Świadectwo energetyczne Katowice.

— Katowice nasze miasto dobrej energii

Świadectwo energetyczne Katowice, certyfikat energetyczny Katowice

check

Świadectwa energetyczne Katowice

check

Audyty energetyczne Katowice

check

Certyfikat energetyczny Katowice

s
Twoi konsultanci energetyczni w Katowicach:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 200zł/netto

Dom jednorodzinny

od 380zł/netto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cena świadectwo energetyczne Katowice.

Cennik Świadectwa energetycznego KatowiceCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 200 zł/netto
Dom jednorodzinnyod 380 zł/netto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Katowice

Świadectwo energetyczne Katowice: Zoptymalizuj zużycie energii!

Wymagane jest posiadanie świadectwa energetycznego, jeżeli:

 • W Katowicach dokonujesz sprzedaży nieruchomości lub jej części na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
 • Oddajesz do użytkowania nieruchomość lub jej część na zasadzie najmu (jako właściciel),
 • Przekazujesz nieruchomość lub jej fragment na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Świadectwo energetyczne, znane również jako certyfikat charakterystyki energetycznej, to oficjalny dokument niezbędny do oceny efektywności energetycznej danej nieruchomości, zarówno pod kątem jej eksploatacji, jak i wpływu na środowisko. Dokument ten szczegółowo określa, jakie ilości energii są wymagane do adekwatnego ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz dostarczania ciepłej wody w budynku, uwzględniając obecne systemy instalacyjne, izolacyjne oraz zastosowane materiały budowlane.

Sporządzane przez kwalifikowanych audytorów energetycznych, świadectwo energetyczne prezentuje nie tylko wyliczenia rocznego zapotrzebowania na energię, ale również zawiera dane o emisji gazów cieplarnianych przez budynek oraz sugeruje modyfikacje, które mogą podnieść efektywność energetyczną obiektu. Dokument ten odgrywa kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju, stanowiąc istotne narzędzie dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych redukcją kosztów operacyjnych, a także dla potencjalnych nabywców czy najemców, umożliwiając im lepsze zrozumienie zobowiązań energetycznych związanych z użytkowaniem nieruchomości.

świadectwo energetyczne wykaz osób uprawnionych

Inwestuj mądrze, zaczynając od świadectwa energetycznego – sprawdź możliwości w Katowicach!

Kto wydaje świadectwo energetyczne w Katowicach?

Świadectwo energetyczne w Katowicach jest wydawane przez certyfikowanych audytorów energetycznych, którzy dysponują obszerną wiedzą teoretyczną oraz praktyczną i są wpisani na oficjalną listę osób upoważnionych do ich wystawiania. Mieszkańcy Katowic mogą znaleźć numer licencji uprawnionego audytora na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Platforma ta pozwala na potwierdzenie kwalifikacji potencjalnych doradców energetycznych po wprowadzeniu danych takich jak imię i nazwisko. Dodatkowo, możliwe jest zażądanie od audytora okazania certyfikatu potwierdzającego jego kompetencje.

W kontekście lokalnych usług, RW Projekt Rafał Wójcik, funkcjonujący na rynku od 2006 roku, oferuje wszechstronne wsparcie w uzyskiwaniu świadectw energetycznych. Nasza firma, korzystając z bogatego doświadczenia oraz aktualnej wiedzy specjalistycznej, dostarcza klientom szeroko zakrojone usługi analizy i konsultacji energetycznych. Standard usług oferowanych przez RW Projekt zapewnia dokładność i rzetelność w opracowywaniu niezbędnych dokumentów, co przekłada się na zwiększenie efektywności energetycznej budynków i umożliwia właścicielom nieruchomości lepsze zrozumienie istotnych kwestii związanych z zarządzaniem energią w ich obiektach.

Świadectwo energetyczne mieszkania Katowice – Twoja nieruchomość zasługuje na najlepsze rozwiązania!

Nie każdy właściciel nieruchomości w Katowicach jest zobowiązany do posiadania świadectwa energetycznego. Jeżeli nie zamierzasz sprzedawać ani wynajmować swojej własności, posiadanie tego dokumentu nie jest wymagane.

Jednakże, w sytuacji, gdy planujesz sprzedaż lub wynajem swojego mieszkania, konieczność przygotowania i dołączenia świadectwa energetycznego do umowy staje się Twoim obowiązkiem prawnym. Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny – kwoty mogą sięgać od 200 zł do 5000 zł. Podczas transakcji sprzedaży, notariusz będzie sprawdzał obecność tego dokumentu w aktach. W przypadku umów najmu, wynajmujący ma prawo zażądać wglądu w świadectwo energetyczne podczas finalizowania umowy.

Przy rozpatrywaniu szczegółowych przepisów prawnych dotyczących świadectwa energetycznego, pojawia się pytanie o jego zakres dla mieszkań w bloku – czy powinno obejmować cały budynek, czy tylko konkretny lokal mieszkalny? Przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków dostarczają odpowiedzi na te pytania..

Zgodnie z art. 11 ust. 5 wspomnianej ustawy, przy zawieraniu umowy przenoszącej prawo własności części budynku, czy to na zasadzie własności spółdzielczej, czy najmu, świadectwo energetyczne musi dotyczyć wyłącznie tej części budynku lub specyficznego lokalu, który jest przedmiotem transakcji.

Oznacza to, że mieszkańcy bloków w Katowicach są zobowiązani do posiadania świadectwa energetycznego dla swojej części nieruchomości. Chociaż zarząd budynku lub spółdzielnia mieszkaniowa może zapewnić świadectwo dotyczące całego obiektu, które uwzględnia informacje o całkowitej powierzchni mieszkalnej, powierzchniach wspólnych oraz zużyciu energii na potrzeby całego budynku, takie dokumenty nie spełniają wymagań w indywidualnych transakcjach sprzedaży czy najmu konkretnego mieszkania. Każde mieszkanie w Katowicach w bloku wymaga zatem własnego, indywidualnego świadectwa energetycznego.

Dodatkowo, w przypadku wynajmu poszczególnych pokoi w mieszkaniu, obowiązek posiadania osobnych świadectw energetycznych dla każdej wynajmowanej części również znajduje zastosowanie.

Jeśli natomiast chodzi o wynajem poszczególnych pomieszczeń w lokalu, np. pojedynczych pokoi, również tutaj przepis ten znajduje zastosowanie, co oznacza konieczność posiadania osobnych świadectw energetycznych dla każdej wynajmowanej części.

TO
MAMY

Świadectwo energetyczne Katowice – klucz do efektywniejszego domu!

Osobiście wykonujemy świadectwa
Mamy uprawnienia od 2009 roku
Bezpieczna płatność po wykonanej usłudze
Wybór: Ty przesyłasz dane lub sami je pozyskujemy za Ciebie.
Współpracują z podwykonawcami
Uprawnienia zdobyły podczas boomu na usługę
Konieczna przedpłata to wymóg
Tylko formularz to forma kontaktu
KATOWICE
ENERGIA

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE KATOWICE – oddział Poczty Polskiej

Serdecznie zapraszamy do najbliższego oddziału Poczty Polskiej w Katowicach, stąd mogą wysłać Państwo dokumenty do świadectwa energetycznego.

Francuska 70,
40-028 Katowice

Współrzędne GPS:
N 50° 14′ 42.803″ E 19° 1′ 36.931″

Serdecznie zapraszamy do najbliższego oddziału Poczty Polskiej w Katowicach, stąd mogą wysłać Państwo dokumenty do świadectwa energetycznego.

Francuska 70,
40-028 Katowice

Współrzędne GPS:
N 50° 14′ 42.803″ E 19° 1′ 36.931″

KROKI
PROSTE

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Katowice – energooszczędność – dowiedz się więcej!

W każdym świadectwie charakterystyki energetycznej budynku w Katowicach musi być zawarta kompletna i ustawowo wymagana gama danych – od podstawowych informacji takich jak adres, rok budowy, powierzchnia użytkowa, czy objętość, po zaawansowane wskaźniki, niezbędne do przeprowadzenia obliczeń: EP, EK, i EU.

EP (wskaźnik energii pierwotnej) określa roczne zapotrzebowanie nieruchomości na energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych, co ma kluczowe znaczenie dla budynków używających systemów ogrzewania na paliwa kopalne, takie jak węgiel czy gaz.

EK (wskaźnik energii końcowej) reprezentuje ilość energii dostarczanej do budynku, co umożliwia precyzyjne określenie kosztów operacyjnych nieruchomości związanych z jej zapotrzebowaniem energetycznym.

EU (wskaźnik energii użytkowej) dotyczy faktycznego zużycia energii w ciągu roku, uwzględniając straty energetyczne, na przykład te wynikające z mostków termicznych.

Świadectwo energetyczne obejmuje również fotografie nieruchomości.

Konieczność tworzenia świadectwa energetycznego wynika z przepisów Unii Europejskiej. Dla sprzedającego jest to dodatkowy wydatek, ale dla kupującego stanowi to cenne źródło informacji, które pozwala oszacować zużycie energii przez nieruchomość oraz przewidywane koszty związane z jej eksploatacją.

Wyjątki – Kto nie musi posiadać świadectwa energetycznego w Katowicach – dowiedz się od nas.

Istnieją specyficzne wyjątki od wymogu posiadania świadectwa energetycznego w Katowicach oraz na terenie całej Polski. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, niektóre rodzaje nieruchomości oraz określone sytuacje zwalniają właścicieli z potrzeby posiadania tego dokumentu. Oto przykłady takich wyjątków:

 • Budynki i lokale użytkowane sezonowo poniżej 4 miesięcy rocznie – Obiekty wykorzystywane tylko przez ograniczoną część roku, które nie są eksploatowane przez pełne 12 miesięcy, nie wymagają świadectwa energetycznego.
 • Obiekty o charakterze sakralnym i religijnym – Kościoły, kaplice oraz inne miejsca przeznaczone do celów kultowych są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.
 • Nieruchomości zabytkowe – Budynki wpisane do rejestru zabytków, które wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków odnośnie wszelkich prac modernizacyjnych, są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego, co jest środkiem ochrony ich historycznego charakteru.
 • Małe budynki nie mieszkalne – Niewielkie obiekty takie jak kioski czy budki stróżów, które mają mniej niż 50 m² powierzchni użytkowej, również nie podlegają wymogowi posiadania tego dokumentu.
 • Budynki gospodarcze, magazyny i warsztaty – Obiekty używane wyłącznie do celów gospodarczych, takie jak magazyny czy warsztaty, które nie są ogrzewane ani chłodzone dla komfortu ludzi, mogą nie wymagać świadectwa energetycznego.
 • Budynki przeznaczone do rozbiórki – Obiekty, które są planowane do szybkiej rozbiórki i nie będą już dłużej użytkowane, nie wymagają świadectwa energetycznego.

Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny, a dokładne warunki i wymogi mogą różnić się w zależności od charakterystyki danego obiektu i planowanych prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze zaleca się konsultację z lokalnym urzędem lub kwalifikowanym audytorem energetycznym.

PROJEKT
AUDYTOR
TRZEBA
TAK

Zoptymalizuj zużycie energii – Świadectwo energetyczne Katowice to Twój pierwszy krok!

Do sporządzenia świadectwa energetycznego w Katowicach potrzebne są szczegółowe informacje o budynku, które pozwolą na dokładną analizę jego efektywności energetycznej. Oto wykaz wymaganych danych:

Podstawowe informacje o budynku:

 • Lokalizacja nieruchomości.
 • Rok zakończenia budowy lub czas ostatniej istotnej modernizacji.
 • Przeznaczenie budynku (mieszkalne, komercyjne, użyteczności publicznej itd.).
 • Liczba pięter, w tym dane o piwnicy i strychu adaptowanym na cele mieszkalne.
 • Całkowita powierzchnia użytkowa oraz objętość budynku.

Dane dotyczące konstrukcji budynku:

 • Opis konstrukcji z uwzględnieniem zastosowanych materiałów budowlanych do wzniesienia ścian, dachu, fundamentów oraz innych elementów wpływających na bilans energetyczny.
 • Informacje o izolacji termicznej – typy i grubości użytych materiałów izolacyjnych.
 • Specyfikacje okien i drzwi zewnętrznych, w tym ich wymiary, rodzaj i współczynniki przenikania ciepła.

Systemy instalacyjne:

 • Opis i specyfikacja systemów ogrzewania i chłodzenia, łącznie z typami używanego paliwa, wydajnością kotłów, pomp ciepła, klimatyzatorów.
 • Charakterystyka systemu wentylacyjnego i klimatyzacji.
 • Dane o instalacjach do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 • Informacje o systemach wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak panele słoneczne czy instalacje fotowoltaiczne.

Zużycie energii:

 • Roczne zużycie energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia.
 • Dane o faktycznym zużyciu energii elektrycznej i cieplnej.

Dodatkowe dokumenty i informacje:

 • Dostępne plany budowlane, dzienniki budowy, certyfikaty efektywności energetycznej stosowanych urządzeń.
 • Fotografie obiektu, które pozwalają na ocenę stanu technicznego i potwierdzenie zgromadzonych danych.

Na podstawie zgromadzonych informacji przygotowujemy świadectwo energetyczne, dostarczając wszechstronną ocenę efektywności energetycznej budynku i wskazując na możliwości jego ulepszenia.

Kara za brak świadectwa energetycznego. Mieszkańcu Katowic, czy wiesz?

Nieposiadanie świadectwa energetycznego w momentach, gdy jest ono wymagane zgodnie z ustawą, może prowadzić do nałożenia sankcji finansowych. W Polsce, na mocy obowiązujących regulacji prawnych, grzywna za brak świadectwa energetycznego może być istotna.

Wysokość kary za brak świadectwa energetycznego waha się od 500 zł do nawet 5000 zł. Kwota ta jest ustalana na podstawie indywidualnej oceny przez organ nadzorujący budownictwo, który uwzględnia takie aspekty jak rozmiar nieruchomości, jej funkcja oraz szczegółowe okoliczności naruszenia przepisów.

BRAK
KARY
FAQ
???

Pytania i odpowiedzi najczęściej zadawane. Maksymalna wydajność energetyczna – świadectwo energetyczne w Katowicach.

Świadectwo energetyczne utrzymuje swoją ważność przez 10 lat, chyba że zostaną wykonane istotne prace modernizacyjne, które wpłyną na efektywność energetyczną obiektu. W takich przypadkach konieczna jest odnowienie dokumentu.

Aktualizacja świadectwa energetycznego jest wymagana po przeprowadzeniu kluczowych zmian w strukturze budynku, które mogą wpłynąć na jego charakterystykę energetyczną, na przykład po kompleksowej termomodernizacji. Jest to kluczowe dla odzwierciedlenia aktualnego stanu technicznego nieruchomości.

Świadectwo dostarcza danych o zużyciu energii, wspiera zarządzanie kosztami, a także podnosi wartość rynkową nieruchomości. Aktualne świadectwo energetyczne może również ułatwić negocjacje cenowe przy sprzedaży lub wynajmie.

Tak, w przypadku wynajmu na dłuższy okres, świadectwo energetyczne musi być przedstawione najemcy. Dokument ten zapewnia jasność i może wpływać na decyzje przyszłych lokatorów.

Tak, działania takie jak usprawnienie izolacji, wymiana stolarki okiennej czy modernizacja instalacji grzewczej mogą znacząco poprawić parametry energetyczne budynku. Dzięki temu, można zredukować przyszłe koszty eksploatacyjne.

To nie jest standardowy wymóg, ale niektóre instytucje finansowe mogą zażądać takiego dokumentu w ramach oceny ryzyka kredytowego. Posiadanie świadectwa energetycznego może usprawnić proces uzyskania finansowania.

Tak, świadectwo energetyczne może być wykorzystane do ubiegania się o środki na termomodernizację z programów rządowych lub lokalnych w Katowicach. To umożliwia uzyskanie finansowego wsparcia na projekty zwiększające efektywność energetyczną.

Nie, świadectwa energetyczne są wymagane tylko dla gotowych konstrukcji budowlanych. Działki nie podlegają tym regulacjom.

Nie, konieczność posiadania świadectwa energetycznego nie zależy od zgody kupującego, a jego brak może skutkować nałożeniem sankcji. Jest to środek zapewniający transparentność i utrzymanie standardów energetycznych w transakcjach nieruchomościami.

— CZY WIESZ, ŻE?

Świadectwo energetyczne Katowice – inwestycja która się opłaca.

Świadectwo energetyczne Katowice: Dokumentacja energetyczna dla budynku mieszkalnego lub użytkowego w Katowicach.
Świadectwo charakterystyki energetycznej Katowice: Dokument określający parametry energetyczne nieruchomości w Katowicach.
Certyfikat energetyczny Katowice: Dokument certyfikujący efektywność energetyczną obiektu w Katowicach.
Audyt energetyczny Katowice: Dokładna analiza zużycia energii w budynkach w Katowicach.

Z Katowic możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Katowicach i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

Z Katowic możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Katowicach i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Katarzyna Berg
Katarzyna Berg
2024-07-09
Polecam w 100%. Pełen profesjonalizm! Świetny kontakt, szybka realizacja. Jakość obsługi i dokumentów na najwyższym poziomie
Catanci
Catanci
2024-07-08
wszystko super polecam
Ewa Ćwikowska
Ewa Ćwikowska
2024-07-05
Świadectwo energetyczne zostało wykonane profesjonalnie, sprawnie i szybko. Świetna komunikacja i prowadzenie klienta krok po kroku. Polecam.
Wojciech Barański
Wojciech Barański
2024-07-03
Serdecznie polecam. Wszystko załatwione sprawnie i szybko. Bardzo dobry kontakt.
Krystian Obidziński
Krystian Obidziński
2024-07-02
Polecam firmę RW Projekt. Certyfikaty wykonano szybko, zgodnie z oczekiwaniami. Kontakt bardzo dobry. Na pewno wrócę kolejnym razem.
Kamil Koryszewski
Kamil Koryszewski
2024-06-28
Super kontakt, mega szybko wszystko załatwione. Polecam.
Anna Grądzka
Anna Grądzka
2024-06-28
Szybki termin realizacji za przystępną cenę
Wojciech Bajkowski
Wojciech Bajkowski
2024-06-25
Wygooglowałem, zadzwoniłem i natychmiastowy kontakt z profesjonalistą. Kilka pytań z mojej strony i po chwili na skrzynce mailowej odebrałem checklistę. Świetna komunikacja, fachowość i rzetelna obsługa. Polecam każdemu potrzebującemu ŚChE niezbędnego przy sprzedaży domu.
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Warszawa

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Tychy

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Gliwice

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Wrocław

KLIKNIJ

ZADZWOŃ