Certyfikat energetyczny Łódź.

— Łódź

Audyt energetyczny Łódź, świadectwo energetyczne Łódź

check

Świadectwo energetyczne Łódź

check

Audyt energetyczny Łódź

check

Certyfikat energetyczny Łódź

s
Twoi konsultanci energetyczni w Łódź:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 200zł/netto

Dom jednorodzinny

od 380zł/netto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwa energetycznego ŁódźCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 200 zł/netto
Dom jednorodzinnyod 380 zł/netto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Świadectwo energetyczne Łódź : otwórz drzwi do oszczędności i komfortu energetycznego

Świadectwo energetyczne Łódź: Twoja energia, nasza troska – razem dla lepszej przyszłości!

Świadectwo energetyczne w Łodzi to dokument oceniający efektywność energetyczną budynku, informujący o zużyciu energii elektrycznej, systemie ogrzewania wody, wentylacji, klimatyzacji oraz o zainstalowanych odnawialnych źródłach energii.
Czym jest świadectwo energetyczne? Informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej pozwalają oszacować koszty zużycia energii danej nieruchomości w mieście Łódź, jak również proponują metody zmniejszenia tych kosztów.

Jako właściciel nieruchomości w Łodzi, zastanawiasz się, jak sporządzić świadectwo energetyczne? Kim jest osoba zobowiązana do posiadania tego dokumentu, oraz jakie są koszty jego wykonania.
Zmiany w Ustawie o Charakterystyce Energetycznej Budynków uczyniły posiadanie świadectwa energetycznego obowiązkowym. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli nieruchomości chcących je sprzedać lub wynająć.

ŁÓDŹ
ENERGIA

Gdzie uzyskać świadectwo energetyczne w Łodzi?

Aby sporządzić świadectwo energetyczne, konieczny jest wpis do rejestru charakterystyki energetycznej. Dokument może przygotować jedynie osoba do tego uprawniona. Firmy specjalizujące się w sporządzaniu świadectw energetycznych w Łodzi, takie jak RW Projekt, mogą pomóc, pod warunkiem, że są zarejestrowane w centralnym rejestrze i posiadają odpowiednie uprawnienia. Nasze doświadczenie w realizacji świadectw energetycznych oraz audytów energetycznych nabywamy od 2006 roku.

Audyt energetyczny – to raport, który na podstawie zużycia energii przedstawia sposoby na poprawę efektywności energetycznej, często wykonywany przed termomodernizacjami.

Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, świadectwo charakterystyki energetycznej – dokument mniej obszerny niż audyt, określający standard energetyczny nieruchomości, zwykle wykorzystywany przy wynajmie lub sprzedaży.

Najłatwiejszym sposobem na uzyskanie świadectwa energetycznego jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w tej dziedzinie, takiej jak RW Projekt. W Łodzi RW Projekt oferujemy wykonanie świadectwa energetycznego przez doświadczonych audytorów energetycznych, którzy posiadają uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych od 2006 roku. Od nas otrzymują Państwo świadectwo energetyczne zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
Powinieneś wiedzieć, że ważne świadectwo możesz uzyskać tylko od osoby uprawnionej do sporządzania go. Oznacza to, że taka osoba musi figurować w wykazie, będącym częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe i kto powinien uzyskać taki dokument? Zwiększ potencjał oszczędnościowy Twojego budynku w Łodzi.

Wymóg posiadania świadectwa energetycznego obciąża właścicieli budowli w Łodzi, pomieszczeń mieszkalnych lub komercyjnych. Obejmuje to osoby prywatne, jak również inwestorów, w tym deweloperów. Do tego obowiązku zaliczają się także administratorzy obiektów, osoby z uprawnieniami spółdzielczymi do lokali mieszkalnych czy użytkowych.

Kiedy konieczne jest posiadanie świadectwa energetycznego?

Oto przewodnik miasta Łódź, kiedy potrzebne jest świadectwo:

 • podczas zbycia nieruchomości na mocy umowy kupna-sprzedaży,
 • w czasie wynajmowania,
 • przy transakcji sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego prawa własności do lokalu,
 • przy zgłoszeniu finalizacji konstrukcji obiektu (dotyczy inwestorów),
 • przy wnioskowaniu o zezwolenie na użytkowanie budowli.

Osoby korzystające z obiektu wyłącznie dla własnych potrzeb oraz nie planujące jego sprzedaży lub wynajmu są zwolnione z konieczności przedstawienia świadectwa. Wyjątek stanowią również właściciele nieruchomości używanych krócej niż 4 miesiące rocznie, posiadacze budynków przemysłowych i użytkowych bez instalacji energetycznej, a także obiekty sakralne, wolnostojące domy o powierzchni do 50 m2 i zabytki.

ŁÓDŹ
MAMY TO
ŁÓDŹ
TO PROSTE

RW Projekt Rafał Wójcik

Szukasz  wykonawcy świadectwa energetycznego w Łodzi? Skontaktuj się z RW Projekt i zdobądź świadectwo energetyczne dla swojego budynku od certyfikowanych ekspertów.

W Łodzi RW Projekt sporządzamy świadectwa energetyczne dla:

 • mieszkań,
 • domów,
 • lokali użytkowych,
 • całych budynków.

Oferujemy szybkie i komfortowe uzyskanie dokumentacji energetycznej.

Jaki jest koszt uzyskania świadectwa energetycznego budynków w Łodzi?

Cena świadectwa energetycznego zależy od:

 • typu obiektu,
 • dostępności dokumentacji,
 • metrażu nieruchomości.

W Łodzi koszt świadectwa energetycznego w RW Projekt zaczyna się od 300 zł/brutto za mieszkanie, od 500 zł/brutto za dom i 0,5 zł netto/m2 za lokal użytkowy.

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE BUDYNKU ŁÓDŹ – oddział Poczty Polskiej

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Rzgowska 214A,
93-317 Łódź

Współrzędne GPS:
N 51° 42′ 57.434” E 19° 29′ 10.005”

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Rzgowska 214A,
93-317 Łódź

Współrzędne GPS:
N 52° 45′ 57.97” E 23° 11′ 17.08”

ŁÓDŹ
Z NAMI

Jak długo jest aktualne świadectwo energetyczne w Łodzi i kiedy potrzebna jest jego aktualizacja?

Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej utrzymuje się przez dekadę od daty jej wydania.

Okres ten może ulec skróceniu w przypadku zmian w cechach konstrukcyjnych obiektu. Posiadacz nieruchomości w Łodzi ma obowiązek upewnienia się, że posiada aktualne świadectwo energetyczne, odzwierciedlające obecne i rzeczywiste właściwości danego budynku.

Jakie są kryteria do przygotowania świadectw energetycznych?

Ekspert tworzący świadectwo energetyczne wymaga szczegółowych danych o nieruchomości w Łodzi oraz odpowiedniej dokumentacji, aby określić efektywność energetyczną obiektów mieszkalnych. Zatem zbieranie niezbędnych informacji jest kluczowym elementem tego procesu.

Niezbędne dokumenty do opracowania świadectwa energetycznego:

 • rzut obiektu,
 • kompleksowe dane techniczne,
 • fotografie budynku.

Dopuszczalne jest również przedstawienie faktur potwierdzających wydatki związane z efektywnością energetyczną mieszkań, jednak nie jest to wymóg.

Jak w Łodzi zdobyć dokumenty potrzebne do sporządzenia świadectwa energetycznego i jaki jest proces ich pozyskania?

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadectwa energetycznego dla swojego mieszkania w Łodzi mogą uzyskać wymagane dokumenty od administratora budynku.

Posiadacze domów indywidualnych powinni sami zebrać i przeanalizować dostępne informacje, w tym te zawarte w planie budowlanym oraz innych elementach dokumentacji dotyczącej nieruchomości.

Jakie konsekwencje niesie za sobą brak świadectwa energetycznego w mieście Łódź?

Indywidualna osoba zobowiązana do zlecenia wykonania świadectwa energetycznego, która zaniedba ten obowiązek, może zostać obciążona sankcjami finansowymi.
W przypadku, gdy sprzedawca lub wynajmujący nieruchomość nie dostarczy świadectwa energetycznego, grozi mu kara finansowa do 5000 złotych, ustalana indywidualnie przez notariusza prowadzącego transakcję lub przez sąd.

W RW Projekt zapewniamy efektywny i wygodny proces przygotowania świadectwa energetycznego. Oferujemy wsparcie na każdym kroku tworzenia tego dokumentu.

ŁÓDŹ
MIASTO
ŁÓDŹ
FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

Klasa energetyczna obiektu to parametr określający jego wydajność energetyczną. Ta klasa jest oznaczana zgodnie z ustaloną skalą i odzwierciedla wydatki związane z konsumpcją energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia oraz innych funkcji. Im wyższa kategoria energetyczna, tym budynek jest bardziej efektywny energetycznie.

Budynki z wyższą kategorią energetyczną są lepsze z kilku powodów. Przede wszystkim są one bardziej ekologiczne i wiążą się z niższymi kosztami utrzymania, co przynosi korzyści zarówno mieszkańcom, jak i całemu społeczeństwu.

Dane dotyczące kategorii energetycznej nieruchomości w Łodzi są umieszczone w świadectwie energetycznym (zwanym inaczej certyfikatem energetycznym, paszportem energetycznym lub świadectwem charakterystyki energetycznej). To formalny dokument prezentujący profil energetyczny obiektu oraz jego ocenę pod kątem efektywności energetycznej. Wymóg posiadania takiego dokumentu jest uregulowany prawnie w licznych państwach Unii Europejskiej, włączając w to Polskę.

W Polsce, a zatem i w Łodzi istnieje system klasyfikacji budynków według ich efektywności energetycznej, przydzielany na skali od A do G, zgodnie z następującymi kategoriami:

Klasa A – odpowiada budynkowi o najwyższej oszczędności energetycznej, charakteryzując się minimalnym zużyciem energii i obniżonymi kosztami eksploatacyjnymi.
Klasa B – reprezentuje budynek z bardzo dobrą efektywnością energetyczną, jednak zużywający więcej energii niż obiekty w klasie A.
Klasa C – wskazuje na budynek, który spełnia standardowe kryteria energetyczne, używając nieco więcej energii, ale wciąż uznawany za oszczędny energetycznie.
Klasa D – średnia kategoria w zakresie efektywności energetycznej, wymagająca większego zużycia energii do ogrzewania, chłodzenia i zasilania różnych systemów.
Klasa E – przypisana do budynków słabiej ocenianych pod względem energetycznym, z wyraźnie wyższym zużyciem energii, co wpływa na zwiększone koszty energii.
Klasa F – obejmuje obiekty o niskiej efektywności energetycznej, charakteryzujące się dużymi stratami ciepła i wysokimi kosztami, na przykład ogrzewania. Zużycie energii jest w nich relatywnie wysokie.
Klasa G – najniższa kategoria efektywności energetycznej, z najwyższym zużyciem energii, co w polskich domach mieszkalnych oznacza znacząco wyższe rachunki za ogrzewanie i chłodzenie.

Jako właściciel nieruchomości w Łodzi, możesz określić klasę energetyczną swojego obiektu, odnosząc się do istniejącego świadectwa energetycznego.

W przypadku, gdy planujesz wynajem czy zakup mieszkania lub budynku, obowiązkiem aktualnego posiadacza jest dostarczenie Ci informacji o klasie energetycznej w ramach świadectwa energetycznego.

W Polsce obowiązujące przepisy dotyczące świadectw energetycznych wymagają, aby każdy lokal mieszkalny lub budynek posiadał wydany certyfikat energetyczny, w ramach którego określona jest klasa energetyczna. W rezultacie każda nieruchomość w Łodzi jest klasyfikowana energetycznie zgodnie z ustaloną skalą.

Gdy klasa energetyczna domu lub mieszkania w Łodzi jest niewysoka, istnieją sposoby na podniesienie jego efektywności energetycznej, co wpłynie na obniżenie zużycia energii. Oto kilka porad, jak efektywnie zwiększyć klasę energetyczną nieruchomości:

 • Udoskonalenie systemu ogrzewania – na przykład, rezygnacja z pieca węglowego na rzecz instalacji pompy ciepła,
 • Wymiana zwykłych żarówek na modele energooszczędne,
 • Zastąpienie przestarzałych urządzeń AGD nowymi, bardziej efektywnymi energetycznie modelami,
 • Implementacja odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne, które są przydatne zarówno w nowych, jak i w starszych budynkach,

Inwestycja w audyt energetyczny, który może wskazać na mankamenty w nieruchomości i umożliwić ich usunięcie.

Warto zwrócić uwagę na podnoszenie klasy energetycznej swojego obiektu już teraz, biorąc pod uwagę informacje o planach Komisji Europejskiej dotyczących wprowadzenia minimalnych standardów energetycznych. Zgodnie z tymi planami, nowo wybudowane budynki mieszkalne powinny osiągnąć co najmniej klasę D do roku 2033.

Elementy determinujące efektywność energetyczną obiektu oraz jego ostateczną klasę energetyczną, ujęte w świadectwie energetycznym, obejmują:

 • rok powstania i kondycję techniczną budynku,
 • typ materiałów użytych w konstrukcji,
 • rodzaje zastosowanych systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji,
 • wybrane rozwiązania oświetleniowe,
 • standard izolacji cieplnej.

Kategorie energetyczne mają kompleksowe znaczenie dla właścicieli domów, wpływając na ich budżet domowy, komfort mieszkania, wartość rynkową nieruchomości na rynku w Łodzi , a także na świadomość ekologiczną. Oto kilka zalet posiadania świadectwa energetycznego:

 • Umożliwiają one ocenę przewidywanych kosztów związanych z zużyciem energii w domu lub mieszkaniu,
 • Dostarczają informacji o potencjalnych wydatkach na ogrzewanie,
 • Mają wpływ na wartość rynkową nieruchomości – im wyższa klasa energetyczna, tym bardziej atrakcyjna jest nieruchomość na rynku,
 • Wyższa klasa energetyczna wskazuje na niższą emisję gazów cieplarnianych, co przekłada się na mniejsze obciążenie dla środowiska

Kategoryzacja energetyczna budynków odgrywa kluczową rolę nie tylko dla indywidualnych właścicieli, ale także dla społeczeństwa w ogóle. Umożliwia ona propagowanie rozwiązań oszczędzających energię, co przynosi korzyści nie tylko ekonomiczne, ale również pozytywnie wpływa na środowisko naturalne oraz poprawia jakość życia społeczności.

To są wskaźniki, które pokazują, jak duże jest zużycie energii przez konkretny obiekt w porównaniu do ustanowionych norm i regulacji. Klasy energetyczne umożliwiają ocenę efektywności wykorzystania energii przez budynek oraz wyznaczają jego koszty operacyjne związane z ogrzewaniem, chłodzeniem, oświetleniem i innymi potrzebami energetycznymi.

Główne aspekty określane przez klasy energetyczne obejmują:

 • Ilość energii potrzebną do funkcjonowania budynku przez cały rok,
 • Koszty związane z zużyciem energii w danej nieruchomości,
 • Poziom efektywności energetycznej obiektu,
 • Możliwości poprawy standardu energetycznego budynku.

Klasy energetyczne wskazują na ilość energii niezbędnej do utrzymania odpowiednich warunków i działania budynku przez rok. Im wyższa klasa energetyczna, tym budynek jest bardziej efektywny pod względem zużycia energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne oraz mniejsze obciążenie dla środowiska.

Oto skondensowane i kluczowe informacje odnośnie klasy energetycznej budynków:

 • Wymóg posiadania świadectwa efektywności energetycznej w Łodzi, a co za tym idzie, przypisanie klasy energetycznej, jest obligatoryjny.
 • W systemie klasyfikacji energetycznej obowiązuje skala od A do G, gdzie A oznacza najbardziej energooszczędny budynek, a G – najmniej.
 • Klasy energetyczne dostarczają danych na temat tego, jak efektywnie budynek zużywa energię w odniesieniu do ustalonych norm i regulacji.
 • Budowle z niższymi klasami energetycznymi generują wyższe emisje, stąd ważność propagowania budynków o wyższej efektywności energetycznej dla ochrony środowiska.
 • Obiekty o wyższej klasie energetycznej charakteryzują się większą oszczędnością energii, co przekłada się na obniżone koszty energii dla właścicieli i użytkowników.
 • Lepsza izolacja termiczna oraz efektywne systemy ogrzewania i chłodzenia w obiektach o wyższej klasie energetycznej zapewniają mieszkańcom lepszy komfort życia, gwarantując stabilną i komfortową temperaturę w pomieszczeniach.
 • Popieranie bardziej efektywnych energetycznie budynków może motywować do inwestycji w modernizację i zwiększanie efektywności energetycznej istniejących struktur.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
 • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.
 • Ustawa Prawo budowlane.

Korzystając z usług RW Projekt, masz pewność współpracy z ekspertami posiadającymi właściwe kwalifikacje i zapisanymi w centralnym wykazie charakterystyki energetycznej budynków. Każde wydane przez nas świadectwo energetyczne  w Łodzi posiada unikalny numer rejestracyjny oraz identyfikator osoby uprawnionej do jego wystawienia, co można zweryfikować na oficjalnej stronie rządowej.

Tak, od 28 kwietnia 2023 roku, posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej stało się wymogiem prawnym przy wynajmowaniu i zbywaniu nieruchomości.

Tak, to zobowiązanie dotyczy zarówno najmu na dłuższy, jak i krótszy okres.

— CZY WIESZ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej w Łodzi

Kompleksowa analiza zużycia energii i zalecenia optymalizacyjne dla budynków w Łodzi
Świadectwo energetyczne Łódź dokumentacja oceny efektywności energetycznej
Raport detaliczny określający zużycie energii w nieruchomościach łódzkich
Certyfikat energetyczny oficjalne potwierdzenie efektywności energetycznej dla obiektów w Łodzi

W Łodzi możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Łodzi i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

W Łodzi możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Łodzi i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Katarzyna Berg
Katarzyna Berg
2024-07-09
Polecam w 100%. Pełen profesjonalizm! Świetny kontakt, szybka realizacja. Jakość obsługi i dokumentów na najwyższym poziomie
Catanci
Catanci
2024-07-08
wszystko super polecam
Ewa Ćwikowska
Ewa Ćwikowska
2024-07-05
Świadectwo energetyczne zostało wykonane profesjonalnie, sprawnie i szybko. Świetna komunikacja i prowadzenie klienta krok po kroku. Polecam.
Wojciech Barański
Wojciech Barański
2024-07-03
Serdecznie polecam. Wszystko załatwione sprawnie i szybko. Bardzo dobry kontakt.
Krystian Obidziński
Krystian Obidziński
2024-07-02
Polecam firmę RW Projekt. Certyfikaty wykonano szybko, zgodnie z oczekiwaniami. Kontakt bardzo dobry. Na pewno wrócę kolejnym razem.
Kamil Koryszewski
Kamil Koryszewski
2024-06-28
Super kontakt, mega szybko wszystko załatwione. Polecam.
Anna Grądzka
Anna Grądzka
2024-06-28
Szybki termin realizacji za przystępną cenę
Wojciech Bajkowski
Wojciech Bajkowski
2024-06-25
Wygooglowałem, zadzwoniłem i natychmiastowy kontakt z profesjonalistą. Kilka pytań z mojej strony i po chwili na skrzynce mailowej odebrałem checklistę. Świetna komunikacja, fachowość i rzetelna obsługa. Polecam każdemu potrzebującemu ŚChE niezbędnego przy sprzedaży domu.
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Pruszków

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Wałbrzych

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Toruń

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Lublin

KLIKNIJ

ZADZWOŃ