Świadectwo energetyczne Elbląg.

— Elbląg

Świadectwo energetyczne Elbląg, certyfikat energetyczny Elbląg.

check

Świadectwo energetyczne Elbląg

check

Audyt energetyczny Elbląg

check

Certyfikat energetyczny Elbląg

s
Twoi konsultanci energetyczni w Elblągu:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 300zł/brutto

Dom jednorodzinny

od 500zł/brutto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwa energetycznego ElblągCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 300 zł/brutto
Dom jednorodzinnyod 500 zł/brutto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Certyfikowany audytor świadectw energetycznych RW Projekt Rafal Wójcik

Prawdziwe świadectwo energetyczne dla Twojego domu, mieszkania, budynku w Elblągu

Mam na imię Rafał Wójcik, pracuję jako audytor energetyczny od 2009 roku. Zapewniam wszechstronne wykonanie świadectwa energetycznego obiektów lub jego segmentów (takiego jak mieszkanie czy pomieszczenie komercyjne). Klienci z Elbląga najbardziej cenią w RW Projekt sprawną realizację oraz atrakcyjne ceny tworzonych świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi normami.

Zachęcam do nawiązania współpracy: indywidualnych inwestorów, spółdzielnie lokatorskie, wspólnoty lokatorskie, administratorów obiektów, przedsiębiorstwa budowlane oraz deweloperskie, agencje oraz maklerów nieruchomości, kancelarie notarialne, zainteresowane uzyskaniem świadectwa charakterystyki energetycznej dla:

 • przestrzeni: mieszkalnych, usługowych, handlowych itd.
 • obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • obiektów komercyjnych (galerie handlowe, biura, magazyny),
 • obiektów użyteczności publicznej (placówki edukacyjne, instytucje administracji publicznej).

Jestem zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej budynków, który jest zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ten rejestr jest rzetelnym źródłem informacji o spisie osób mających uprawnienia do przygotowywania świadectw charakterystyki energetycznej.
Posiadam ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób uprawnionych do przygotowywania świadectw energetycznych zgodnie obowiązkiem posiadania go w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Świadectwo energetyczne w Elblągu – definicja i wytyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument wyznaczający ilość energii koniecznej do spełnienia wymagań energetycznych związanych z funkcjonowaniem budynku lub jego fragmentu, w tym energii niezbędnej dla ogrzewania, wentylacji, produkcji ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a także oświetlenia w przypadku obiektów niemieszkalnych. Posiadanie świadectwa energetycznego w określonych sytuacjach wynika z regulacji unijnych. Cel tego wymogu to stymulowanie budownictwa energooszczędnego oraz podnoszenie świadomości społecznej o możliwościach oszczędzania energii w obiektach. Informacje zawarte w świadectwie energetycznym umożliwiają właścicielowi, najemcy lub użytkownikowi obiektu oszacowanie przybliżonego rocznego zapotrzebowania na energię oraz powiązany z tym koszt eksploatacji. Zasady tworzenia i dostarczania świadectwa energetycznego w Elblągu określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Konieczność posiadania świadectwa energetycznego dla budynków lub ich części w Elblągu wynika z przepisów europejskich. Wprowadzenie tych zobowiązań do polskiego prawodawstwa nastąpiło poprzez nowelizację Prawa budowlanego. Głównym celem tej regulacji jest promocja budownictwa energooszczędnego i zwiększenie wiedzy społecznej o sposobach ograniczenia zużycia energii. Dzięki danym umieszczonym w świadectwie energetycznym właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł ocenić przybliżone roczne potrzeby na energię, a co za tym idzie, koszty utrzymania związane z zapotrzebowaniem energetycznym.

Podstawę do sporządzenia świadectwa energetycznego w Elblągu stanowi charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub, w przypadku braku takiej dokumentacji dla istniejącego budynku, ustalona na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna zawiera zestaw danych i wskaźników energetycznych budynku odnoszących się do obliczeniowego zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji i, w przypadku obiektów publicznych, także oświetlenia.

Świadectwo energetyczne Elbląg – zadzwoń RW Projekt Rafał Wójcik?

Osobiście wykonujemy świadectwa energetyczne
Mamy uprawnienia audytorów energetycznych od 2006 roku
Bezpieczna płatność po wykonaniu zlecenia
Wybór: Prześlij do nas dane lub sami je pozyskamy za Ciebie.
Współpracują z podwykonawcami usług budowlanych
Uprawnienia audytorów energetycznych zdobyły podczas boomu na usługę
Konieczna przedpłata jest obowiązkowa
Formularz online to forma kontaktu
ELBLĄG

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE ELBLĄG – oddział Poczty Polskiej

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Orla 5,
82-310 Elbląg

Współrzędne GPS:
N 54° 9′ 34.999” E 19° 23′ 20.733”

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Orla 5,
82-310 Elbląg

Współrzędne GPS:
N 54° 9′ 34.999” E 19° 23′ 20.733”

KROKI

Świadectwo energetyczne – kiedy muszę je wykonać?

Świadectwo energetyczne wymaga przekazania nabywcy lub dzierżawcy, kiedy obiekt, jego segment lub lokal w Elblągu są:

 • Przekazywane na podstawie sprzedaży,
 • Zbywane na podstawie umowy sprzedaży praw spółdzielczych własnościowych do lokalu,
 • Oddawane w najem.

Oznacza to, że świadectwo energetyczne jest opracowywane w celu udostępnienia je dzierżawcy lub kupującemu, a zatem przy okazji dzierżawy lub zbycia obiektu lub jego części (obowiązek ten funkcjonuje od 2015 roku).

Świadectwo energetyczne musi być również opracowane i wyeksponowane w łatwo dostępnym miejscu dla budynków:

 • O powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m², użytkowanych przez jednostki sądownicze, prokuraturę oraz urzędy administracji publicznej, gdzie prowadzona jest obsługa petentów,
 • O powierzchni użytkowej większej niż 500 m², w których świadczone są usługi dla mieszkańców.

Inwestor w Elblągu jest zobowiązany do dołączenia świadectwa energetycznego do zawiadomienia o finalizacji budowy obiektu budowlanego lub do dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pozwolenia na użytkowanie (ten wymóg wchodzi w życie od 28 kwietnia 2023 r.).

Z tego obowiązku wyłączone są domy o powierzchni zabudowy do 70 m², przeznaczone na osobiste cele mieszkalne.

W Elblągu RW Projekt priorytetem jest uproszczony i łatwy proces składania zamówień na świadectwo energetyczne. Zadzwoń do nas, a zadbamy o wszystko sprawnie i komfortowo!

FAQ Pytania i odpowiedzi w Elblągu – świadectwo energetyczne?

W Elblągu to pytanie często zadają sobie sprzedawcy lokali oraz zarządy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, świadectwo energetyczne powinno być przygotowane dla całego budynku, jeśli przedmiotem transakcji sprzedaży lub dzierżawy jest cały obiekt. Jednakże, w przypadku sprzedaży czy wynajmu poszczególnych lokali, świadectwo energetyczne musi być sporządzone specyficznie dla tych lokali. Dodatkowo, należy zaznaczyć, że od 28 kwietnia 2023 roku, na mocy nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawa budowlanego, inwestorzy będą zobowiązani do załączenia świadectwa energetycznego dla budynku przy zgłaszaniu zakończenia konstrukcji budowlanej lub składaniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Zamówienie świadectwa energetycznego w Elblągu inicjuje:

 • Właściciel budynku lub jego części (np. mieszkania, lokalu użytkowego) w momencie jego sprzedaży lub wynajmu,
 • Osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (podczas jego zbycia),
 • Inwestor (przed zgłoszeniem zakończenia budowy obiektu lub składaniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie).

Od 28 kwietnia 2023 r., mieszkańcy budynków wielorodzinnych w Elblągu zarówno w spółdzielniach jak i wspólnotach mieszkaniowych, mogą otrzymać świadectwo energetyczne dla całego budynku od spółdzielni lub zarządcy wspólnoty. Możliwość ta opiera się na art. 9 ust. 2 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, zgodnie z którym zarządca lub właściciel budynku zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia kopii świadectwa energetycznego w formie papierowej lub wydruku elektronicznego, a w przypadku jego braku – dokumentacji technicznej budynku, osobie posiadającej prawo własnościowe lub lokatorskie do części tego budynku, w terminie nie przekraczającym 14 dni od złożenia wniosku.

Pamiętaj: jeżeli transakcja sprzedaży lub wynajmu dotyczy całego budynku, konieczne jest przygotowanie świadectwa energetycznego dla całego obiektu. W przypadku transakcji dotyczących tylko części budynku, jak lokal, niezbędne jest sporządzenie świadectwa energetycznego dla tej konkretnej części.

Aktualny format i struktura świadectwa energetycznego w Elblągu dla całości budynku lub jego segmentu to:

 • świadectwa energetycznego całego budynku,
 • świadectwa energetycznego segmentu budynku

są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 6 września 2019 r., które reformuje zasady dotyczące metody określania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części oraz procedur wydawania świadectw energetycznych.

Świadectwo energetyczne jest dostarczane w wersji papierowej, z unikalnym numerem zarejestrowanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz z autoryzowanym podpisem upoważnionej osoby.

Po nowelizacji przepisów (obowiązującej od 28 kwietnia 2023 r.), możliwe jest uzyskanie świadectwa energetycznego w Elblągu w formie:

 • papierowej – z unikalnym numerem z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
 • elektronicznej – również z unikalnym numerem z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz dodatkowo z zaawansowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem upoważnionej osoby.

Świadectwo energetyczne pozostaje aktualne przez dekadę (10 lat) od daty jego wydania. Traci ono jednak swoją ważność przed końcem tego okresu, jeśli zostaną wykonane: prace remontowo-instalacyjne, które wpłyną na zmianę efektywności energetycznej budynku lub jego części (takie jak wymiana okien, zmiana systemu ogrzewania, ocieplenie budynku, instalacja paneli fotowoltaicznych).

Nie, nie ma konieczności odświeżania świadectw energetycznych w związku z nowelizacją wspomnianej ustawy.
Art. 4 ustawy precyzuje, że świadectwa energetyczne wydane przed wejściem w życie nowelizacji z 7 października 2022 roku zachowują swoją ważność na wyznaczony pierwotnie okres. Przypomnijmy, że świadectwo energetyczne pozostaje aktualne przez dekadę od daty jego wystawienia. Jego ważność może zostać skrócona, jeśli w wyniku realizacji prac budowlanych czy instalacyjnych dojdzie do modyfikacji charakterystyki energetycznej obiektu lub jego części. Może to nastąpić, na przykład, po wymianie okien, instalacji paneli fotowoltaicznych, modernizacji systemu grzewczego lub przejściu na inną technologię ogrzewania, jak pompa ciepła.

W związku z tym, jeśli planujesz sprzedaż swojego budynku lub mieszkania, dla którego przygotowano świadectwo energetyczne, sprawdź jego ważność. W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania informacji o konieczności aktualizacji świadectwa, możesz skontaktować się pod numerem telefonu: RAFAŁ WÓJCIK: 694 365 816. Z przyjemnością rozwieję Twoje wątpliwości dotyczące ważności lub potrzeby aktualizacji świadectwa.

Warto podkreślić, że zarówno na mocy aktualnych, jak i zaktualizowanych regulacji prawnych, obowiązek przygotowania świadectwa energetycznego budynku w Elblągu pojawia się wyłącznie w kontekście sprzedaży lub dzierżawy budynku lub jego fragmentu (np. lokalu) lub przy zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dlatego spółdzielnia mieszkaniowa będzie musiała przygotować takie świadectwo jedynie wtedy, gdy będzie stroną wspomnianych umów, jako sprzedający lub wynajmujący. Zatem nie powstaje konieczność sporządzania świadectwa energetycznego w przypadku zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, ani przy ustanowieniu odrębnej własności lokalu. Należy także zaznaczyć, że w wyniku zmian w przepisach, począwszy od 28 kwietnia 2023 r., w przypadku nowo wzniesionych budynków, inwestor będzie zobowiązany do dołączenia świadectwa energetycznego do zgłoszenia zakończenia budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o przyznanie pozwolenia na użytkowanie. Oznacza to, że od tego momentu spółdzielnia mieszkaniowa w Elblągu, składając zgłoszenie zakończenia budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, będzie zobligowana dostarczyć wspomniany dokument.

FAQ
ENERGIA

Najnowsze informacje o efektywności energetycznej w skrócie.

Nie. Spółdzielnia mieszkaniowa w Elblągu nie jest zobowiązana do wydania świadectwa charakterystyki energetycznej przy zawieraniu umowy przekazania własności lokalu, o której mówi art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561). Zgodnie z art. 11 ust. 1 nowelizacji tej ustawy, właściciel lub zarządca budynku, osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, musi dostarczyć nabywcy lub najemcy:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej – podczas tworzenia aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, jeśli zostało ono wydane w formie papierowej, lub wydruk, jeśli świadectwo jest elektroniczne – przy podpisywaniu umowy najmu.

Termin „zbycie” w tym kontekście, zgodnie z art. 3 tej ustawy, oznacza, że właściciel lub zarządca budynku, osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, musi zapewnić przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub jego części w przypadku:

 • sprzedaży na podstawie umowy;
 • sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • wynajmu.

Z tego wynika, że umowa przeniesienia własności lokalu, wskazana na początku, de facto stanowi zmianę prawnej formy dysponowania lokalem (czyli przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność) i nie jest traktowana jako jedna z umów wymienionych w art. 3 ustawy.

Tak, Mieszkańcy Elbląga mają możliwość zwrócenia się do właściciela lub administratora nieruchomości, w tym również do spółdzielni mieszkaniowej, o bezpłatne dostarczenie świadectwa energetycznego budynku lub dokumentacji technicznej, które są niezbędne do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla poszczególnych lokali mieszkalnych. Z praktycznego punktu widzenia, warto skoncentrować się na uzyskaniu świadectwa energetycznego dla całego budynku bardziej niż na dokumentacji technicznej, ponieważ zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, świadectwo charakterystyki energetycznej dla poszczególnych mieszkań może być opracowane na bazie świadectwa energetycznego całego budynku. Jest to znacznie prostsze i tańsze, ponieważ świadectwo energetyczne dla budynku zawiera już większość informacji potrzebnych do sporządzenia świadectwa dla mieszkania, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy konieczne jest opracowanie indywidualnych świadectw energetycznych dla każdego lokalu na podstawie ogólnej dokumentacji budynku.

Należy podkreślić, że w przypadku złożenia przez mieszkańca odpowiedniego wniosku, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek bezpłatnie przekazać żądane świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub dokumentację techniczną, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia wniosku.

Do wykonania świadectwa energetycznego w Elblągu inwestor/właściciel powinien przygotować dostępną dokumentację techniczną obiektu, taką jak:

 • położenie budynku lub lokalu mieszkalnego
 • zamierzony cel uzyskania świadectwa energetycznego dla obiektu/mieszkania
 • typ konstrukcji (na przykład: apartament, dom jednorodzinny, budynek wielorodzinny, obiekt handlowo-usługowy, zakład produkcyjny itp.)
 • rozmiar obiektu (obszar użytkowy) oraz złożoność architektoniczna (na przykład: liczba pięter, obecność piwnicy lub użytkowego poddasza itp.)
 • dostępna dokumentacja techniczna obiektu
 • systemy ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej lub instalacje klimatyzacyjne itp.
 • proponowany termin spotkania oraz data realizacji świadectwa

dodatkowo:

 • Plan budowlany
 • Rejestr prowadzenia budowy
 • Specyfikację materiałów konstrukcyjnych użytych do wznoszenia ścian, podłóg, sufitów
 • Certyfikaty określające parametry izolacyjności termicznej okien i drzwi
 • Instrukcje i specyfikacje odnośnie systemów ogrzewania lub chłodzenia (kotły, ogrzewacze, pompy ciepła, klimatyzacje, etc.)
 • Dane dotyczące instalacji fotowoltaicznej (jeśli budynek ją zawiera)
 • Inne dostępne dokumentacje

W procesie uproszczonego określania charakterystyki energetycznej w Elblagu, np. dla domu jednorodzinnego, obejmuje się następujące etapy:

 • zidentyfikowanie danych dotyczących obiektu (obszar o regulowanej temperaturze, typ konstrukcji, obszar klimatyczny, metoda budowy, orientacja względem stron świata)
 • scharakteryzowanie przegród konstrukcyjnych, takich jak definicja struktury przegrody (na przykład ściany, stropy)
 • obliczenie współczynników przenikania ciepła przegród lub ich adopcja z dokumentacji (dla okien)
 • określenie obszaru przegród budynku, długości mostków termicznych, orientacji i powierzchni przegród przezroczystych, kubatury obiektu
 • obliczenie strat cieplnych przez przenikanie, w tym straty gruntowe
 • obliczenie strat cieplnych przez wentylację
 • obliczenie zysków wewnętrznych pochodzących od ludzi i urządzeń
 • obliczenie zysków z nasłonecznienia
 • określenie systemu ogrzewania budynku (typ paliwa, źródło ciepła, rodzaj instalacji, metoda przesyłu i akumulacji ciepła, urządzenia pomocnicze)
 • określenie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (typ paliwa, źródło ciepła, rodzaj instalacji, metoda przesyłu i akumulacji ciepła, urządzenia pomocnicze)
 • obliczenie rocznych wskaźników zapotrzebowania na: energię użytkową EU, energię końcową EK, energię pierwotną EP, jednostkową wielkość emisji CO2, udział OZE w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową
 • zidentyfikowanie opcji polepszenia charakterystyki energetycznej budynku
 • przekazanie zebranych danych: przeprowadzonych kalkulacji i ustaleń do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej
 • wytworzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku z rejestru.

RW Projekt – co warto wiedzieć o świadectwach energetycznych w Kielcach.

Podstawowe terminy omówione w metodologii:

 • Energia pierwotna nieodnawialna to energia zgromadzona w zasobach kopalnych, która nie przeszła procesu przekształcenia czy konwersji.
 • Energia pierwotna odnawialna to energia pochodząca ze źródeł odnawialnych.

Energia użytkowa definiuje się jako:

 • w kontekście ogrzewania budynku lub jego części – energia uchodząca z budynku lub jego części do otoczenia przez przenikanie ciepła lub z powietrzem wentylacyjnym, zredukowana o przychodzące zyski cieplne,
 • w kontekście chłodzenia budynku lub jego części – zyski cieplne pomniejszone o energię odprowadzaną z budynku lub jego części do otoczenia poprzez przenikanie ciepła lub z powietrzem wentylacyjnym,
 • w kontekście dostarczania ciepłej wody użytkowej – energia transportowana z budynku lub jego części do otoczenia wraz ze ściekami.

Zyski ciepła – pod tym pojęciem rozumie się ciepło:

 • generowane wewnątrz budynku lub jego części przez użytkowników oraz przez urządzenia niezintegrowane z systemami technicznymi,
 • wprowadzane do budynku lub jego części przez promieniowanie słoneczne.

Świadectwo energetyczne pozostaje aktualne przez 10 lat od daty jego wydania. Świadectwa energetyczne wydane przed wejściem w życie nowelizacji ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają swoją ważność przez okres, na który zostały wydane. Certyfikat traci ważność przed zakończeniem tego okresu, jeśli zostaną wykonane prace budowlane lub instalacyjne, które zmienią charakterystykę energetyczną budynku lub jego fragmentu (na przykład wymiana okien, zmiana systemu grzewczego, izolacja budynku).

Świadectwa energetyczne w Elblągu, podobnie jak w innych miejscach, promują różnorodne innowacyjne technologie budowlane, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Oto kilka przykładów takich technologii:

 • Izolacja termiczna – Użycie zaawansowanych materiałów izolacyjnych, które znacznie redukują straty ciepła, jest kluczowe dla poprawy efektywności energetycznej. Materiały takie jak pianka poliuretanowa, wełna mineralna czy systemy izolacyjne zastosowane na zewnątrz budynków znacząco wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
 • Okna o wysokiej wydajności – Zastosowanie okien z podwójnym lub potrójnym szybami, które mają niski współczynnik przenikania ciepła, pomaga w utrzymaniu ciepła wewnątrz budynków w chłodniejszych miesiącach oraz ogranicza nadmierne nagrzewanie się wnętrz w cieplejszych miesiącach.
 • Pompy ciepła – Te urządzenia, które mogą efektywnie ogrzewać i chłodzić pomieszczenia, są coraz częściej instalowane jako alternatywa dla tradycyjnych systemów opartych na spalaniu paliw kopalnych.
 • Fotowoltaika – Instalacje solarne nie tylko zmniejszają zależność od sieci energetycznej, ale również generują czystą energię, co przekłada się na lepsze parametry w świadectwach energetycznych.
 • Systemy zarządzania budynkiem (BMS) – Nowoczesne systemy zarządzania budynkiem pozwalają na optymalizację zużycia energii poprzez automatyczne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją.
 • Rekuperacja ciepła – Systemy rekuperacji wykorzystują ciepło z wydychanego powietrza do ogrzewania świeżego powietrza napływającego do budynku, co znacząco zwiększa efektywność energetyczną.

Te i inne technologie nie tylko pomagają obniżyć rachunki za energię, ale także przyczyniają się do zwiększenia komfortu użytkowania budynków oraz ochrony środowiska przez redukcję emisji dwutlenku węgla. Wdrożenie tych rozwiązań jest często podkreślane w świadectwach energetycznych, co z kolei podnosi atrakcyjność nieruchomości na rynku w Elblągu.

Po otrzymaniu świadectwa energetycznego, właściciele nieruchomości w Elblągu mogą podjąć szereg działań, aby zwiększyć efektywność energetyczną swoich budynków i tym samym obniżyć rachunki za energię. Oto kilka skutecznych strategii:

 • Modernizacja systemu ogrzewania – Wymiana starych kotłów na bardziej efektywne, takie jak kondensacyjne kotły gazowe, pompy ciepła, a także systemy oparte na odnawialnych źródłach energii, może znacząco obniżyć zużycie energii.
 • Poprawa izolacji – Dodanie lub ulepszenie izolacji w ścianach, dachach i fundamentach może znacznie zredukować straty ciepła. Izolacja okien przez wymianę na modele dwu- lub trzyszybowe z niskim współczynnikiem przenikania ciepła również przynosi korzyści.
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych – Montaż paneli słonecznych pozwala na generowanie własnej energii, co zmniejsza zależność od lokalnych dostawców energii i może znacząco obniżyć koszty energii elektrycznej.
 • Optymalizacja systemów wentylacyjnych – Zainstalowanie nowoczesnych systemów wentylacyjnych z rekuperacją ciepła pozwala na efektywne odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego, co ogranicza potrzebę dodatkowego ogrzewania.
 • Zastosowanie systemów zarządzania energią – Instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią (BMS) umożliwia automatyczne sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, co może znacząco zmniejszyć zużycie energii.
 • Modernizacja oświetlenia – Zamiana tradycyjnych żarówek na energooszczędne LEDy to prosty sposób na redukcję zużycia energii elektrycznej.
 • Regularne przeglądy i konserwacje – Regularna konserwacja i serwisowanie systemów grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych zapewnia ich efektywną i ekonomiczną pracę.
 • Edukacja i zarządzanie zachowaniami – Edukowanie mieszkańców i użytkowników budynku o oszczędzaniu energii i promowanie energooszczędnych nawyków mogą również przyczynić się do znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Dzięki tym działaniom właściciele nieruchomości w Elblągu mogą nie tylko obniżyć rachunki za energię, ale także podnieść wartość swojej nieruchomości i przyczynić się do ochrony środowiska.

MAMY TO
ENERGIA

Dodatkowe ciekawostki o świadectwach energetycznych.

W Elblągu, podobnie jak w innych miastach Polski, istnieją różne możliwości dofinansowania projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Dofinansowania te często są dostępne zarówno z lokalnych jak i krajowych źródeł, a także z funduszy Unii Europejskiej. Oto kilka przykładów dostępnych form wsparcia:

Programy krajowe:

 • Czyste Powietrze – To kompleksowy program wspierający wymianę starych źródeł ogrzewania oraz termomodernizację domów jednorodzinnych. Program oferuje dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek na wymianę pieców, docieplenie budynków, instalację systemów ogrzewania wykorzystujących OZE oraz instalację paneli fotowoltaicznych.
 • Mój Prąd – Program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zainstalować panele fotowoltaiczne. Program oferuje dofinansowanie na zakup i montaż instalacji PV.
  Stop Smog – Program dla gmin i powiatów, który oferuje wsparcie w ramach walki ze smogiem poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania.

Fundusze europejskie:

 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – W zależności od programu dla danego województwa, mogą być dostępne środki na projekty związane z efektywnością energetyczną, w tym modernizację budynków publicznych oraz mieszkalnych w celu zmniejszenia zużycia energii.

Warto zaznaczyć, że warunki i dostępność poszczególnych programów mogą ulegać zmianom, dlatego zaleca się regularne śledzenie aktualnych informacji zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Świadectwo energetyczne jest kluczowym dokumentem w procesie aplikacyjnym na większość z tych programów, gdyż udowadnia potencjalne oszczędności energetyczne i jest podstawą do obliczenia rentowności inwestycji.

Posiadanie świadectwa energetycznego przynosi właścicielom nieruchomości w Elblągu szereg korzyści, zarówno praktycznych, jak i ekonomicznych. Oto główne zalety:

Podniesienie wartości rynkowej nieruchomości:
Budynki z lepszymi wynikami energetycznymi są często bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kupców i najemców, co może prowadzić do wyższych cen sprzedaży lub czynszów.

Zmniejszenie kosztów eksploatacji:
Świadectwo energetyczne dostarcza informacji o efektywności energetycznej budynku, co pozwala na identyfikację obszarów, gdzie możliwe jest zmniejszenie zużycia energii i w konsekwencji obniżenie kosztów utrzymania.

Wsparcie przy uzyskiwaniu finansowania:
Wiele programów dofinansowania remontów czy modernizacji energetycznej wymaga świadectwa energetycznego jako jednego z dokumentów aplikacyjnych. Dzięki temu właściciele mogą łatwiej uzyskać środki na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną.

Zwiększenie komfortu mieszkalnego:
Świadectwo energetyczne może wskazać na potrzebę poprawy izolacji cieplnej lub systemu ogrzewania, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie komfortu mieszkańców, zwłaszcza w zimniejszych miesiącach.

Zwiększenie świadomości ekologicznej:
Posiadanie świadectwa energetycznego podnosi świadomość ekologiczną właścicieli i użytkowników budynków, promując działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego zarządzania zasobami energetycznymi.

Zgodność z przepisami prawnymi:
Świadectwo energetyczne jest wymagane prawnie przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Posiadanie aktualnego dokumentu zapewnia zgodność z obowiązującymi regulacjami i unika potencjalnych problemów prawnych czy kary finansowe.

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej:
Inwestorzy często preferują nieruchomości, które są efektywne energetycznie, ponieważ przekłada się to na niższe ryzyko inwestycyjne i potencjalne lepsze zwroty z inwestycji.

Dzięki tym korzyściom, świadectwo energetyczne stanowi ważny dokument, który pomaga w zarządzaniu nieruchomościami w sposób bardziej świadomy i ekonomicznie efektywny, a także przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

— CZY WIESZ, ŻE?

Świadectwo charakterystyki energetycznej w Elblągu i okolicy

świadectwo energetyczne dla budynku w Elblągu wydane przez certyfikowanego audytora
Dokument świadectwa charakterystyki energetycznej przygotowany dla nieruchomości w Elblągu
Ekspert ds. energii przeprowadzający audyt energetyczny w nowoczesnym budynku biurowym w Elblągu.
Certyfikat energetyczny wyświetlany na ekranie komputera z widokiem na panoramę Elbląga w tle.

W Elblągu możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Elblągu i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

W Elblągu możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Elblągu i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Patrycja Roszczyk
Patrycja Roszczyk
2024-04-23
Serdecznie polecam! Przesympatyczna i konkretna współpraca. Świadectwo energetyczne zrobione w trybie ekspresowym 🙂
Agnieszka Jagiełło
Agnieszka Jagiełło
2024-04-21
Szybka, profesjonalna obsługa
Marcin Jurek
Marcin Jurek
2024-04-19
Niemożliwe od ręki na cuda trzeba poczekać 24 godziny. Dokładnie tyle (a nawet mniej ) zajęło przygotowanie świadectwa. Serdecznie polecam każdemu kto tak jak ja obudził się na ostatnią chwilę i pionie potrzebował dokumenty. W przeciwieństwie do innych firm za przyspieszoną usługę nie jest pobierana dodatkowa opłata. Dla wszystkich pozostałych również polecam bo kontakt bardzo miły i profesjonalny.
Andrzej Pyka
Andrzej Pyka
2024-04-11
Szybko i bezproblemowo. Polecam.
Sebastian Pawluczuk
Sebastian Pawluczuk
2024-04-11
Profesjonalnie, rzeczowo. Polecam.
Anna Maliszewska
Anna Maliszewska
2024-04-10
Firma godna polecenia na 200%. Współpraca przebiegła wzorowo na każdym etapie. Cena bardzo dobra. Dziękuję za miłą współpracę i szybką realizację.
Magdalena Kokoszka
Magdalena Kokoszka
2024-04-09
Współpraca przebiegła bardzo szybko, miło i konkretnie.. polecam
Marta Paszko
Marta Paszko
2024-04-03
Sprawna i rzetelna obsługa. Wykonanie jeszcze przed czasem. Firma godna polecenia!
Jumedica
Jumedica
2024-04-03
Polecam firmę Rw Projekt. Szybka sprawna komunikacja , profesjonalne podejście do klienta. Terminowość 👍👍👍
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Warszawa

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Kielce

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Tychy

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Radom

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ