Czyste
Powietrze.

— EKOLGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII

Program Czyste Powietrze

Program Dofinansowania Czyste Powietrze – zwrot nawet do 90% kosztów inwestycji

Program Dofinansowania Czyste Powietrze to projekt rządu, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez promowanie inwestycji w ekologiczne źródła energii w domach prywatnych oraz w budynkach użyteczności publicznej. W ramach programu udzielane są dofinansowania na wymianę źródeł ciepła, docieplenie budynków, modernizację systemów wentylacyjnych oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

Aby skorzystać z programu, należy spełnić określone wymagania. W przypadku wymiany źródła ciepła, można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż nowoczesnej, ekologicznej kotłowni, pompy ciepła, czy też kolektorów słonecznych. Dofinansowanie może pokryć nawet do 90% kosztów inwestycji.

  • W przypadku docieplenia budynku, program oferuje dofinansowanie na izolację termiczną ścian, dachu, fundamentów oraz stropów. W tym przypadku, dofinansowanie może pokryć do 75% kosztów inwestycji.
  • Program Dofinansowania Czyste Powietrze oferuje również wsparcie finansowe na modernizację systemów wentylacyjnych. Dofinansowanie może sięgać nawet 70% kosztów inwestycji i dotyczyć będzie wymiany lub modernizacji istniejących systemów wentylacyjnych, które będą zapewniały wysoką jakość powietrza w pomieszczeniach.
  • Ostatnią formą wsparcia w ramach programu Dofinansowania Czyste Powietrze jest instalacja odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne. Dofinansowanie w tym przypadku może pokryć do 50% kosztów inwestycji.

Aby skorzystać z programu, należy wypełnić wniosek i złożyć go w wyznaczonym terminie. Warto pamiętać, że program Dofinansowania Czyste Powietrze oferuje liczne korzyści, takie jak zmniejszenie kosztów ogrzewania, ochronę środowiska oraz poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach. Skontaktuj się z nami w celu szczegółowego omówienia tematu.

— INŻYNIEROWIE

Nasze pozostałe usługi

Audyt ENERGETYCZNY

KLIKNIJ

Świadectwo ENERGETYCZNE

KLIKNIJ

Projektowane CHARAKTERYSTYKI

KLIKNIJ

Analiza ŚRODOW.-EKONOM.

KLIKNIJ

ZADZWOŃ