześlij do nas dane lub sami je pozyskamy za Ciebie.
Współpracują z podwykonawcami usług budowlanych
Uprawnienia audytorów energetycznych zdobyły podczas boomu na usługę
Konieczna przedpłata jest obowiązkowa
Formularz online to forma kontaktu
TORUŃ

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE TORUŃ – oddział Poczty Polskiej

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

ul. Mazowiecka 63/65,
87-117 Toruń

Współrzędne GPS:
N 53° 2′ 34.854” E 18° 37′ 32.176”

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

ul. Mazowiecka 63/65,
87-117 Toruń

Współrzędne GPS:
N 53° 2′ 34.854” E 18° 37′ 32.176”

KROKI

Konieczność aktualizacji świadectwa energetycznego w Toruniu.

Znaczące jest, by posiadacze nieruchomości w Toruniu byli świadomi potrzeby posiadania zaktualizowanego świadectwa energetycznego. Ten dokument nie tylko dostarcza informacji o efektywności energetycznej, ale także pełni ważną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Zachęca do inwestycji, które w trakcie budowy wykorzystują rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną. Tym samym świadectwo energetyczne Toruń jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również elementem szerszej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

W RW Projekt priorytetem jest uproszczony i łatwy proces składania zamówień na świadectwo energetyczne. Zadzwoń do nas, a zadbamy o wszystko sprawnie i komfortowo!

Pytania i odpowiedzi w Toruniu – świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne (zwane inaczej świadectwem charakterystyki energetycznej, certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym) stanowi kluczowy element w dziedzinie zarządzania energią oraz ekologii w budownictwie. Określa ono sposób, w jaki budynek konsumuje energię, ocenia jego efektywność energetyczną i identyfikuje możliwe do ulepszenia obszary. Poniżej przedstawiamy zagadnienia, o które najczęściej pytają nasi Klienci w mieście Toruń.

Traktowane często jako energetyczny paszport budynku, świadectwo energetyczne dostarcza wszechstronnego przeglądu wydajności energetycznej nieruchomości w mieście Toruń. Zawiera ono dane dotyczące zużycia energii, typu oraz wydajności systemów ogrzewania i wentylacji, a także jakości izolacji termicznej obiektu. Świadectwo energetyczne służy nie tylko do diagnozowania, ale także jako plan działania dla przyszłych modernizacji energetycznych.

Rola certyfikatu energetycznego wzrasta w obliczu globalnych zmian klimatycznych i rosnącej świadomości ekologicznej. Dokument ten uświadamia właścicielom nieruchomości ich wpływ na środowisko oraz potencjalne oszczędności wynikające z inwestycji w efektywność energetyczną. Świadectwo energetyczne jest również przydatne w spełnianiu coraz bardziej restrykcyjnych norm i przepisów budowlanych odnośnie efektywności energetycznej.

Świadectwo energetyczne odgrywa znaczącą rolę na rynku nieruchomości w Toruniu, często będąc wymaganym dokumentem przy sprzedaży lub wynajmie obiektów. Jego istotność w procesach transakcyjnych polega na umożliwieniu kupującym lub najemcom dokonania wyboru na podstawie nie tylko ceny czy lokalizacji, ale także efektywności energetycznej oraz przewidywanych kosztów utrzymania nieruchomości.

Świadectwo to nie jest tylko dokumentem formalnym, lecz narzędziem realnie wpływającym na decyzje dotyczące budownictwa, zarządzania nieruchomościami i ochrony środowiska. Pozwala na lepsze zrozumienie i zarządzanie zużyciem energii oraz wspiera inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej. W erze wyzwań ekologicznych, świadectwo energetyczne staje się  w Toruniu kluczowym elementem promującym bardziej zrównoważone i świadome podejście do budownictwa i zarządzania nieruchomościami.

W kontekście polityki energetycznej i ekologicznej, świadectwo energetyczne jest istotne w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Rządy i administracje lokalne coraz częściej wprowadzają wymóg posiadania tego świadectwa w swoich strategiach ekologicznych i energetycznych, traktując je jako istotny składnik zmierzający do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej. Dzięki temu dokumentowi, budynki mogą być oceniane i porównywane pod względem ich wpływu na środowisko, co przyczynia się do wzrostu ogólnej świadomości ekologicznej.

Świadectwo energetyczne w Toruniu pełni również ważną rolę w edukacji i podnoszeniu świadomości społecznej. Informacje w nim zawarte mogą być wykorzystane w programach edukacyjnych i kampaniach społecznych, mających na celu uświadamianie społeczeństwa o znaczeniu efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Działania te sprzyjają kształtowaniu bardziej odpowiedzialnych i świadomych postaw w stosunku do zasobów energetycznych i środowiska naturalnego.

Świadectwo energetyczne jest kluczowym narzędziem w dzisiejszych czasach, kiedy dbałość o efektywność energetyczną i ochronę środowiska jest priorytetem. Jego rola w ocenie, edukacji i świadomości ekologicznej jest nieoceniona, będąc fundamentalnym dokumentem dla każdego zaangażowanego w budownictwo, zarządzanie nieruchomościami i szeroko rozumianą ekologię. Świadectwo energetyczne w Toruniu, będąc połączeniem technologii i ekologii, jest jednym z fundamentów budowania zrównoważonej przyszłości.

Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące warunków technicznych dla nowo budowanych i modernizowanych obiektów. Wszystkie budynki, które otrzymają pozwolenie na budowę w 2021 roku lub zostaną zmodernizowane, muszą spełniać normę WT2021. Wymaga ona istotnych zmian mających wpływ na świadectwa energetyczne.

Architekci przy projektowaniu domów lub bloków muszą konsultować się ze specjalistami świadectw energetycznych, aby spełnić nowe wymogi. Projekty według starych zasad mogą nie spełniać wymagań nowego świadectwa energetycznego. Warto już na etapie projektu skonsultować się ze specjalistą, aby zapewnić, że inwestycja będzie spełniała normy WT2021.

Specjalista od świadectw energetycznych w Toruniu może wyliczyć, czy planowana inwestycja spełni odpowiednie normy, zwłaszcza w zakresie izolacyjności przegród i bilansu energii pierwotnej. Nowe warunki techniczne nakładają wymogi dotyczące energooszczędności i samowystarczalności budynków, co wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi, ale przynosi także korzyści w postaci niższych rachunków za ogrzewanie i większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Nowe przepisy wpłynęły na wzrost inwestycji budowlanych, a certyfikaty energetyczne stały się bardziej poszukiwane. Obecnie na rynku dostępne są jeszcze mieszkania wybudowane według wcześniejszych norm, ale przyszłość rynku nieruchomości będzie zależała od rozwoju technologii i dostępności materiałów budowlanych. Wprowadzenie nowych rozwiązań i technologii energooszczędnych może prowadzić do wzrostu cen mieszkań, ale jednocześnie przynosi korzyści dla środowiska i redukcji zużycia energii.

W mieście Toruń świadectwo energetyczne jest niezbędne zwłaszcza w kontekście nowo wybudowanych obiektów. Przed oddaniem budynku do użytkowania, konieczne jest posiadanie tego dokumentu, potwierdzającego zgodność z normami efektywności energetycznej. Jest to kluczowe dla zapewnienia, że nowe konstrukcje są zgodne z aktualnymi standardami ekologicznymi i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

Świadectwo energetyczne jest również wymagane w przypadku budynków oferowanych na sprzedaż czy wynajem w Toruniu. W momencie zmiany właściciela lub najemcy, świadectwo energetyczne musi być dostępne. Umożliwia to potencjalnym nabywcom lub najemcom dokładne zrozumienie efektywności energetycznej obiektu, co może wpływać na ich decyzję zakupu lub wynajmu.

FAQ
ENERGIA

Wpływ remontów na efektywność energetyczną. Certyfikat energetyczny Toruń.

Świadectwo energetyczne w Toruniu staje się również konieczne, gdy obiekt jest poddawany znacznej renowacji. Jeśli remonty wpłyną na systemy grzewcze, izolację czy inne aspekty wpływające na efektywność energetyczną, konieczne jest aktualizowanie świadectwa energetycznego. To pozwala na odpowiednie odnotowanie i ocenę dokonanych zmian, będąc ważnym aspektem zarówno dla właściciela, jak i przyszłych użytkowników.

Warto też pamiętać o wyjątkach od tych reguł. Niektóre typy budynków, jak te zabytkowe czy używane okazjonalnie, mogą być zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego. Jednak większość budynków mieszkalnych i komercyjnych wymaga tego dokumentu, aby być zgodnymi z obowiązującymi przepisami.

Świadectwo energetyczne odgrywa istotną rolę w ocenie i zarządzaniu efektywnością energetyczną budynków. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale również narzędzie wspierające świadome korzystanie z energii i promowanie zrównoważonego rozwoju. Od nowych konstrukcji, poprzez budynki przeznaczone na sprzedaż lub wynajem w Toruniu, aż po te poddane renowacjom, świadectwo energetyczne jest ważnym elementem w cyklu życia każdej nieruchomości.

Świadectwo energetyczne wpływa na kształtowanie świadomości ekologicznej wśród właścicieli i użytkowników nieruchomości, dostarczając informacji o zużyciu energii i możliwościach jej oszczędzania. Przyczynia się to do promowania odpowiedzialnego zarządzania zasobami energetycznymi. Długoterminowo może to prowadzić do oszczędności finansowych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Posiadanie świadectwa energetycznego w Toruniu z wysoką oceną zwiększa atrakcyjność rynkową budynku, a dla przedsiębiorstw i instytucji spełnienie wysokich standardów efektywności energetycznej jest kluczowe w budowaniu wizerunku odpowiedzialnej organizacji.

Do wydania świadectwa energetycznego uprawnieni są certyfikowani specjaliści, zdolni dokładnie ocenić stan nieruchomości i wydać wiarygodne świadectwo. Błędy w świadectwie energetycznym mogą prowadzić do problemów prawnych i niewłaściwego zarządzania nieruchomością.

Warto zaznaczyć, że świadectwo energetyczne wpisuje się w szerokie konteksty polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Poprzez wymóg posiadania takiego dokumentu, deweloperzy, właściciele budynków oraz potencjalni kupujący lub najemcy stają się bardziej świadomi zagadnień energetycznych. Pozwala im to na podejmowanie bardziej świadomych decyzji, które przekładają się na oszczędności energetyczne i finansowe oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Świadectwo energetyczne Toruń ma również znaczenie ekonomiczne. Obiekty z lepszą klasą energetyczną są często bardziej pożądane na rynku nieruchomości, co może wpływać na ich wyższą wartość. Ponadto, dane zawarte w świadectwie mogą być wykorzystywane do planowania renowacji czy modernizacji, co może skutkować długofalowymi oszczędnościami dla posiadaczy.

Bez wątpienia świadectwo energetyczne Toruń jest istotnym dokumentem wpływającym na sektor budowlany, rynek nieruchomości oraz świadomość ekologiczną społeczeństwa. Jego obowiązek ma źródło w ustawodawstwie, lecz jego znaczenie wykracza poza aspekty regulacyjne, oddziałując na jakość życia, ekonomię oraz ochronę środowiska. Ważne jest, by podchodzić do niego z należytą uwagą i dbać o jego aktualność i rzetelność.

Świadectwo energetyczne to nie tylko wymóg prawny, ale także istotne narzędzie w promowaniu efektywności energetycznej i ekologicznej świadomości. Odgrywa kluczową rolę na rynku nieruchomości, w zarządzaniu budynkami oraz w kształtowaniu odpowiedzialnego podejścia do zasobów energetycznych, będąc ważnym elementem w dążeniu do bardziej zrównoważonego i świadomego społeczeństwa.

RW Projekt – kompendium wiedzy o świadectwach energetycznych w Toruniu.

Certyfikaty energetyczne są ważnym składnikiem w ocenie wydajności energetycznej budowli, lecz nie każdy obiekt jest zobowiązany do ich posiadania. To zjawisko jest zauważalne, biorąc pod uwagę obecne regulacje w Toruniu oraz innych miastach w Polsce. Certyfikaty energetyczne, zwane też świadectwami charakterystyki energetycznej, zawierają dane dotyczące konsumpcji energii oraz emisji dwutlenku węgla. Umożliwiają one potencjalnym kupującym czy najemcom ocenę efektywności energetycznej danej nieruchomości, co jest kluczowe w dobie wzrastającej świadomości ekologicznej i ekonomicznej.

W kontekście Torunia, a także innych regionów Polski, istnieją pewne odstępstwa od ogólnej zasady. Niektóre kategorie budynków, takie jak obiekty sakralne czy tymczasowe, planowane do użytkowania krócej niż dwa lata, budowle techniczne przemysłowe oraz te objęte ochroną konserwatorską, są zwolnione z wymogu posiadania tego certyfikatu.

Eksperci uprawnieni do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej w Toruniu dokonują oceny efektywności energetycznej na podstawie dostępnej dokumentacji budowlanej. Istotne jest, by zarówno właściciele nieruchomości, jak i potencjalni nabywcy byli świadomi zarówno wymogów posiadania certyfikatu, jak i możliwości zwolnienia z tego obowiązku.

Dla budowli w Toruniu, które nie są zwolnione z posiadania certyfikatu energetycznego, ważne jest pamiętanie o konieczności jego regularnego odnawiania. Certyfikaty te zachowują ważność przez dekadę czyli 10 lat, po czym wymagają aktualizacji, aby odzwierciedlały rzeczywisty stan budynku oraz wszelkie zmiany, które mogły wpłynąć na jego efektywność energetyczną.

Podsumowując, certyfikaty energetyczne w Toruniu są kluczowym czynnikiem w ocenie wydajności energetycznej budowli. Zrozumienie, które budynki są zwolnione z tego obowiązku, jak również zasady aktualizacji i odnawiania tych dokumentów, jest niezbędne dla właścicieli, kupujących i najemców. To zrozumienie przyczynia się do lepszego zarządzania energią w mieście.

Świadectwa charakterystyki energetycznej w Toruniu, podobnie jak w innych częściach kraju, odgrywają ważną rolę w podnoszeniu standardów energetycznych budynków oraz promują bardziej zrównoważone podejście do zarządzania energią. Chociaż pewne budowle są zwolnione z posiadania takiego certyfikatu, kwestie efektywności energetycznej są ważne dla wszystkich i wpływają na koszty utrzymania budynków, emisję gazów cieplarnianych oraz ogólną jakość życia w środowisku miejskim.

Inwestowanie w rozwiązania energooszczędne jest kluczowe dla budynków, które muszą posiadać certyfikat energetyczny. Takie działania jak poprawa izolacji, modernizacja systemów ogrzewania czy instalacja paneli słonecznych podnoszą klasę energetyczną budynku, jego atrakcyjność rynkową oraz obniżają koszty eksploatacji.

Certyfikaty energetyczne w Toruniu mają również wymiar edukacyjny, uświadamiając właścicielom i użytkownikom wpływ ich działalności na środowisko i sposoby zmniejszania tego wpływu. Dlatego certyfikaty te są nie tylko narzędziem regulacyjnym, ale również motywacją do działań na rzecz lepszej efektywności energetycznej.

W przyszłości należy spodziewać się zaostrzenia przepisów dotyczących świadectw energetycznych, co będzie odpowiedzią na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i potrzebą redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dlatego ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony, od projektantów po administratorów budynków w Toruniu, były na bieżąco z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej.

Certyfikaty energetyczne są kluczowe dla dążenia do bardziej zrównoważonej i efektywnej energetycznie przyszłości. Toruń stoi przed wyzwaniem integracji tych standardów w swoim środowisku miejskim, co wymaga współpracy, inwestycji i zaangażowania wielu osób. Zrozumienie roli certyfikatów energetycznych oraz budynków zwolnionych z tego obowiązku jest pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu, a także przyczynia się do tworzenia zdrowszego, bardziej efektywnego energetycznie i zrównoważonego środowiska.

MAMY TO
MIASTO

Wydajność energetyczna budowli

Świadectwo energetyczne, nazywane również certyfikatem energetycznym, weryfikuje efektywność energetyczną obiektu. Jego posiadanie jest niezbędne w przypadku operacji sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości. Zgodnie z aktualnymi normami, świadectwo energetyczne Toruń powinno być wyprodukowane przez autoryzowanego eksperta energetycznego. Ten dokument zawiera szereg ważnych danych, takich jak roczne potrzeby energetyczne, a także rekomendacje odnośnie potencjalnych modernizacji, które mają na celu podniesienie efektywności energetycznej.

– Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

– Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373), tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2008 r. Nr 17, poz. 104)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1513)
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1514)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)

Rozporządzenia odnoszące się do świadectwa energetycznego stanowią element ogólniejszych przepisów unijnych i krajowych, które mają na celu zachęcanie do efektywnego wykorzystania energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Stanowią one standardy dla metodologii oceny, wymagania dotyczące kwalifikacji ekspertów energetycznych oraz terminy ważności świadectwa energetycznego. Świadectwo energetyczne Toruń wymaga aktualizacji po każdej istotnej modyfikacji w strukturze budynku, która może oddziaływać na jego efektywność energetyczną, na przykład podczas renowacji czy rozbudowy.

— CZY WIESZ, ŻE?

Świadectwo charakterystyki energetycznej w Toruniu

Audyt energetyczny Toruń analiza i rekomendacje
Świadectwo energetyczne Toruń dokument potwierdzający poziom wydajności energetycznej budynków
Szczegółowy raport zużycia energii dla nieruchomości w Toruniu
Certyfikat energetyczny Toruń

W Toruniu możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Toruniu i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

W Toruniu możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Toruniu i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Katarzyna Berg
Katarzyna Berg
2024-07-09
Polecam w 100%. Pełen profesjonalizm! Świetny kontakt, szybka realizacja. Jakość obsługi i dokumentów na najwyższym poziomie
Catanci
Catanci
2024-07-08
wszystko super polecam
Ewa Ćwikowska
Ewa Ćwikowska
2024-07-05
Świadectwo energetyczne zostało wykonane profesjonalnie, sprawnie i szybko. Świetna komunikacja i prowadzenie klienta krok po kroku. Polecam.
Wojciech Barański
Wojciech Barański
2024-07-03
Serdecznie polecam. Wszystko załatwione sprawnie i szybko. Bardzo dobry kontakt.
Krystian Obidziński
Krystian Obidziński
2024-07-02
Polecam firmę RW Projekt. Certyfikaty wykonano szybko, zgodnie z oczekiwaniami. Kontakt bardzo dobry. Na pewno wrócę kolejnym razem.
Kamil Koryszewski
Kamil Koryszewski
2024-06-28
Super kontakt, mega szybko wszystko załatwione. Polecam.
Anna Grądzka
Anna Grądzka
2024-06-28
Szybki termin realizacji za przystępną cenę
Wojciech Bajkowski
Wojciech Bajkowski
2024-06-25
Wygooglowałem, zadzwoniłem i natychmiastowy kontakt z profesjonalistą. Kilka pytań z mojej strony i po chwili na skrzynce mailowej odebrałem checklistę. Świetna komunikacja, fachowość i rzetelna obsługa. Polecam każdemu potrzebującemu ŚChE niezbędnego przy sprzedaży domu.
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Olsztyn

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Siedlce

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Łódź

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Lublin

KLIKNIJ

ZADZWOŃ