Certyfikat energetyczny Giżycko

— Giżycko

Audyt energetyczny Giżycko, Świadectwo energetyczne Giżycko.

check

Świadectwo energetyczne Giżycko

check

Audyt energetyczny Giżycko

check

Certyfikat energetyczny Giżycko

s
Twoi konsultanci energetyczni w Giżycku:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 200zł/netto

Dom jednorodzinny

od 380zł/netto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwo Energetyczne GiżyckoCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 200 zł/netto
Dom jednorodzinnyod 380 zł/netto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Świadectwo charakterystyki energetycznej w Giżycku: klucz do oszczędności i efektywności energetycznej

Znaczenie świadectwa charakterystyki energetycznej w Giżycku dla oszczędności i modernizacji.

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej w Giżycku umożliwia ocenę rentowności inwestycji oraz planowanie remontów czy modernizacji. Informacje w nim zawarte stanowią pierwszy krok do zmniejszenia kosztów zużycia energii. Świadectwo charakterystyki energetycznej, znane również jako certyfikat energetyczny lub świadectwo energetyczne, to dokument określający zużycie energii w budynku czy lokalu mieszkalnym. Jego kluczowym elementem jest wskaźnik EP, który określa ilość energii pierwotnej potrzebnej do obsługi budynku czy lokalu. Dane zawarte w świadectwie pozwalają przewidzieć roczne zapotrzebowanie na energię, co umożliwia oszacowanie kosztów utrzymania.

TO
MAMY

W Giżycku certyfikat energetyczny pełni szereg ważnych funkcji:

 • Umożliwia ocenę funkcjonalności i wartości rynkowej nieruchomości.
 • Analizuje właściwości energetyczne budynków i mieszkań.
 • Podnosi świadomość użytkowników i właścicieli o standardach energetycznych budynków.
 • Zachęca do projektowania i budowy obiektów energooszczędnych o wysokiej jakości energetycznej oraz do modernizacji już istniejących.
 • Stanowi narzędzie do promowania oszczędzania energii.

Zalety posiadania świadectwa energetycznego:

 • Właściciel nieruchomości ma możliwość osiągnięcia wyższej ceny sprzedaży lub wynajmu, odpowiadającej standardom wysokiej jakości lokalu, który oferuje.
 • Osoba kupująca lub wynajmująca zyskuje dostęp do rzetelnych danych o parametrach energetycznych budynku czy lokalu, a także przewidywanych kosztach eksploatacji.
 • Dla deweloperów i wykonawców istnieje szansa na osiągnięcie lepszej ceny za zrealizowany obiekt, nawet do 15% wyższej, co jest wynikiem zgodności z wysokimi standardami energetycznymi.

Aby w Giżycku stworzyć świadectwo energetyczne, konieczna jest dokumentacja architektoniczna i budowlana budynku czy lokalu. Jeśli aktualna dokumentacja nie jest dostępna, specjaliści z RW Projekt przeprowadzą wymagane pomiary, aby zdobyć potrzebne informacje.

Audytorzy z RW Projekt oferują certyfikację dla różnych rodzajów obiektów, a zaproponowane przez nich energooszczędne rozwiązania skutecznie radzą sobie z problemami związanymi z wysokim zużyciem energii. Wybierając RW Projekt do przygotowania świadectw energetycznych, otrzymujesz:

 • indywidualne podejście i komfortową współpracę,
 • szybką realizację zlecenia, nawet w ciągu 2 dni,
 • dostarczenie niezbędnych wyjaśnień i dokumentów pod wskazany adres,
 • starannie opracowaną dokumentację inwentaryzacyjną,
 • usługi na rzetelnym poziomie, potwierdzone referencjami,
 • szczegółowe wyjaśnienia uzyskanych wyników,
 • długotrwałe wsparcie merytoryczne,
 • korzystne warunki przy zamówieniach grupowych i stałej współpracy,
 • elastyczność w formach płatności.

Cel świadectwa energetycznego. To warto wiedzieć.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w Giżycku przedstawia dane o potrzebie energetycznej, wyrażone przez kilka wskaźników:

 • Wskaźnik EP, który mierzy zapotrzebowanie na energię pierwotną, nieodnawialną. Podkreśla on ogólną wydajność energetyczną budynku, uwzględniając aspekty ekologiczne. Jest to kluczowy wskaźnik na świadectwie energetycznym, przedstawiony graficznie na wykresie.
 • Wskaźnik EK, czyli energii końcowej, służy do oszacowania kosztów użytkowania budynku. Wskazuje on, ile energii potrzebna jest do ogrzewania, wentylacji, podgrzewania wody czy chłodzenia przez rok. Niższa wartość EK świadczy o większej efektywności energetycznej budynku i mniejszych kosztach utrzymania.
 • Wskaźnik EU, czyli roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, mierzy straty ciepła przez przenikanie i wentylację, wskazując na jakość konstrukcji budynku. Im niższa wartość EU, tym lepsza izolacyjność budynku.
 • Wskaźnik procentowego udziału energii odnawialnej jest wyliczany na podstawie stosunku energii wytworzonej z odnawialnych źródeł do całkowitej energii końcowej zużywanej na ogrzewanie, ciepłą wodę, chłodzenie i wentylację.
 • Jednostkowa emisja CO2 jest obliczana w oparciu o całkowitą produkcję energii na różne potrzeby w budynku, odzwierciedlając wpływ na środowisko.
GIŻYCKO
ENERGIA

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE GIŻYCKO – oddział Poczty Polskiej

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego oddziału Poczty Polskiej.

ul, Królowej Jadwigi 4/lok. 2
11-508 Giżycko

Współrzędne GPS:
54.043000°N, 21.787128°E

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

ul, Królowej Jadwigi 4/lok. 2
11-508 Giżycko

Współrzędne GPS:
54.043000°N, 21.787128°E

 

 

KROKI
PROSTE

W Giżycku obowiązek posiadania świadectw energetycznych dotyczy:

 

 • Nowych budynków w Giżycku, gdzie inwestor musi załączyć kopię świadectwa energetycznego do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • Obiektów poddawanych rozbudowie, nadbudowie lub odbudowie.
 • Mieszkań lub domów nabywanych od dewelopera, przy czym to deweloper odpowiada za sporządzenie certyfikatu energetycznego.
 • Domy lub mieszkania sprzedawane na rynku wtórnym, gdzie obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na sprzedającym.
 • Nieruchomości wynajmowane, gdzie wynajmujący musi dostarczyć świadectwo energetyczne na żądanie najemcy.
 • Budynki użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 250 m².

Świadectwo energetyczne zachowuje ważność przez 10 lat. W przypadku ulepszeń wpływających na charakterystykę energetyczną budynku, np. wymiany okien, systemu ogrzewania czy docieplenia ścian zewnętrznych, należy sporządzić nowe świadectwo.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne, znane również jako certyfikat energetyczny, to dokument, który ocenia efektywność energetyczną budynku. Zawiera informacje o zużyciu energii, potencjalnych oszczędnościach oraz wpływie na środowisko.

Posiadanie świadectwa energetycznego jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie istniejących budynków lub ich części. Od 28 kwietnia 2023 nowe budynki muszą posiadać świadectwo energetyczne przy zakończeniu budowy lub ubieganiu się o pozwolenie na użytkowanie. Wyjątek stanowią małe domy do 70m², budowane na własne potrzeby, które jednak przy sprzedaży lub wynajmie wymagają świadectwa.

Świadectwo energetyczne jest wydawane dla budynków lub ich części posiadających instalację grzewczą lub chłodniczą. Brak takiej instalacji uniemożliwia obliczenie charakterystyki energetycznej z braku odpowiednich danych.

Świadectwo energetyczne nie jest wymagane dla miejsc parkingowych w garażu podziemnym, chyba że są one traktowane jako oddzielne pomieszczenia. W niektórych garażach podziemnych mogą być instalacje klimatyzacyjne czy oświetleniowe. W takich przypadkach, konsultacja z osobami uprawnionymi do sporządzania świadectw energetycznych może być niezbędna.

Nie każdy budynek w obszarach ochrony konserwatorskiej jest uznawany za zabytek. Takie strefy mogą zawierać nowe inwestycje i działania konserwatorskie, które dotyczą nie tylko substancji budynków, ale również ich cech przestrzennych. W związku z tym, obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy także budynków znajdujących się w tych obszarach.

W przypadku budynków używanych jako miejsca kultu religijnego, zwolnienie z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego zależy od klasyfikacji obiektów budowlanych i orzecznictwa. Miejsca kultu to te, gdzie odbywają się regularne nabożeństwa. Obiekty takie jak kapliczki przydrożne nie są uznawane za miejsca kultu religijnego i nie podlegają zwolnieniu.

Odpowiedzialność za sporządzenie świadectwa energetycznego w przypadku spółdzielczych praw do lokalu spoczywa na osobach związanych tymi prawami. Dla właścicieli lokali spółdzielczych obowiązek ten leży po stronie sprzedającego lub wynajmującego, a dla mieszkańców z prawami lokatorskimi – po ich stronie.

Nie. W momencie ustanawiania odrębnej własności lokalu przez spółdzielnię i przekazywania go członkowi, spółdzielnia nie jest zobowiązana do sporządzania świadectwa energetycznego. To osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ponoszą odpowiedzialność za dostarczenie tego dokumentu w wymaganych sytuacjach.

Nie. O to, czy świadectwo energetyczne będzie potrzebne, a kredyt hipoteczny zostanie udzielony na korzystniejszych warunkach, trzeba pytać w wybranym banku. Do akcji polegającej na obniżaniu oprocentowania kredytobiorcom dysponującym świadectwem charakterystyki energetycznej, włączyło się już wiele banków.

Spółdzielnia mieszkaniowa musi przedstawić świadectwo energetyczne w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku bądź jego części. Ponadto, od 28 kwietnia 2023 roku, dla nowych budynków świadectwo będzie wymagane przy zgłoszeniu zakończenia budowy lub ubieganiu się o pozwolenie na użytkowanie.

Tak, mieszkańcy budynku wielorodzinnego mają prawo zażądać od właściciela lub zarządcy budynku udostępnienia świadectwa energetycznego lub innych dokumentów związanych z budynkiem. Przekazanie tych dokumentów powinno być bezpłatne i nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Od 28 kwietnia 2023 r. notariusze przy zawieraniu niektórych umów muszą uwzględnić świadectwa energetyczne. W przypadku umów zawieranych bez notariusza, jak np. najem lokalu, wynajmujący musi dostarczyć najemcy kopię świadectwa. Warto udokumentować ten fakt.

Zgodnie z art. 16, właściciel lub zarządca budynku nie może samodzielnie sporządzić świadectwa energetycznego. Wymagane jest zlecenie tego zadania podmiotowi zewnętrznemu, chyba że osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia nie jest bezpośrednio związana z zarządzaniem budynkiem.

Świadectwo energetyczne należy dołączyć do ogłoszenia sprzedaży lub wynajmu od samego początku. Nie można publikować ogłoszenia bez tych informacji, jeśli posiada się świadectwo energetyczne. To istotne dla informowania potencjalnych kupców lub najemców.

FAQ
???

— Giżycko

Świadectwo charakterystyki energetycznej w Giżycku

świadectwo energetyczne Giżycko niska cena
świadectwo charakterystyki energetycznej Giżycko wynajem nieruchomości
audyt energetyczny Giżycko prawny termin
certyfikat energetyczny Giżycko audytor energetyczny

W Giżycku możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Giżycku i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

W Giżycku możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Giżycku i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

 

 

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Patrycja Roszczyk
Patrycja Roszczyk
2024-04-23
Serdecznie polecam! Przesympatyczna i konkretna współpraca. Świadectwo energetyczne zrobione w trybie ekspresowym 🙂
Agnieszka Jagiełło
Agnieszka Jagiełło
2024-04-21
Szybka, profesjonalna obsługa
Marcin Jurek
Marcin Jurek
2024-04-19
Niemożliwe od ręki na cuda trzeba poczekać 24 godziny. Dokładnie tyle (a nawet mniej ) zajęło przygotowanie świadectwa. Serdecznie polecam każdemu kto tak jak ja obudził się na ostatnią chwilę i pionie potrzebował dokumenty. W przeciwieństwie do innych firm za przyspieszoną usługę nie jest pobierana dodatkowa opłata. Dla wszystkich pozostałych również polecam bo kontakt bardzo miły i profesjonalny.
Andrzej Pyka
Andrzej Pyka
2024-04-11
Szybko i bezproblemowo. Polecam.
Sebastian Pawluczuk
Sebastian Pawluczuk
2024-04-11
Profesjonalnie, rzeczowo. Polecam.
Anna Maliszewska
Anna Maliszewska
2024-04-10
Firma godna polecenia na 200%. Współpraca przebiegła wzorowo na każdym etapie. Cena bardzo dobra. Dziękuję za miłą współpracę i szybką realizację.
Magdalena Kokoszka
Magdalena Kokoszka
2024-04-09
Współpraca przebiegła bardzo szybko, miło i konkretnie.. polecam
Marta Paszko
Marta Paszko
2024-04-03
Sprawna i rzetelna obsługa. Wykonanie jeszcze przed czasem. Firma godna polecenia!
Jumedica
Jumedica
2024-04-03
Polecam firmę Rw Projekt. Szybka sprawna komunikacja , profesjonalne podejście do klienta. Terminowość 👍👍👍
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Ostrów Mazowiecka

KLIKNIJ

Audyt energetyczny Siedlce

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Biała Podlaska

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Pisz

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ