Projektowane
charakterystyki
energetyczne.

— ENERGIA

Projektowane charakterystyki energetyczne

Już na etapie projektu przygotowujemy analizę i oszacowanie ilości energii potrzebnej na pokrycie zapotrzebowania na ciepło, chłodzenie, wentylację, oświetlenie i inne usługi techniczne w budynku. Jej celem jest minimalizacja zużycia energii oraz redukcja emisji CO2, poprzez zaprojektowanie budynku w sposób zrównoważony i energooszczędny. RW Projekt wykonuje projektowaną charakterystykę energetyczną, dzięki której inwestorzy mają możliwość dokonywania niezbędnych zmian na etapie projektu, aby poprawić efektywność energetyczną.

Opracowywanie projektowanej charakterystyki energetycznej obejmuje następujące elementy:

 1. Analiza termiczna budynku: Określenie parametrów izolacyjności przegród zewnętrznych (ścian, dachów, okien), aby ograniczyć straty ciepła w zimie i zapewnić optymalne warunki termiczne w lecie.
 2. Dobór efektywnych systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji: Wybór odpowiednich systemów technicznych, które będą miały jak najniższe zużycie energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom.
 3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: Projektowanie systemów wykorzystujących energię słoneczną, wiatrową, geotermalną czy biomasę, aby zmniejszyć zużycie energii nieodnawialnej i obniżyć emisje CO2.
 4. Oświetlenie energooszczędne: Projektowanie systemów oświetleniowych, które będą wykorzystywać naturalne światło oraz energooszczędne źródła światła, takie jak LED.
 5. Automatyka i systemy zarządzania: Wdrażanie systemów inteligentnego zarządzania energią, które pozwolą na optymalne wykorzystanie energii oraz automatyzację procesów, takich jak sterowanie oświetleniem czy temperaturą.

— ANALIZA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ

Projektowana charakterystyka energetyczna

Opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla nowych budynków oraz dla istniejących budynków, które przechodzą istotne zmiany związane z termomodernizacją. Wyniki tej analizy są wykorzystywane do wydania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które jest dokumentem potwierdzającym spełnienie przez budynek wymagań energetycznych.

Proces uzyskania świadectwa energetycznego obejmuje kilka kroków, m.in.:

 • Zlecenie wykonania ekspertyzy i badań
 • Wizytę eksperta w budynku w celu dokonania pomiarów i oceny stanu budynku
 • Opracowanie raportu zawierającego informacje o zużyciu energii oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej
 • Wydanie świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od daty jego wydania. Po tym okresie należy wykonać ponowną ekspertyzę i uzyskać nowe.

Co obejmuje świadectwo energetyczne.

Świadectwo energetyczne zawiera informacje dotyczące zużycia energii przez budynek oraz zalecenia dotyczące poprawy jego efektywności energetycznej. Dokument ten zawiera m.in.:

 • Informacje o zużyciu energii przez budynek
 • Ocena efektywności energetycznej budynku
 • Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej
 • Informacje o źródłach energii wykorzystywanych w budynku
 • Informacje o emisji CO2 do atmosfery

Świadectwa charakterystyki energetycznej od kwietnia 2023 nie będą wymagane od właścicieli domów lub mieszkań, którzy nadal chcą w nich mieszkać.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jest to konieczne zarówno przy oddaniu nowego budynku do użytku, jak i przy wystawieniu nieruchomości na sprzedaż.

Certyfikat

KATEGORIA

Kategorie budynków, dla których obowiązkowe jest posiadanie świadectwa energetycznego.

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych i magazynów, których powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 50 m2. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, np. budynki zabytkowe lub budynki przeznaczone na cele kultu religijnego.

W Polsce istnieją cztery kategorie budynków pod względem wymagań dotyczących świadectwa energetycznego: A, B, C i D. Im niższa litera, tym bardziej efektywny energetycznie jest budynek. Kategorie te są określone na podstawie wskaźnika EP, który oblicza się na podstawie zużycia energii na jednostkę powierzchni użytkowej budynku.

Wymagania dla budynków w poszczególnych kategoriach:

Minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków różnią się w zależności od ich kategorii. Im niższa kategoria, tym bardziej rygorystyczne są wymagania. Wymagania dotyczące poszczególnych kategorii są określone w Polskiej Normie PN-EN 15603. Wymagania te obejmują m.in. parametry izolacyjności termicznej ścian, dachu i stolarki okiennej, rodzaj i wydajność systemów grzewczych oraz systemów wentylacyjnych.

Wymagania

NORMY

Kwalifikacje RW PROJEKT

KTO

Jak wybrać dobrego eksperta:

Ekspertyzę i badania potrzebne do uzyskania świadectwa energetycznego może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie energetyki budowlanej. Najczęściej są to inżynierowie lub architekci specjalizujący się w efektywności energetycznej budynków.

Wybór dobrego eksperta jest kluczowy dla uzyskania dokładnej i rzetelnej ekspertyzy. Przy wyborze audytora należy zwrócić uwagę na jego doświadczenie, kwalifikacje oraz opinie innych klientów. Dobry audytor energetyczny powinien mieć wiedzę na temat najnowszych technologii i rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej budynków oraz być w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące procesu uzyskania świadectwa energetycznego.

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia ekspertyzy i badań:

 • Projekt budowlany
 • Karta charakterystyki technicznej budynku
 • Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Rysunki techniczne budynku
 • Dokumentacja budynku, jeśli jest dostępna

Dokumenty

JAKIE

Wyniki

CZYNNIKI

Czynniki wpływające na wynik ekspertyzy

Wynik ekspertyzy i badań może być modelowany przez wiele czynników, takich jak:

 • Wiek i stan techniczny budynku
 • Materiały wykorzystane do budowy budynku
 • Właściwości izolacyjne ścian, okien i dachu
 • Wydajność systemu grzewczego oraz systemu wentylacyjnego
 • Klimatyzacja budynku
 • Charakterystyka zużycia energii przez mieszkańców lub użytkowników budynku
 • Częstotliwość i rodzaj konserwacji urządzeń i systemów w budynku.

— INŻYNIEROWIE

Nasze pozostałe usługi

Audyt ENERGETYCZNY

KLIKNIJ

Budynku TERMOWIZJA

KLIKNIJ

Świadectwo ENERGETYCZNE

KLIKNIJ

Projektowanie KONSTRUKCJI

KLIKNIJ

ZADZWOŃ