Świadectwo energetyczne Kielce.

— Kielce

Świadectwo energetyczne Kielce, certyfikat energetyczny Kielce.

check

Świadectwo energetyczne Kielce

check

Audyt energetyczny Kielce

check

Certyfikat energetyczny Kielce

s
Twoi konsultanci energetyczni w Kielcach:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 300zł/brutto

Dom jednorodzinny

od 500zł/brutto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwa energetycznego KielceCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 300 zł/brutto
Dom jednorodzinnyod 500 zł/brutto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Kompleksowy przegląd informacji zawartych o świadectwie energetycznym w Kielcach

Świadectwo energetyczne w Kielcach – wszystko, co musisz wiedzieć

Świadectwo energetyczne w Kielcach (zwane inaczej świadectwem charakterystyki energetycznej, certyfikatem energetycznym czy paszportem energetycznym) to oficjalny dokument określający charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu na terenie miasta. Określa ono ilość zużywanej energii oraz wpływ obiektu na środowisko, zawierając informacje o jego izolacji termicznej, systemach grzewczych oraz efektywności energetycznej. Świadectwo to jest niezbędne przy sprzedaży, wynajmie czy budowie nieruchomości, co ma na celu promowanie energooszczędności.

W Kielcach realizuje się świadectwo energetyczne dla istniejących już budowli czy pomieszczeń (w tym nie tylko mieszkalnych, ale również usługowych), mających na celu ustalenie ich zapotrzebowania na energię w trakcie użytkowania. Świadectwo energetyczne Kielce szacuje, ile energii potrzeba na ogrzewanie obiektu oraz produkcję ciepłej wody użytkowej przez rok.

Świadectwa energetyczne dla domów jednorodzinnych w Kielcach
Świadectwa energetyczne dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Świadectwa energetyczne dla poszczególnych lokali w wielorodzinnych obiektach mieszkalnych
Świadectwa energetyczne dla obiektów użyteczności publicznej

Zmodyfikowane regulacje prawne wprowadzają obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku dla:

 • prywatnych inwestorów wznoszących domy – konieczne będzie dołączenie kopii tego świadectwa do zgłoszenia zakończenia budowy lub wniosku o zezwolenie na użytkowanie,
 • budynków zrealizowanych przed rokiem 2009, które zostaną poddane modernizacji.

Od 2009 roku specjalizujemy się w przygotowywaniu świadectw energetycznych dla obiektów mieszkalnych w Kielcach i całej Polsce oraz niezbędnych na etapie projektowania przez architektów tzw. projektowanych świadectw energetycznych. Dysponujemy pełnym zestawem kwalifikacji wymaganych przez przepisy prawne i jesteśmy wpisani do centralnego ministerialnego rejestru osób uprawnionych do wystawiania świadectw energetycznych.

Świadectwo energetyczne w Kielcach dla budynku lub lokalu – czy jest wymagane?

Zmiany w przepisach dotyczących energetycznej charakterystyki budynków, które weszły w życie 28.04.2023 r., nakładają obowiązek posiadania świadectwa energetycznego w Kielcach dla:

 • lokali i budynków oferowanych na sprzedaż lub do wynajęcia (w tym także tych spółdzielczych własnościowych),
 • budynków nowo wybudowanych,
 • obiektów, w których ponad 250 m² powierzchni użytkowej jest wykorzystywane przez organy administracji publicznej, sądownictwa lub prokuraturę, gdzie odbywa się również obsługa klientów.

Nieprzedstawienie tego dokumentu (lub jego kopii w przypadku wynajmu) przez stronę odpowiedzialną może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.
Z obowiązku przygotowania świadectw energetycznych wyłączone są nieruchomości:

 • zabytkowe,
 • służące jako miejsca kultu religijnego i do celów religijnych,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m²,
 • mieszkalne używane przez mniej niż 4 miesiące rocznie, np. domki letniskowe,
 • obiekty przemysłowe i gospodarcze bez systemów ogrzewania centralnego i ciepłej wody użytkowej,
 • budynki rolnicze i niemieszkalne z wskaźnikiem EP (zapotrzebowanie na energię pierwotną nieodnawialną) nie przekraczającym 50 kWh/(m² rok),
 • nowo wybudowane domy o powierzchni zabudowy do 70 m², używane na własny użytek (nie dotyczy wynajmu i sprzedaży).

Od roku 2024 planowane jest wprowadzenie wymogu posiadania świadectwa energetycznego bez względu na transakcję sprzedaży czy wynajmu.

Świadectwo energetyczne Kielce – dlaczego z RW Projekt Rafał Wójcik?

Osobiście wykonujemy świadectwa energetyczne
Mamy uprawnienia audytorów energetycznych od 2006 roku
Bezpieczna płatność po wykonaniu zlecenia
Wybór: Prześlij do nas dane lub sami je pozyskamy za Ciebie.
Współpracują z podwykonawcami usług budowlanych
Uprawnienia audytorów energetycznych zdobyły podczas boomu na usługę
Konieczna przedpłata jest obowiązkowa
Formularz online to forma kontaktu
KIELCE

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE KIELCE – oddział Poczty Polskiej

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Wapiennikowa 45,
25-381 Kielce

Współrzędne GPS:
N 50° 51′ 12.753” E 20° 37′ 53.523”

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Wapiennikowa 45,
25-381 Kielce

Współrzędne GPS:
N 50° 51′ 12.753” E 20° 37′ 53.523”

KROKI

Kto w Kielcach może wystawić ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Aby wydać świadectwo energetyczne budynku w Kielcach, na przykład przed jego sprzedażą, właściciel-inwestor musi zlecić przygotowanie dokumentu wykwalifikowanym specjalistom. Nie każda osoba z ogólną wiedzą na temat energetyki jest uprawniona do wystawiania takiego świadectwa energetycznego. Zgodnie z art. 17 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, osoba sporządzająca świadectwo energetyczne powinna spełniać następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadać wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy takie jak inżynier, inżynier architekta, inżynier architekta krajobrazu, inżynier pożarnictwa, magister inżynier architekta, magister inżynier architekta krajobrazu, magister inżynier pożarnictwa lub magister inżynier.

Przyjmuje się również, że specjalista przygotowujący świadectwo energetyczne może mieć inne wykształcenie wyższe lub podyplomowe, pod warunkiem, że program studiów obejmował zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, audytami energetycznymi, budownictwem energooszczędnym oraz odnawialnymi źródłami energii.

Osoba uprawniona do sporządzania świadectwa energetycznego musi również posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 14 ust. 1 polskiego Prawa budowlanego. Świadectwo energetyczne to ma ważność 10 lat od daty jego wydania.

W Kielcach RW Projekt priorytetem jest uproszczony i łatwy proces składania zamówień na świadectwo energetyczne. Zadzwoń do nas, a zadbamy o wszystko sprawnie i komfortowo!

FAQ Pytania i odpowiedzi w Kielcach – świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne w Kielcach to oficjalny dokument określający charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu na terenie miasta. Określa ono ilość zużywanej energii oraz wpływ obiektu na środowisko, zawierając informacje o jego izolacji termicznej, systemach grzewczych oraz efektywności energetycznej. Świadectwo energetyczne to jest niezbędne przy sprzedaży, wynajmie czy budowie nieruchomości, co ma na celu promowanie energooszczędności oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Świadectwo energetyczne, znane także jako certyfikat energetyczny, jest dokumentem, który dostarcza szczegółowych informacji na temat efektywności energetycznej budynku. Jego głównym celem jest ocena, ile energii jest potrzebne do:

 • ogrzewania,
 • chłodzenia,
 • wentylacji,
 • podgrzewania wody oraz
 • oświetlenia budynku w standardowych warunkach użytkowania.

Oto co zwykle zawiera świadectwo energetyczne:

 • Dane identyfikacyjne obiektu – adres nieruchomości w Kielcach, rok budowy, typ budynku (mieszkalny, użyteczności publicznej, komercyjny itp.).
 • Dane o właścicielu lub administratorze budynku – informacje kontaktowe osoby lub firmy zarządzającej nieruchomością w Kielcach.
 • Charakterystyka techniczna budynku – opis konstrukcyjny oraz materiałowy budynku, w tym informacje o izolacji termicznej, typie okien i drzwi, systemach ogrzewania i chłodzenia, instalacji wentylacyjnej i innych systemach wpływających na zużycie energii.

Wskaźniki energetyczne:

 • Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) – ilość energii potrzebna do zaspokojenia różnych potrzeb budynku (ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie), mierzona w kWh na metr kwadratowy rocznie.
 • Zużycie energii końcowej – rzeczywiste zużycie energii do ogrzewania, podgrzewania wody, itp.
 • Klasa energetyczna – ocena efektywności energetycznej budynku na skali od A+ (bardzo efektywny) do G (mało efektywny).
 • Rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej – sugestie dotyczące możliwych ulepszeń i modernizacji (np. dodatkowa izolacja, wymiana okien, modernizacja systemów grzewczych), które mogą pomóc w zmniejszeniu zużycia energii i poprawie komfortu użytkowania.
 • Informacje o audytorze energetycznym – dane kontaktowe osoby uprawnionej, która sporządziła świadectwo, wraz z jej kwalifikacjami i numerem certyfikatu.

Świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym przy sprzedaży lub wynajmie budynku, a jego ważność wynosi 10 lat od daty wystawienia. Posiadanie takiego dokumentu nie tylko zwiększa wartość nieruchomości, ale również informuje potencjalnych nabywców lub najemców o przyszłych kosztach związanych z eksploatacją budynku, co jest istotnym elementem przy podejmowaniu decyzji zakupowych lub inwestycyjnych.

Świadectwo energetyczne pełni istotną funkcję na rynku nieruchomości w Kielcach, będąc często niezbędnym dokumentem przy transakcjach sprzedaży czy najmu obiektów. Jego znaczenie w procesach transakcyjnych wynika z możliwości dokonywania wyborów przez kupujących lub najemców nie tylko na podstawie ceny czy lokalizacji, ale również efektywności energetycznej oraz przewidywanych kosztów eksploatacji nieruchomości.

Dokument ten nie służy jedynie formalnym celom, lecz stanowi praktyczne narzędzie wpływające na decyzje związane z budownictwem, zarządzaniem nieruchomościami oraz ochroną środowiska. Umożliwia lepsze zrozumienie i zarządzanie zużyciem energii, wspierając inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej. W obliczu wyzwań ekologicznych, świadectwo energetyczne staje się w Kielcach kluczowym czynnikiem promującym bardziej zrównoważone i świadome podejście do budownictwa i zarządzania nieruchomościami.

Świadectwo energetyczne staje się w Kielcach zatem narzędziem, które w sposób bezpośredni wpływa na atrakcyjność inwestycyjną i rynkową wartość nieruchomości, poprzez uwidocznienie potencjalnych oszczędności dla przyszłych właścicieli czy najemców. Ponadto, rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawia, że posiadanie takiego certyfikatu może być decydującym czynnikiem przy wyborze nieruchomości.

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne w Kielcach i mogą znacząco wpływać na świadectwo energetyczne budynków. Ich wpływ rośnie wraz ze zwiększonym wykorzystaniem urządzeń elektrycznych do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia. Dzięki fotowoltaice, możliwe jest znaczne poprawienie wyników w świadectwie energetycznym.

Metodologia oceny efektywności energetycznej pozwala przyjąć współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na poziomie wi=0,0 dla energii pochodzącej z własnych instalacji fotowoltaicznych. Oznacza to, że udział energii pierwotnej EP dla całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną wynosi 0,0 kWh/m² rok. Jednakże, aby dokładnie określić wyniki, konieczne jest oszacowanie ilości energii generowanej przez panele fotowoltaiczne i oddzielenie jej od energii pozyskiwanej z sieci (z wykorzystaniem współczynnika wi = 3,0).

W przypadku domów jednorodzinnych w Kielcach, często udział energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej jest ograniczony, zwłaszcza w domach korzystających z gazu, węgla, biomasy lub ciepła sieciowego. W takich przypadkach korzyści z instalacji fotowoltaicznych mogą być ograniczone. Natomiast w budynkach z pompami ciepła, mechaniczną wentylacją czy klimatyzacją, udział energii elektrycznej jest znacznie wyższy, co pozwala na znaczące obniżenie współczynnika EP.

Dla budynków użyteczności publicznej w Kielcach, gdzie często stosuje się mechaniczną wentylację i klimatyzację, a także intensywne oświetlenie, suma zużywanej energii elektrycznej jest znacząca, a zastosowanie paneli fotowoltaicznych może wyraźnie obniżyć poziom EP.

Tak, sprzedając mieszkanie w bloku w Kielcach musisz posiadać świadectwo energetyczne. Zgodnie z polskim prawem, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie mieszkań oraz budynków. Dokument ten powinien być przedstawiony potencjalnemu kupującemu lub najemcy najpóźniej w momencie podpisywania umowy. Świadectwo energetyczne  zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym budynku oraz ocenia jego efektywność energetyczną, co pomaga w ocenie przyszłych kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości.

Podczas sporządzania świadectwa energetycznego analizowane są różne aspekty budynku, które wpływają na jego efektywność energetyczną. Oto główne elementy, które są sprawdzane:

 • Konstrukcja budynku – analiza materiałów budowlanych, izolacji ścian, dachu, podłóg, a także typu i stanu okien i drzwi.
 • Systemy grzewcze i chłodzące – ocena efektywności kotłów, pieców, pomp ciepła, systemów klimatyzacyjnych oraz innych urządzeń służących do ogrzewania i chłodzenia.
 • System wentylacyjny – analiza rodzaju i efektywności systemu wentylacji, zarówno naturalnej, jak i mechanicznej.
 • Oświetlenie – ocena systemów oświetleniowych pod kątem ich efektywności energetycznej, szczególnie w przestrzeniach wspólnych i komercyjnych.
 • Produkcja ciepłej wody użytkowej – sprawdzenie systemów produkujących ciepłą wodę, takich jak bojlery czy systemy solarnych kolektorów cieplnych.
 • Zużycie energii – dokładna ocena zużycia energii na podstawie dostępnych danych historycznych lub obliczeń przewidywanego zużycia dla nowo budowanych obiektów.
 • Wskaźniki energetyczne – obliczenie wskaźników takich jak zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP), zużycie energii końcowej i klasa energetyczna budynku.
 • Rekomendacje dotyczące poprawy efektywności – sugestie zmian konstrukcyjnych lub modernizacji instalacji, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku.

W Kielcach przygotowanie świadectwa energetycznego wymaga dokładnej analizy dokumentacji budynku, inspekcji na miejscu oraz zastosowania odpowiednich norm i metod obliczeniowych. Wynikające z tego świadectwo dostarcza wartościowych informacji na temat efektywności energetycznej budynku, co jest istotne nie tylko dla właścicieli i zarządców, ale również dla potencjalnych kupujących lub najemców.

Świadectwo energetyczne to dokument, który pełni funkcję „paszportu” naszego mieszkania. Powinno ono zawierać aktualne zdjęcie obiektu oraz dane techniczne określające konstrukcję oraz zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Certyfikator, odpowiedzialny za część obliczeniową, sporządza świadectwo, ale do jego przygotowania konieczne jest dostarczenie szerokiego zakresu informacji (zwykle poprzez wypełnienie znormalizowanego formularza danej firmy wykonawczej).

Dokumentacja wymagana do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej obejmuje:

 • aktualne zdjęcie frontowe budynku,
 • plan mieszkania z wymiarami poszczególnych pomieszczeń,
 • techniczne informacje o budowie stropów i ścian zewnętrznych, w tym grubość izolacji,
 • wysokość pomieszczeń lub przekroje z dokumentacji budowlanej,
 • szczegółowe dane o sposobie ogrzewania budynku (ciepło miejskie lub typ kotła),
 • szczegóły dotyczące przygotowania ciepłej wody użytkowej (ciepło miejskie lub szczegóły o bojlerze i cyrkulacji wody),
 • informacje o stałej instalacji klimatyzacyjnej wraz z danymi o zamontowanych urządzeniach,
 • opis przestrzeni za ścianami mieszkania (czy jest to inne mieszkanie, klatka schodowa czy nieogrzewany garaż),
 • opcjonalnie, rachunki za energię z ostatnich trzech lat.

Budowa ścian i stropów musi spełniać wymogi określone w art. 4.2 Ustawy o charakterystyce energetycznej, które bezpośrednio wpływają na treść świadectwa. Dane o konstrukcji ścian są kluczowe i muszą być dokładne, aby świadectwo było ważne i zgodne z prawdą.

FAQ
ENERGIA

Remont a efektywność energetyczna. Świadectwo charakterystyki energetycznej Kielce .

Świadectwo energetyczne w Kielcach staje się również konieczne, gdy obiekt jest poddawany znacznej renowacji. Jeśli remonty wpłyną na systemy grzewcze, izolację czy inne aspekty wpływające na efektywność energetyczną, konieczne jest aktualizowanie świadectwa energetycznego. To pozwala na odpowiednie odnotowanie i ocenę dokonanych zmian, będąc ważnym aspektem zarówno dla właściciela, jak i przyszłych użytkowników.

Warto też pamiętać o wyjątkach od tych reguł. Niektóre typy budynków, jak te zabytkowe czy używane okazjonalnie, mogą być zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego. Jednak większość budynków mieszkalnych i komercyjnych wymaga tego dokumentu, aby być zgodnymi z obowiązującymi przepisami.

Rejestr osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej to oficjalna lista, która zawiera dane wszystkich osób, które uzyskały stosowne uprawnienia. Pozwala to każdemu zainteresowanemu łatwo zweryfikować, czy określona osoba ma prawo do tworzenia takich dokumentów. W rejestrze znajdują się m.in. imię i nazwisko uprawnionego, numer jego uprawnień budowlanych, data rejestracji oraz inne ważne informacje. Lista ta jest regularnie aktualizowana i dostępna publicznie dla zainteresowanych.

Poproś w RW Projekt Rafał Wójcik a udostępnimy numer dzięki któremu zweryfikujesz nasze uprawnienia.

Na mocy ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, istnieje obowiązek przygotowania świadectwa energetycznego dla budynku lub jego części w trzech określonych przypadkach. Obowiązek ten występuje, gdy budynek lub część budynku jest przedmiotem transakcji sprzedaży (dotyczy to również sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) lub wynajmu w Kielcach. Lista sytuacji, w których wymagane jest świadectwo energetyczna, jest ściśle określona, więc poza tymi przypadkami przygotowanie takiego dokumentu nie jest wymagane, choć jest możliwe.

Wymóg posiadania świadectwa energetycznego dotyczy właścicieli, zarządców oraz osób posiadających spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w Kielcach. Przewidziana jest także opcja, że świadectwo charakterystyki energetycznej może być przygotowane przez najemcę, ale na koszt wynajmującego, jeżeli ten nie spełnił obowiązku jego uzyskania. Ważne jest, że zgodnie z nowymi przepisami, które wchodzą w życie od 28 kwietnia, przy zawieraniu umów wymagających posiadania tego świadectwa, notariusz będzie odnotowywał fakt przekazania tego dokumentu w akcie notarialnym.

Od 28 kwietnia 2023 zostały wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej. Nowe regulacje mają na celu zahamowanie sprzedaży niewiarygodnych świadectw energetycznych przez internet. Za brak tego dokumentu lub jego nieprawidłowe wydanie będą nakładane kary finansowe do 5 tysięcy złotych. Zaostrzone zostaną także procedury kontroli systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.

Warto podkreślić, że świadectwo energetyczne wpisuje się w rozległe konteksty polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Posiadanie takiego dokumentu sprawia, że deweloperzy, właściciele budynków oraz potencjalni kupujący czy najemcy w Kielcach stają się bardziej świadomi kwestii energetycznych. Dzięki temu mogą dokonywać bardziej przemyślanych decyzji, co przekłada się na oszczędności energetyczne i finansowe oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Świadectwo energetyczne w Kielcach ma również znaczenie ekonomiczne. Budynki z wyższą klasą energetyczną są często bardziej atrakcyjne na rynku nieruchomości, co może zwiększać ich wartość. Informacje zawarte w świadectwie mogą być również wykorzystywane do planowania renowacji czy modernizacji, co może prowadzić do długoterminowych oszczędności dla właścicieli.

Bez wątpienia, świadectwo energetyczne w Kielcach jest istotnym dokumentem wpływającym na sektor budowlany, rynek nieruchomości oraz świadomość ekologiczną społeczeństwa. Jego obowiązek wynika z przepisów prawa, jednak jego znaczenie wykracza poza aspekty regulacyjne, oddziałując na jakość życia, ekonomię oraz ochronę środowiska. Ważne jest, aby podchodzić do niego z odpowiednią uwagą i dbać o jego aktualność oraz rzetelność.

Podnoszenie świadomości w dziedzinie ekologii za pomocą świadectw energetycznych demonstruje, jak konkretna wiedza na temat zużycia energii i możliwości jej oszczędzania może wpływać na szeroko rozumianą odpowiedzialność.

RW Projekt – co warto wiedzieć o świadectwach energetycznych w Kielcach.

Świadectwa energetyczne są kluczowym elementem w ocenie efektywności energetycznej budynków, jednak nie wszystkie obiekty są zobowiązane do ich posiadania. Ta sytuacja jest widoczna w świetle obowiązujących przepisów w Kielcach oraz innych miastach w Polsce. Świadectwa energetyczne, określane również jako certyfikaty charakterystyki energetycznej, dostarczają informacji o zużyciu energii i emisji dwutlenku węgla. Pozwalają one potencjalnym nabywcom lub najemcom ocenić efektywność energetyczną nieruchomości, co jest istotne w czasach rosnącej świadomości ekologicznej i ekonomicznej.

Świadectwa charakterystyki energetycznej są niezbędnym dokumentem dla większości budynków w Kielcach, jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły, które zostały określone w polskim prawie. Oto kilka sytuacji, w których budynki w Kielcach mogą być zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego:

 • Budynki zabytkowe: Jeśli budynek został wpisany do rejestru zabytków i wszelkie prace renowacyjne muszą być uzgodnione z konserwatorem zabytków, może on być zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Miejsca kultu i inne budynki używane do celów religijnych: Kościoły, kaplice, synagogi i inne budynki używane wyłącznie do celów religijnych także mogą być zwolnione z tego wymogu.
 • Budynki przemysłowe, warsztaty, budynki rolnicze: Te, które zużywają niewielkie ilości energii lub są wykorzystywane sezonowo (mniej niż 4 miesiące w roku), również mogą nie wymagać świadectwa energetycznego.
 • Małe budynki nie mieszkalne: Obiekty o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m², które nie są przeznaczone do zamieszkania, mogą być zwolnione z obowiązku posiadania tego certyfikatu.
 • Budynki przeznaczone do rozbiórki: Te, które mają być rozebrane lub poddane gruntownej rekonstrukcji, również mogą nie wymagać świadectwa energetycznego, pod warunkiem, że ich przeznaczenie na cele mieszkaniowe lub użytkowe zostanie zakończone.

Świadomość tych wyjątków jest ważna dla właścicieli i zarządców nieruchomości w Kielcach, gdyż pozwala na lepsze zrozumienie przepisów oraz obowiązków prawnych związanych z zarządzaniem budynkami. Zawsze warto również skonsultować się z lokalnym urzędem lub specjalistą w celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących obowiązujących regulacji. Zapraszamy do kontaktu z RW Projekt Rafał Wójcik.

Dla budowli w Kielcach, które nie są zwolnione z posiadania świadectwa energetycznego, istotne jest pamiętanie o konieczności jego regularnego odnawiania. Certyfikaty energetyczne zachowują ważność przez dekadę, czyli 10 lat, po czym wymagają aktualizacji, aby odzwierciedlały rzeczywisty stan budynku oraz wszelkie zmiany, które mogły wpłynąć na jego efektywność energetyczną.

Świadectwa energetyczne w Kielcach są kluczowym czynnikiem w ocenie wydajności energetycznej budowli. Zrozumienie, które budynki są zwolnione z tego obowiązku, jak również zasady aktualizacji i odnawiania tych dokumentów, jest niezbędne dla właścicieli, kupujących i najemców. To zrozumienie przyczynia się do lepszego zarządzania energią w mieście.

Świadectwa charakterystyki energetycznej w Kielcach, podobnie jak w innych częściach kraju, odgrywają ważną rolę w podnoszeniu standardów energetycznych budynków oraz promują bardziej zrównoważone podejście do zarządzania energią. Chociaż pewne budynki są zwolnione z posiadania takiego certyfikatu, kwestie efektywności energetycznej są ważne dla wszystkich i wpływają na koszty utrzymania budynków, emisję gazów cieplarnianych oraz ogólną jakość życia w środowisku miejskim.

Inwestycje w Kielcach w energooszczędne rozwiązania mają szereg korzyści, które można odnotować w świadectwie energetycznym budynku. Oto główne zalety związane z implementacją takich technologii:

 • Obniżenie kosztów eksploatacji: Budynki o wysokiej efektywności energetycznej zużywają mniej energii do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia, co bezpośrednio przekłada się na niższe rachunki za energię.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości: Budynki z lepszą efektywnością energetyczną często są bardziej pożądane na rynku nieruchomości. Świadectwo energetyczne dokumentujące wysoką klasę energetyczną może znacząco podnieść wartość rynkową nieruchomości.
 • Przyczynianie się do ochrony środowiska: Energooszczędne rozwiązania zmniejszają emisję szkodliwych gazów, takich jak dwutlenek węgla, co przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi i poprawy jakości powietrza.
 • Poprawa komfortu użytkowania: Ulepszenia takie jak lepsza izolacja termiczna czy nowoczesne systemy grzewcze i wentylacyjne zwiększają komfort termiczny wewnątrz budynku, redukując jednocześnie problemy z wilgocią i pleśnią.
 • Zwiększenie trwałości budynku: Inwestycje w energooszczędne technologie często wiążą się z modernizacją elementów konstrukcyjnych, co może przedłużyć żywotność budynku.
 • Przyciąganie świadomych ekologicznie najemców i kupujących: W obecnych czasach, gdy świadomość ekologiczna rośnie, nieruchomości, które są energooszczędne, są bardziej atrakcyjne dla osób dbających o środowisko.
 • Dostęp do dotacji i ulg podatkowych: Wiele krajów oferuje różnego rodzaju zachęty finansowe, takie jak dotacje, niskooprocentowane pożyczki czy ulgi podatkowe dla właścicieli inwestujących w energooszczędne rozwiązania.
 • Zgodność z regulacjami prawnymi: Coraz więcej krajów wprowadza surowsze przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków. Dzięki inwestycjom w energooszczędność, właściciele mogą uniknąć problemów prawnych związanych z niespełnieniem norm.

Świadectwo energetyczne, dokumentujące te wszystkie korzyści, stanowi istotny element w ocenie i promowaniu energooszczędnych inwestycji w nieruchomościach.

W przyszłych latach przewiduje się wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących certyfikatów energetycznych, co stanowi odpowiedź na globalne problemy wynikające ze zmian klimatycznych oraz potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z tego względu kluczowe jest, aby wszyscy zainteresowani, od projektantów po zarządców obiektów w Kielcach, byli na bieżąco z aktualnymi normami i najlepszymi metodami w dziedzinie efektywności energetycznej.

Certyfikaty energetyczne (świadectwa energetyczne) odgrywają istotną rolę w dążeniu do osiągnięcia bardziej zrównoważonej i oszczędzającej energię przyszłości. Kielce stoją przed zadaniem implementacji tych standardów w swojej przestrzeni miejskiej, co wymaga kooperacji, inwestycji i zaangażowania licznych podmiotów. Zrozumienie roli certyfikatów energetycznych oraz budynków wyłączonych z tego obowiązku jest kluczowym etapem w realizacji tych zamierzeń i przyczynia się do tworzenia zdrowszego, bardziej efektywnego energetycznie i zrównoważonego środowiska. W przyszłych latach przewiduje się wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących certyfikatów energetycznych, co stanowi odpowiedź na globalne problemy wynikające ze zmian klimatycznych oraz potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dlatego istotne jest, by wszystkie zaangażowane strony aktywnie angażowały się w stosowanie najlepszych metod i innowacji w zakresie efektywności energetycznej.

MAMY TO
MIASTO

Poprawa wydajności energetycznej w Kielcach: Klucz do zrównoważonej przyszłości

Paszport energetyczny, również nazywany certyfikatem energetycznym, lub świadectwem energetycznym określa efektywność energetyczną obiektu. Wymagany jest przy transakcjach sprzedaży lub najmu nieruchomości. Zgodnie z aktualnymi regulacjami, świadectwo energetyczne w Kielcach musi być wydane przez certyfikowanego specjalistę energetycznego. Ten dokument dostarcza szereg kluczowych informacji, takich jak roczne zapotrzebowanie na energię, oraz sugestie odnośnie do możliwych ulepszeń, które mogą zwiększyć efektywność energetyczną budynku.

– Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

– Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373), tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2008 r. Nr 17, poz. 104)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1513)
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1514)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)

Regulacje dotyczące świadectw energetycznych są częścią szerszych norm unijnych i krajowych, które promują efektywne wykorzystanie energii oraz redukcję emisji dwutlenku węgla. Określają one standardy dla procedur oceny, wymogi dotyczące kwalifikacji specjalistów energetycznych oraz okresy ważności certyfikatów energetycznych. Świadectwo energetyczne w Kielcach wymaga aktualizacji po każdej znaczącej zmianie w konstrukcji budynku, która może wpłynąć na jego efektywność energetyczną, na przykład w trakcie modernizacji lub dobudowy.

— CZY WIESZ, ŻE?

Świadectwo charakterystyki energetycznej w Kielcach

certyfikat energetyczny Kielce przy sprzedaży mieszkania
audyt energetyczny Kielce z RW projekt Rafał Wójcik
świadectwo charakterystyki energetycznej Kielce a efektywność energetyczna
świadectwo energetyczne Kielce dokument przy wynajmie mieszkania

W Kielcach możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Kielcach i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

W Kielcach możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Kielcach i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Patrycja Roszczyk
Patrycja Roszczyk
2024-04-23
Serdecznie polecam! Przesympatyczna i konkretna współpraca. Świadectwo energetyczne zrobione w trybie ekspresowym 🙂
Agnieszka Jagiełło
Agnieszka Jagiełło
2024-04-21
Szybka, profesjonalna obsługa
Marcin Jurek
Marcin Jurek
2024-04-19
Niemożliwe od ręki na cuda trzeba poczekać 24 godziny. Dokładnie tyle (a nawet mniej ) zajęło przygotowanie świadectwa. Serdecznie polecam każdemu kto tak jak ja obudził się na ostatnią chwilę i pionie potrzebował dokumenty. W przeciwieństwie do innych firm za przyspieszoną usługę nie jest pobierana dodatkowa opłata. Dla wszystkich pozostałych również polecam bo kontakt bardzo miły i profesjonalny.
Andrzej Pyka
Andrzej Pyka
2024-04-11
Szybko i bezproblemowo. Polecam.
Sebastian Pawluczuk
Sebastian Pawluczuk
2024-04-11
Profesjonalnie, rzeczowo. Polecam.
Anna Maliszewska
Anna Maliszewska
2024-04-10
Firma godna polecenia na 200%. Współpraca przebiegła wzorowo na każdym etapie. Cena bardzo dobra. Dziękuję za miłą współpracę i szybką realizację.
Magdalena Kokoszka
Magdalena Kokoszka
2024-04-09
Współpraca przebiegła bardzo szybko, miło i konkretnie.. polecam
Marta Paszko
Marta Paszko
2024-04-03
Sprawna i rzetelna obsługa. Wykonanie jeszcze przed czasem. Firma godna polecenia!
Jumedica
Jumedica
2024-04-03
Polecam firmę Rw Projekt. Szybka sprawna komunikacja , profesjonalne podejście do klienta. Terminowość 👍👍👍
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Olsztyn

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Siedlce

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Łódź

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Lublin

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ