Świadectwo energetyczne Rzeszów.

— Rzeszów

Świadectwo energetyczne Rzeszów, certyfikat energetyczny Rzeszów.

check

Świadectwo energetyczne Rzeszów

check

Audyt energetyczny Rzeszów

check

Certyfikat energetyczny Rzeszów

s
Twoi konsultanci energetyczni w Rzeszowie:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 300zł/brutto

Dom jednorodzinny

od 500zł/brutto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwa energetycznego RzeszówCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 300 zł/brutto
Dom jednorodzinnyod 500 zł/brutto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Oszczędzaj energię, zwiększaj komfort – Twój przewodnik po świadectwach energetycznych w Rzeszowie.

Efektywność energetyczna na pierwszym miejscu – Twoje świadectwo energetyczne w Rzeszowie!

Świadectwo energetyczne obiektów w Rzeszowie zaczęło być wydawane już wiele lat temu, i to właściciele nieruchomości wzniesionych po roku 2009 jako pierwsi musieli je uzyskiwać. Począwszy od 28 kwietnia 2023, świadectwo energetyczne stało się wymogiem nie tylko dla nowo powstałych domów czy apartamentów, ale także dla budowli starszego typu.

Świadectwo energetyczne (zamiennie świadectwo charakterystyki energetycznej, certyfikat energetyczny lub paszport energetyczny) jest dokumentem wskazującym na potrzeby energetyczne obiektu niezbędne do spełnienia wymagań użytkowania budynku czy pomieszczenia, w tym zapotrzebowania na ogrzewanie, produkcję ciepłej wody, wentylację i klimatyzację, oraz dodatkowo oświetlenie w obiektach publicznych.

Ocena energetyczna nieruchomości lub jej części jest określana za pomocą metody obliczeniowej, opierającej się na standardowych warunkach użytkowania, albo metodą zużyciową, bazującą na rzeczywistym zużyciu energii.

Zadaniem wprowadzenia wymogu posiadania takich świadectw energetycznych w Rzeszowie jest promocja energooszczędnego budownictwa i podnoszenie świadomości społecznej odnośnie do sposobów na oszczędzanie energii w sektorze budowlanym. Powód ten wynika również z potrzeby usprawnienia działania systemu oceny efektywności energetycznej obiektów w Polsce. Informacje zawarte w certyfikacie energetycznym pozwalają właścicielowi, najemcy czy użytkownikowi na przybliżone określenie rocznego zapotrzebowania na energię i związanych z nim kosztów utrzymania.

Kto musi wykonać świadectwo energetyczne budynku i czy ma obowiązek dla nieruchomości w Rzeszowie?

Od 28 kwietnia 2023 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków oraz Prawa budowlanego. Celem tej zmiany jest implementacja europejskich dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej budynków do krajowego porządku prawnego oraz wspieranie energooszczędnego budownictwa również w Rzeszowie. W rezultacie tej nowelizacji posiadanie świadectwa energetycznego staje się obowiązkowe przy przekazywaniu nowych obiektów do użytku, jak również jest wymagane od właścicieli starszych budynków lub mieszkań przeznaczonych do sprzedaży czy najmu.

W świadectwach energetycznych w Rzeszowie określana jest ilość energii koniecznej do zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego związanego z eksploatacją danego obiektu lub jego części. Ustawa precyzuje przypadki, kiedy wymagane jest posiadanie świadectwa energetycznego. Obejmuje to:

 • Świadectwo energetyczne jako dokument musi być dostarczony nabywcy lub najemcy w momencie wynajmu lub sprzedaży nieruchomości lub jej części; w sytuacji sprzedaży lub wynajmu całego obiektu wymagane jest przygotowanie świadectwa energetycznego dla całej nieruchomości, natomiast przy sprzedaży lub wynajmie poszczególnych części, np. pojedynczego lokalu, certyfikat  energetyczny powinien dotyczyć tylko tej części;
 • Obowiązek dostarczenia certyfikatu energetycznego w Rzeszowie nabywcy przez sprzedającego powinien być zaznaczony przez notariusza w akcie notarialnym;
 • Świadectwo energetyczne powinno być wytworzone i wyeksponowany w miejscu widocznym w obiektach o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m², które są użytkowane przez organy sądowe, prokuraturę, administrację publiczną i obsługują klientów;
 • Wymagane jest przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów o powierzchni użytkowej większej niż 500 m², oferujących usługi publiczne;
 • Świadectwo energetyczne jest niezbędny do załączenia do powiadomienia o zakończeniu budowy w Rzeszowie lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie, co ma zastosowanie od 28 kwietnia 2023 roku.

Obiekty mieszkalne o powierzchni zabudowy do 70 m², budowane w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, są zwolnione z obowiązku przygotowania certyfikatu energetycznego.

Świadectwo energetyczne Rzeszów – z RW Projekt się nie zawiedziesz.

Osobiście realizujemy świadectwa energetyczne
Mamy uprawnienia audytorów energetycznych od 2009 roku
Bezpieczna płatność po wykonaniu zlecenia
Wybór: Prześlij do nas dane lub sami je pozyskamy za Ciebie.
Współpracują z podwykonawcami usług budowlanych
Uprawnienia audytorów energetycznych zdobyły podczas boomu na usługę
Konieczna przedpłata jest obowiązkowa
Formularz online to forma kontaktu
RZESZÓW

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE RZESZÓW – oddział Poczty Polskiej

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

ul, Generała Jarosława Dąbrowskiego 77,
35-042 Rzeszów

Współrzędne GPS:
N 50° 1′ 25.928” E 21° 59′ 12.87”

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

ul, Generała Jarosława Dąbrowskiego 77,
35-042 Rzeszów

Współrzędne GPS:
N 50° 1′ 25.928” E 21° 59′ 12.87”

KROKI

Rzeszów i brak świadectwa energetycznego – jakie kary

W Polsce, a także w Rzeszowie za brak świadectwa energetycznego świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikatu energetycznego) obowiązują różne sankcje finansowe. W przypadku braku tego dokumentu, właściciel nieruchomości może zostać ukarany mandatem o wartości maksymalnie 500 zł. Jeżeli jednak mandat nie zostanie przyjęty, sprawa może trafić do sądu, który ma możliwość wymierzenia kary grzywny w przedziale od 20 zł do 5 000 zł​​. Dodatkowo, istnieje możliwość nałożenia grzywny sięgającej nawet 5000 zł w przypadku kontroli i stwierdzenia braku wymaganego świadectwa energetycznego​.

Ważne jest zatem, aby właściciele nieruchomości w byli świadomi konieczności posiadania aktualnego świadectwa energetycznego w mieście Rzeszów , nie tylko ze względu na uniknięcie kar finansowych, ale również w kontekście promowania efektywności energetycznej i zwiększania atrakcyjności nieruchomości na rynku.

Wartość tej kary jest zmienna i zależy od konkretnych przepisów oraz okoliczności, ale może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dodatkowo, brak świadectwa energetycznego może wpłynąć na proces sprzedaży lub wynajmu nieruchomości w Rzeszowie, ponieważ jest to dokument często wymagany przez potencjalnych nabywców lub najemców zainteresowanych efektywnością energetyczną budynku.

Ważne jest, aby sprawdzić aktualne przepisy i ewentualne zmiany, ponieważ regulacje dotyczące kar mogą ulec aktualizacji.

W RW Projekt priorytetem jest uproszczony i łatwy proces składania zamówień na świadectwo energetyczne w Rzeszowie. Zadzwoń do nas, a zadbamy o wszystko sprawnie i komfortowo!

Pytania i odpowiedzi  – świadectwo energetyczne Rzeszów?

Certyfikat energetyczny jest kluczowym czynnikiem w zarządzaniu zużyciem energii oraz aspektach ekologicznych w sektorze budowlanym w Rzeszowie. Dokument ten analizuje sposób wykorzystania energii przez obiekt, ocenia jego wydajność energetyczną oraz wskazuje na obszary możliwe do poprawy. Poniżej przedstawione są tematy, które najczęściej poruszane są przez naszych Klientów.

Świadectwa energetyczne obiektów zachowują swoją ważność przez dekadę od momentu wydania (10 lat). Jednakże, ważność certyfikatu energetycznego może ulec skróceniu, jeśli w wyniku wykonanych w obiekcie prac budowlanych lub instalacyjnych nastąpi zmiana w jego efektywności energetycznej lub efektywności energetycznej jego części. W takich okolicznościach wymagane jest wydanie nowego dokumentu świadectwa energetycznego odzwierciedlającego zaktualizowane parametry energetyczne.

Procedury tworzenia i dostarczania świadectw energetycznych w Rzeszowie są uregulowane ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku. Dane zawarte w świadectwie energetycznym dają możliwość oszacowania przyszłych kosztów eksploatacyjnych związanych z energią potrzebną na ogrzewanie, klimatyzację, wentylację, dostarczenie ciepłej wody użytkowej i oświetlenie.

W świadectwie energetycznym oceniane są przede wszystkim koszty energii koniecznej do funkcjonowania systemów grzewczych, klimatyzacji, wentylacji, produkcji ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Kluczowym elementem dokumentu jest wyznaczenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) i energię końcową (EK).

Dokument ten, sporządzany na podstawie ujednoliconego wzorca, obejmuje cztery strony, które zawierają między innymi:

 • Podstawowe informacje o budynku lub jego części, w tym rodzaj budynku, przeznaczenie, adres, rok budowy, rozmiar powierzchni użytkowej oraz powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze,
 • Parametry techniczne i użytkowe obiektu, w tym liczbę kondygnacji, kubaturę oraz temperaturę pomieszczeń według stref grzewczych,
 • Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną, energię użytkową i końcową, udział energii odnawialnej w rocznym zapotrzebowaniu oraz obliczenia dotyczące rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia,
 • Zalecenia dotyczące możliwych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynku.

Dokument ten jest niezbędny w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, umożliwiając właścicielowi, najemcy lub użytkownikowi dokładne zrozumienie kosztów związanych z eksploatacją budynku, a także wskazuje na sposoby ich potencjalnego obniżenia przez modernizację energetyczną.

Dla istniejących nieruchomości w Rzeszowie, świadectwo energetyczne można otrzymać od audytorów energetycznych, czyli osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, zarejestrowanych w oficjalnym wykazie uprawnionych do ich wydawania. Projektanci budynków lub audytorzy z właściwymi uprawnieniami mogą przygotować charakterystykę energetyczną dla budynków w trakcie projektowania. Ważne jest, aby osoba wydająca świadectwo energetyczne nie była właścicielem danego obiektu, gdyż narusza to przepisy i może skutkować sankcjami oraz wykreśleniem z rejestru osób uprawnionych do wydawania tych dokumentów. Dokumenty te mogą być wystawione w formie papierowej lub elektronicznej. Dodatkowo, w Rzeszowie usługę taką oferuje firma RW Projekt, która posiada uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

W kontekście prawnym i praktycznym, świadectwo energetyczne (zwane również certyfikatem energetycznym lub świadectwem charakterystyki energetycznej) jest dokumentem, który odgrywa kluczową rolę przy transakcjach sprzedaży czy wynajmu nieruchomości, w tym mieszkań. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na energię oraz efektywności energetycznej budynku, co ma istotne znaczenie dla oceny kosztów użytkowania nieruchomości przez potencjalnych nabywców lub najemców. W przypadku miasta takiego jak Rzeszów, zasady dotyczące wymogów świadectwa energetycznego nie różnią się od tych obowiązujących w innych częściach Polski, ze względu na ujednolicone przepisy prawne.

Czy każde mieszkanie wymaga świadectwa energetycznego?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona i zależy od kilku czynników. Generalnie, świadectwo energetyczne jest wymagane w sytuacjach, gdy budynek lub jego część, np. mieszkanie, jest:

 • Sprzedawane – przy sprzedaży każdej nieruchomości, zarówno domu jednorodzinnego, jak i mieszkania w bloku, właściciel zobowiązany jest przedstawić kupującemu ważne świadectwo energetyczne.
 • Wynajmowane – również przy wynajmie nieruchomości właściciel lub zarządca budynku powinien dostarczyć najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej.

Jednakże, istnieją pewne wyjątki od tej zasady. Na przykład, świadectwa energetyczne nie są wymagane dla:

 • Budynków używanych sezonowo (np. letniskowych), które nie są użytkowane przez co najmniej dwa miesiące w roku.
 • Budynków zabytkowych, jeśli wymagania dotyczące świadectwa energetycznego nie mogą być spełnione bez narażenia wartości zabytkowej obiektu.
 • Budynków sakralnych i miejsc kultu religijnego.
 • Niektórych budynków przemysłowych, magazynowych lub rolniczych.

Warto podkreślić, że proces uzyskania świadectwa energetycznego w Rzeszowie, jak i w całej Polsce, wymaga zaangażowania specjalisty z uprawnieniami do sporządzania takich dokumentów. Osoba ta przeprowadza analizę techniczną budynku, oceniając między innymi jego izolację cieplną, systemy grzewcze i wentylacyjne, a także rodzaj i zużycie energii. Na podstawie tych informacji określa się wskaźnik efektywności energetycznej budynku, który jest kluczowym elementem świadectwa energetycznego.

Znaczenie świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne dostarcza wartościowych informacji o nieruchomości, które mogą wpływać na decyzje kupujących lub najemców. Dokument ten pozwala na oszacowanie przyszłych kosztów eksploatacji budynku związanych z ogrzewaniem, chłodzeniem i oświetleniem, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnących cen energii. Ponadto, świadectwo może stanowić podstawę do negocjacji ceny sprzedaży lub czynszu najmu.

Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej różni się w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj i rozmiar nieruchomości, stopień skomplikowania instalacji, jakość materiałów izolacyjnych oraz lokalizacja. Dla mieszkania w bloku, ceny w internecie zazwyczaj oscylują wokół 300 do 1000 zł. Natomiast cena za sporządzenie świadectwa dla domu jednorodzinnego może zależeć od wielkości i typu budynku oraz od dostępności dokumentacji technicznej i lokalizacji, co oznacza, że może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W Warszawie, na przykład, ceny startują od około 500 zł za mieszkanie, od 600 zł za dom jednorodzinny, a za dom wielorodzinny mogą przekraczać 1500 zł​​​

Ważne jest, aby pamiętać, że te kwoty mogą się różnić w zależności od firmy wykonującej audyt energetyczny oraz od specyfiki danego zlecenia. Wybierając firmę do sporządzenia świadectwa energetycznego, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale także na doświadczenie i kwalifikacje

W RW Projekt świadectwo energetyczne w Rzeszowie ma swój cennik:

Tak, świadectwo energetyczne jest wymagane przy sprzedaży mieszkania, niezależnie od jego lokalizacji, w tym również w Rzeszowie. Zgodnie z polskim prawem, przy transakcjach sprzedaży nieruchomości, zarówno sprzedający, jak i nabywca powinni być poinformowani o charakterystyce energetycznej budynku. Świadectwo to zawiera informacje dotyczące rocznego zapotrzebowania na energię, co pozwala na ocenę efektywności energetycznej nieruchomości i przewidywanie kosztów związanych z jej użytkowaniem.

Obowiązek przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży mieszkania wynika z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Dokument ten musi być przedstawiony nabywcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Brak świadectwa energetycznego może skutkować nie tylko trudnościami w procesie sprzedaży, ale również karami finansowymi dla sprzedającego.

Warto zauważyć, że świadectwo energetyczne Rzeszów, podobnie jak w innych miastach, jest ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia. Jeśli więc posiadasz aktualne świadectwo energetyczne i planujesz sprzedaż mieszkania w tym okresie, możesz je wykorzystać. Jeśli jednak dokument ten wygasł lub nigdy nie został wystawiony dla Twojej nieruchomości, konieczne będzie zlecanie nowego audytu energetycznego przed sprzedażą mieszkania.

FAQ
MIASTO

Certyfikat energetyczny co warto wiedzieć.

Teoretycznie możliwe jest przeprowadzenie transakcji sprzedaży lub wynajmu nieruchomości bez ważnego świadectwa energetycznego, jednak praktyka ta jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, w tym również w Rzeszowie. Polskie prawo jasno stanowi, że przy każdej transakcji sprzedaży lub wynajmu nieruchomości właściciel zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Brak świadectwa energetycznego podczas zawierania umowy sprzedaży czy najmu może skutkować różnymi konsekwencjami prawnymi dla właściciela nieruchomości. Właściciel, który nie dostarczy takiego świadectwa, może zostać poddany sankcjom finansowym nałożonym przez odpowiednie organy nadzoru budowlanego. Co więcej, nieposiadanie aktualnego świadectwa energetycznego może również wpłynąć na proces decyzyjny potencjalnych nabywców lub najemców, którzy coraz częściej przywiązują wagę do efektywności energetycznej nieruchomości, mając na uwadze związane z tym przyszłe koszty eksploatacji.

Posiadanie świadectwa energetycznego samo w sobie nie jest bezpośrednio powiązane z dostępnością dofinansowań lub ulg podatkowych. Jednakże, świadectwo energetyczne może odgrywać kluczową rolę w procesie uzyskiwania różnych form wsparcia finansowego, które są związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, również w Rzeszowie.

Programy dofinansowań oraz ulgi podatkowe często są skierowane na wsparcie inwestycji w modernizacje energetyczne, takie jak termomodernizacja, instalacja systemów ogrzewania wykorzystujących odnawialne źródła energii czy montaż paneli fotowoltaicznych. W takich przypadkach, świadectwo energetyczne jest niezbędne do oceny stanu wyjściowego budynku i potwierdzenia efektywności przeprowadzonych działań.

W Polsce, programy takie jak „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” czy wsparcie z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferują różnorodne formy dofinansowań, które mogą być dostępne dla właścicieli nieruchomości, którzy decydują się na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej swoich budynków.

Dodatkowo, niektóre samorządy lokalne mogą oferować własne programy wsparcia, które mają na celu zachęcenie mieszkańców do inwestycji w efektywność energetyczną. Warto zatem badać dostępne opcje zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym.

Jeśli nie znasz wszystkich danych potrzebnych do wypełnienia formularza świadectwa energetycznego dla swojej nieruchomości w Rzeszowie, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby rozwiązać ten problem. Świadectwo energetyczne jest ważnym dokumentem, który ocenia efektywność energetyczną budynku, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były jak najdokładniejsze. Oto kilka sugestii, co robić w takiej sytuacji:

 1. Skontaktuj się z poprzednim właścicielem – Jeśli nieruchomość została kupiona lub wynajęta, poprzedni właściciel lub zarządca budynku może posiadać niezbędne dokumenty lub informacje dotyczące historii budynku i przeprowadzonych w nim modernizacji.
 2. Zgłoś się do zarządcy budynku lub spółdzielni mieszkaniowej – W przypadku budynków zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub firmy zarządzające nieruchomościami, te podmioty często dysponują archiwami technicznymi, które mogą zawierać ważne informacje o budynku.
 3. Wykorzystaj dostępną dokumentację budowlaną – Plan budynku, pozwolenie na budowę, dziennik budowy, a także inne dokumenty projektowe mogą zawierać kluczowe dane techniczne potrzebne do sporządzenia świadectwa energetycznego.
 4. Zleć wykonanie audytu energetycznego – Profesjonalny audytor energetyczny jest w stanie przeprowadzić szczegółową analizę budynku, nawet jeśli brakuje części dokumentacji. W ramach audytu dokonuje się oceny stanu technicznego budynku, izolacji termicznej, systemów grzewczych i innych elementów wpływających na efektywność energetyczną.
 5. Skonsultuj się z ekspertem – Doradcy energetyczni lub firmy specjalizujące się w certyfikacji energetycznej budynków mogą zaoferować pomoc w zgromadzeniu potrzebnych informacji oraz w prawidłowym wypełnieniu formularza świadectwa energetycznego.

Jeśli napotkasz trudności w zebraniu wszystkich wymaganych danych, ważne jest, aby nie rezygnować z procesu certyfikacji. Zamiast tego, skorzystaj z dostępnych zasobów i wsparcia profesjonalistów, aby zapewnić, że Twoje świadectwo energetyczne Rzeszów będzie kompletne i odzwierciedlało rzeczywisty stan energetyczny budynku.

Instalacje fotowoltaiczne mają pozytywny wpływ na świadectwo energetyczne budynków w Rzeszowie, podobnie jak w innych częściach Polski. Wprowadzenie systemu fotowoltaicznego do nieruchomości jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, co bezpośrednio przekłada się na lepsze parametry w świadectwie energetycznym.

Świadectwo energetyczne ocenia zapotrzebowanie budynku na energię oraz efektywność energetyczną, biorąc pod uwagę wszystkie systemy zainstalowane w budynku, które wpływają na zużycie energii. Instalacje fotowoltaiczne produkują energię ze źródła odnawialnego, co zmniejsza zależność od tradycyjnych źródeł energii oraz obniża roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną. Dzięki temu, budynki wyposażone w panele słoneczne często charakteryzują się niższym zużyciem energii, co jest pozytywnie oceniane przy sporządzaniu lub aktualizowaniu świadectwa energetycznego.

Dokładniej, instalacje PV mogą zredukować wskaźnik EP (zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną) oraz wskaźnik EUco (roczne zapotrzebowanie na energię użyteczną do ogrzewania), które to parametry są kluczowymi elementami analizy w ramach świadectwa energetycznego. Poprawa tych wskaźników skutkuje lepszą klasą energetyczną budynku.

Oprócz bezpośrednich korzyści ekonomicznych związanych z obniżeniem rachunków za energię, posiadanie budynku z wysoką klasą energetyczną może również wpłynąć na jego wartość rynkową. W związku z rosnącą świadomością ekologiczną i ekonomiczną, potencjalni nabywcy lub najemcy często poszukują nieruchomości, które są bardziej efektywne energetycznie.

RW Projekt Rzeszów świadectwo charakterystyki energetycznej FAQ.

Tak, można otrzymać świadectwo energetyczne w formie elektronicznej. W Rzeszowie, podobnie jak w całej Polsce, praktyka ta jest coraz bardziej powszechna i zgodna z obowiązującymi przepisami. Rozwój technologii cyfrowych i postęp w digitalizacji procesów administracyjnych sprawiają, że elektroniczne wersje dokumentów, w tym świadectw energetycznych, stają się standardem.

Elektroniczne świadectwo energetyczne ma taką samą wartość prawną jak jego wersja papierowa. Musi być ono podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do przeprowadzania audytów energetycznych. Dzięki temu jest możliwe łatwe i szybkie przekazanie dokumentu, na przykład w formie pliku PDF, poprzez e-mail lub za pośrednictwem specjalistycznych platform internetowych. To ułatwia zarówno właścicielom nieruchomości, jak i potencjalnym nabywcom czy najemcom dostęp do ważnych informacji o efektywności energetycznej budynku, niezależnie od ich lokalizacji.

Podczas sporządzania świadectwa energetycznego w Rzeszowie, tak jak w całej Polsce, analizowane są różne parametry techniczne budynku, które mają wpływ na jego efektywność energetyczną. Te parametry są niezbędne do oceny, jak budynek gospodaruje energią oraz do wskazania potencjalnych obszarów dla jego modernizacji energetycznej. Oto kluczowe parametry techniczne, które są brane pod uwagę:

 1. Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) – to całkowita ilość energii, która musi być dostarczona do budynku, aby zaspokoić potrzeby związane z ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, wentylacją, i w niektórych przypadkach chłodzeniem i oświetleniem.
 2. Izolacyjność termiczna – ocena jakości izolacji termicznej ścian, dachu, okien i drzwi, co ma bezpośredni wpływ na utrzymanie ciepła w budynku i minimalizację strat energii.
 3. Systemy grzewcze i chłodzące – charakterystyka instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych, w tym typy zainstalowanych urządzeń, ich efektywność energetyczna i sposób regulacji.
 4. Systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) – obecność i wydajność systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp., które przyczyniają się do redukcji zapotrzebowania na energię z zewnętrznych źródeł.
 5. Przewodność cieplna materiałów budowlanych – wskaźnik określający, jak szybko ciepło przenika przez materiały, z których zbudowany jest budynek.
 6. Standardy budowlane – uwzględnienie standardów, zgodnie z którymi budynek został zaprojektowany i zbudowany, co ma wpływ na jego charakterystykę energetyczną.
 7. Zastosowane technologie – uwzględnienie nowoczesnych rozwiązań i technologii budowlanych, które mogą wpływać na efektywność energetyczną budynku.
 8. Wentylacja naturalna i mechaniczna – systemy zapewniające odpowiednią wymianę powietrza w budynku, co ma znaczący wpływ na komfort termiczny oraz zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie.

Podczas oceny tych parametrów, audytor energetyczny może zalecić wykonanie pewnych prac modernizacyjnych, które mogą poprawić efektywność energetyczną budynku. Wynikiem audytu jest świadectwo energetyczne, które klasyfikuje budynek w odpowiedniej kategorii efektywności energetycznej, dając jasny obraz jego stanu oraz wskazując na potencjalne obszary do poprawy.

Aby zaktualizować świadectwo energetyczne dla nieruchomości w Rzeszowie, należy przeprowadzić kilka kroków, które pozwalają na dostosowanie dokumentu do aktualnego stanu energetycznego budynku. Proces aktualizacji zazwyczaj wymaga współpracy z certyfikowanym audytorem energetycznym, który przeprowadzi nową ocenę efektywności energetycznej nieruchomości. Oto, jak można to zrobić:

 1. Ocena potrzeby aktualizacji – Najpierw należy zidentyfikować, czy i jakie zmiany w budynku (np. remont, modernizacja systemów grzewczych, dodanie izolacji, instalacja paneli fotowoltaicznych) mogły wpłynąć na jego charakterystykę energetyczną i wymagają aktualizacji świadectwa.
 2. Wybór audytora energetycznego – Następnie, należy zatrudnić audytora energetycznego uprawnionego do sporządzania świadectw energetycznych. Zapraszamy do RW Projekt w Rzeszowie, firmy która posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
 3. Wizja lokalna i analiza – Auditor musi przeprowadzić wizję lokalną w celu ponownej oceny budynku. Podczas tej wizyty, zbierane są aktualne dane dotyczące budynku, które są niezbędne do sporządzenia nowego świadectwa energetycznego.
 4. Gromadzenie dokumentacji – Warto przygotować i udostępnić audytorowi wszelką dostępną dokumentację techniczną budynku, w tym plany, dane o izolacji, systemach ogrzewania czy o instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii. Takie informacje mogą ułatwić audytorowi dokładną ocenę.
 5. Sporządzenie i otrzymanie aktualizowanego świadectwa – Na podstawie zebranych danych i przeprowadzonej analizy, auditor sporządza zaktualizowane świadectwo energetyczne, które odzwierciedla obecny stan energetyczny budynku.
 6. Rejestracja świadectwa – Zaktualizowane świadectwo energetyczne powinno zostać zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi procedurami, co może być wymagane w niektórych przypadkach.

Zaktualizowanie świadectwa energetycznego to ważny krok, pozwalający właścicielom nieruchomości w Rzeszowie na rzetelne informowanie potencjalnych nabywców lub najemców o efektywności energetycznej budynku, co może mieć wpływ na jego wartość oraz atrakcyjność na rynku nieruchomości.

MAMY TO
RWPROJEKT

Wydajność energetyczna budowli w Rzeszowie

Tak, certyfikat energetyczny jest wymagany przy wynajmie mieszkania, również w Rzeszowie. Zgodnie z polskim prawem, właściciel mieszkania lub budynku zobowiązany jest do przedstawienia najemcy aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej na etapie zawierania umowy najmu. Dokument ten dostarcza informacji na temat efektywności energetycznej nieruchomości, co jest szczególnie istotne dla oceny przyszłych kosztów eksploatacji mieszkania przez najemcę.

Świadectwo energetyczne zawiera dane na temat rocznego zapotrzebowania na energię, efektywności systemów grzewczych, wentylacyjnych oraz użytych materiałów budowlanych. Te informacje mogą pomóc najemcom w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej wynajmu mieszkania, szczególnie w kontekście kosztów związanych z ogrzewaniem czy chłodzeniem pomieszczeń.

Warto podkreślić, że obowiązek ten dotyczy zarówno wynajmu mieszkań w budynkach wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych. Niezależnie od lokalizacji i typu nieruchomości, właściciel powinien zapewnić, by na moment zawarcia umowy najmu, świadectwo energetyczne było aktualne i dostępne dla najemcy.

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej przy wynajmie mieszkania w Rzeszowie jest wymogiem, który sprzyja transparentności transakcji i pozwala na lepsze zrozumienie przez najemców parametrów energetycznych nieruchomości, co ma bezpośredni wpływ na komfort użytkowania oraz przewidywane koszty związane z eksploatacją mieszkania.

Tak, spółdzielnia mieszkaniowa musi posiadać świadectwo energetyczne dla budynku, w tym również w miejscowościach takich jak Rzeszów. Zgodnie z polskim prawem, obowiązek posiadania aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy wszystkich budynków używanych, niezależnie od tego, czy są one zarządzane przez spółdzielnię mieszkaniową, czy inną formę administracji.

Świadectwo energetyczne jest wymagane przy wielu okolicznościach, w tym przy sprzedaży, wynajmie czy przekazywaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Dokument ten zawiera informacje na temat zapotrzebowania na energię, co pozwala ocenić efektywność energetyczną budynku i może mieć wpływ na decyzje potencjalnych nabywców lub najemców.

Jednakże, warto zaznaczyć, że w pewnych okolicznościach, takich jak przekazanie lokali mieszkalnych przez spółdzielnię na własność członkom, może nie być konieczności przedstawienia świadectwa energetycznego, jeżeli transakcja odbywa się bezpośrednio między członkami spółdzielni. Mimo to, praktyka pokazuje, że posiadanie aktualnego świadectwa energetycznego może być korzystne zarówno dla zarządzających budynkiem, jak i dla jego mieszkańców, ponieważ dokument ten może być wykorzystany do analizy i planowania prac modernizacyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.

Spółdzielnie mieszkaniowe, również te działające w Rzeszowie, powinny dbać o to, aby budynki, które administrują, posiadały ważne świadectwo energetyczne. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale także element budowania zaufania wśród obecnych i potencjalnych mieszkańców, a także krok w stronę podnoszenia standardów mieszkalnych i dbałości o środowisko.

W przypadku budynków w Rzeszowie, tak jak w całej Polsce, istnieją określone sytuacje, w których konieczna jest aktualizacja świadectwa energetycznego. Certyfikat energetyczny, znany również jako świadectwo charakterystyki energetycznej, musi zostać zaktualizowany, gdy w budynku przeprowadzone zostały zmiany wpływające na jego parametry energetyczne. Do najważniejszych modyfikacji, po których należy dokonać aktualizacji świadectwa, zaliczają się:

 1. Zmiana sposobu ogrzewania – wprowadzenie nowego systemu grzewczego, takiego jak instalacja pomp ciepła, wymiana kotła na bardziej efektywny energetycznie czy przejście na ogrzewanie gazowe.
 2. Termomodernizacja – izolacja termiczna budynku, w tym ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na bardziej energooszczędne rozwiązania, co zmniejsza zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania.
 3. Zmiana układu pomieszczeń lub ich funkcji – przebudowa, która wpływa na rozkład pomieszczeń, ich wielkość lub sposób użytkowania, mogąca zmienić zapotrzebowanie na energię.
 4. Instalacja systemów wykorzystujących energię odnawialną – montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, systemów odzysku ciepła, które mogą znacząco wpłynąć na bilans energetyczny budynku.
 5. Zmiany w systemie wentylacji – wprowadzenie czy modernizacja systemów wentylacyjnych, w szczególności wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, co wpływa na zużycie energii.

Aktualizacja świadectwa energetycznego jest konieczna, ponieważ dokument ten odzwierciedla aktualny stan energetyczny budynku, co ma znaczenie nie tylko dla właścicieli i użytkowników, ale również w kontekście ewentualnej sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Właściwie ocenione parametry energetyczne mogą przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku, a także podnieść jego wartość rynkową.

Zaktualizowane świadectwo energetyczne Rzeszów dostarcza więc potencjalnym nabywcom czy najemcom wiarygodnych informacji o efektywności energetycznej budynku, co jest istotne w dobie rosnącej świadomości ekologicznej i ekonomicznej.

Tak, istnieją wyjątki od obowiązku posiadania świadectwa energetycznego, co dotyczy również mieszkańców i nieruchomości w Rzeszowie. Polskie przepisy przewidują kilka sytuacji, w których właściciele nieruchomości są zwolnieni z tego obowiązku. Do najważniejszych wyjątków należą:

 1. Budynki używane sezonowo, które nie są użytkowane przez okres co najmniej dwóch miesięcy w roku, np. domki letniskowe.
 2. Budynki zabytkowe, jeśli spełnienie wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej mogłoby negatywnie wpłynąć na ich substancję lub wartość historyczną.
 3. Obiekty sakralne oraz inne budynki przeznaczone do praktyk religijnych.
 4. Budynki mieszkalne jednorodzinne, w przypadku których akt notarialny przenoszący własność jest sporządzany między członkami najbliższej rodziny.
 5. Budynki przeznaczone do rozbiórki, dla których wydano już decyzję o zezwoleniu na rozbiórkę.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli nieruchomość kwalifikuje się do jednego z wyjątków, w praktyce posiadanie świadectwa energetycznego może być przydatne. Dokument ten dostarcza cennych informacji o efektywności energetycznej budynku, co może być istotne dla potencjalnych kupujących lub najemców, nawet jeśli nie jest wymagane prawnie.

W przypadku planowanej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości w Rzeszowie zawsze warto upewnić się, czy obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy danej transakcji. W razie wątpliwości, skonsultowanie się z RW Projekt pomożemy wyjaśnić, czy konieczne jest posiadanie aktualnego świadectwa energetycznego.

— MIASTO

Świadectwo charakterystyki energetycznej Rzeszów

Audytor wykonujący świadectwo energetyczne dla budynku mieszkalnego w Rzeszowie
Dokument świadectwa charakterystyki energetycznej przygotowany dla nowoczesnego apartamentowca w Rzeszowie.
Spotkanie z ekspertem ds. energetyki podczas przeprowadzania audytu energetycznego w biurowcu w Rzeszowie
Przykład certyfikatu energetycznego wyświetlany na ekranie komputera, wydany dla nieruchomości w Rzeszowie.

W Rzeszowie możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Rzeszowie i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

W Rzeszowie możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Rzeszowie i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

A B
A B
2024-02-08
Profesjonalne podejście do sprawy
BARBARA BORODA
BARBARA BORODA
2024-02-08
Polecam, bardzo szybko przygotowane świadectwo energetyczne. Bardzo sympatyczny kontakt.
Dariusz Obniski
Dariusz Obniski
2024-02-06
Szybko i sprawnie. Polecam.
Paweł Remżyk
Paweł Remżyk
2024-01-29
Śmiało polecam Państwu usługi firmy RW Projekt Rafał Wójcik. Pełen profesjonalizm, świetny kontakt.
Adam Kowalewski
Adam Kowalewski
2024-01-22
Zdecydowanie polecam firmę RW Projekt Rafał Wójcik! Rzetelna i profesjonalna obsługa dostosowana do potrzeb klienta. Dodatkowo zapewniony świetny kontakt, umożliwiający przekazanie wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnienie wszelkich ewentualnych niepewności. Czas oczekiwania na świadectwo energetyczne zgodny z podaną informacją.
Olaf Moczydłowski
Olaf Moczydłowski
2024-01-21
Usługa została wykonana z największą starannością i rzetelnością, a współpraca oraz podejście do klienta było jak najbardziej profesjonalne. Ponadto czas realizacji był błyskawiczny. Zdecydowanie z czystym sumieniem mogę polecić każdemu.
Marcin Witczyński
Marcin Witczyński
2024-01-20
Fachowo wykonana usługa. Szybko i tanio. Polecam
Agnieszka Czasak
Agnieszka Czasak
2024-01-16
Z pełnym zaufaniem polecam firmę RW Projekt Rafał Wójcik! Pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie.Świadectwo zostało bardzo szybko przygotowane. Odpowiedzi mailowe z prędkością światła 🙂 Bardzo szybkie reakcje mailowe jak i telefoniczne. Współpraca z firmą to istna przyjemność!Rewelacja 🙂
Dariusz Telatycki
Dariusz Telatycki
2024-01-08
Szybko i sprawnie.
Malgorzata Stepien
Malgorzata Stepien
2024-01-08
Bardzo polecam tą firmę projekt został zrobiony przed czasem o który prosiłam. Polecam z całego serca!!!
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Łódź

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Toruń

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Lublin

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Olsztyn

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ