Kierownik
budowy.

— RW PROJEKT

Kierownik budowy mgr.inż Rafał Wójcik

Kwalifikacje i uprawnienia budowlane

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń PDL/0033/OWOK/13
 • Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń PDL/0002/POOK/12
 • Rzeczoznawca w zakresie efektywności energetycznej 0007/14
  Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Audytorów i Certyfikatorów Energetycznych „POLONIA” w Warszawie
 • Audytor energetyczny upr. Nr MI/ŚE/422/2009 – złożony z wynikiem pozytywnym egzamin w Ministerstwie Infrastruktury (29.07.2009)
 • Absolwent Inżynierii Środowiska specjalizacja Instalacje sanitarne studia inżynierskie niestacjonarne – dyplom w katedrze ogrzewnictwa
 • Absolwent Budownictwa specjalizacja KBI Politechnika Białostocka

Główne zadania podczas sprawowania nadzoru budowlanego

 • Nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.
 • Kontrola jakości materiałów i wykonanych robót budowlanych.
 • Współpraca z inwestorem, projektantem i wykonawcą w celu zapewnienia terminowej realizacji zadania.
 • Prowadzenie dokumentacji budowy oraz sporządzanie raportów z postępów prac.
 • Analiza zagadnień technicznych i proponowanie optymalnych rozwiązań.

— INŻYNIEROWIE

Nasze pozostałe usługi

Audyt ENERGETYCZNY

KLIKNIJ

Budynku TERMOWIZJA

KLIKNIJ

Analiza ŚRODOW.-EKONOM.

KLIKNIJ

Projektowanie KONSTRUKCJI

KLIKNIJ

— SKALA

Nadzór budowlany

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five

W SKALI
WIEDZA

— REALIZACJE PROJEKTÓW

Doświadczenie inżynierskie od 1999

— ODPOWIADAMY

Najczęściej zadawane pytania

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Call Now ButtonZADZWOŃ