Projektowanie
konstrukcji.

— PRZEKRÓJ

Projektowanie konstrukcji

Kwalifikacje i uprawnienia budowlane

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń PDL/0033/OWOK/13
 • Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń PDL/0002/POOK/12
 • Rzeczoznawca w zakresie efektywności energetycznej 0007/14
  Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Audytorów i Certyfikatorów Energetycznych „POLONIA” w Warszawie
 • Audytor energetyczny upr. Nr MI/ŚE/422/2009 – złożony z wynikiem pozytywnym egzamin w Ministerstwie Infrastruktury (29.07.2009)
 • Absolwent Inżynierii Środowiska specjalizacja Instalacje sanitarne studia inżynierskie niestacjonarne – dyplom w katedrze ogrzewnictwa
 • Absolwent Budownictwa specjalizacja KBI Politechnika Białostocka

Doświadczenie to własna dzialalność od 2011 roku:

 • Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, współpraca z biurami projektowymi architektonicznymi.
 • Przykładowe realizacje to: udział w wykonaniu dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych ponad 30 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (dla spółdzielni Ełckich, Łomżyńskich, ASKO, Dom Development), 5 hal widowiskowo-sportowych oraz ok. 10 budynków użyteczności publicznej

Podczas projektowania konstrukcji budowlanych skupiamy się na:

 • Opracowywaniu projektów konstrukcji budowlanych, w tym analizie obciążeń, doborze materiałów oraz wymiarowaniu elementów konstrukcyjnych.
 • Nadzorze nad procesem projektowania i weryfikacja dokumentacji technicznej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami.
 • Udziale w procesie uzyskiwania wymaganych pozwoleń oraz uzgadniania projektów z właściwymi organami.
 • Współpracy z innymi członkami zespołu projektowego, inwestorem, wykonawcami oraz innymi specjalistami związanych z procesem budowy.
 • Opracowywaniem dokumentacji powykonawczej oraz sporządzaniem ekspertyz technicznych.
 • Prowadzeniem bieżącej analizy nowych rozwiązań i technologii konstrukcyjnych w celu ich implementacji w projektach.
 • Uczestnictwie w spotkaniach zespołu projektowego oraz konsultacjach z inwestorem.
W SKALI
WIEDZA

— INŻYNIEROWIE

Nasze pozostałe usługi

Audyt ENERGETYCZNY

KLIKNIJ

Budynku TERMOWIZJA

KLIKNIJ

Świadectwo ENERGETYCZNE

KLIKNIJ

Analiza ŚRODOW.-EKONOM.

KLIKNIJ

— RW PROJEKT

Portfolio realizacje

— ODPOWIADAMY

Najczęściej zadawane pytania

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
Call Now ButtonZADZWOŃ