Świadectwo energetyczne Warszawa.

— Warszawa nasze miasto

Świadectwo energetyczne Warszawa, certyfikat energetyczny Warszawa

check

Świadectwa energetyczne Warszawa

check

Audyty energetyczne Warszawa

check

Certyfikat energetyczny Warszawa

s
Twoi konsultanci energetyczni w Warszawie:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 300zł/brutto

Dom jednorodzinny

od 500zł/brutto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwa energetycznego WarszawaCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 300 zł/brutto
Dom jednorodzinnyod 500 zł/brutto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Warszawa

Świadectwo energetyczne Warszawa: Twój klucz do wydajności i ekonomii!

Jeżeli w Warszawie wybudowałeś lub zmodernizowałeś dom i zamierzasz go zacząć użytkować, sprzedawać lub wynajmować, albo planujesz sprzedaż swojego apartamentu lub mieszkania? A może ubiegasz się o finansowanie na instalację pompy ciepła w ramach inicjatywy „Moje ciepło”? Zrealizowałeś inwestycję w placówkę usługową? Pamiętaj o niezbędnym dokumencie, jakim jest świadectwo energetyczne, wymaganym do oficjalnego zarejestrowania budynku do użytkowania.

RW Projekt Rafał Wójcik zapewnia sporządzanie świadectw energetycznych dla różnorodnych obiektów w Warszawie, zarówno dla nowych budowli, jak i tych po przebudowie, w tym:

 • Domy jednorodzinne;
 • Apartamenty;
 • Mieszkania
 • Kompleksy mieszkaniowe;
 • Bloki
 • Budynki wielorodzinne
 • Biura;
 • Zakłady produkcyjne;
 • Obiekty publiczne;
 • Pomieszczenia usługowe.

Wyróżniamy się długą praktyką, na rynku świadectw energetycznych istniejemy od 2009 roku. Klienci cenią nas za efektywne przeprowadzanie zadań i konkurencyjne ceny. Dysponujemy odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez Ministerstwo Infrastruktury oraz polisą OC, co gwarantuje, że otrzymasz od nas świadectwo energetyczne spełniające wszystkie wymogi Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Jeżeli pilnie potrzebujesz świadectwa energetycznego, skontaktuj się z RW Projekt Rafał Wójcik. Oferujemy szybką i skuteczną obsługę, dostosowaną do Twoich wymagań. Świadectwo energetyczne to nie tylko wymóg prawny, ale również wartościowe źródło informacji o efektywności energetycznej budynku, co może przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania wydatkami na utrzymanie nieruchomości oraz zwiększenia jej wartości na rynku.

świadectwo energetyczne wykaz osób uprawnionych

Rejestr osób kwalifikowanych do tworzenia świadectw energetycznych

Świadectwo energetyczne (także nazywane świadectwem charakterystyki energetycznej, certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym) może być wydane przez eksperta, posiadającego obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczne zdolności w analizie efektywności energetycznej budynków, zarejestrowanego na oficjalnej liście osób autoryzowanych do ich wydania. Mieszkańcy Warszawy mogą skontaktować się z nami, aby otrzymać numer audytora uprawnionego do wydawania tego świadectwa — zachęcamy do osobistego sprawdzenia. Dostęp do tego katalogu umożliwia witryna internetowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, gdzie, wpisując dane takie jak imię i nazwisko potencjalnego doradcy, można sprawdzić, czy dysponuje on niezbędnymi uprawnieniami. Możliwe jest również żądanie od specjalisty pokazania certyfikatu potwierdzającego jego wpis na listę osób upoważnionych do wystawiania świadectw energetycznych. Każdy audytor energetyczny ma także możliwość indywidualnego wytworzenia takiego dowodu bezpośrednio z centralnej bazy danych, co podnosi przejrzystość i buduje zaufanie do procedury certyfikacji.

Co to jest świadectwo energetyczne? To pytanie pojawia się najczęściej wśród mieszkańców Warszawy.

Dokument znany jako świadectwo energetyczne budynku, ustanowiony regulacjami z 29 sierpnia 2014 roku, dostarcza szczegółowych informacji dotyczących zapotrzebowania energetycznego obiektu, w tym jego potrzeby na energię. Zawiera on prognozowane zużycie energii na:

 • ogrzewanie;
 • wentylację;
 • klimatyzację;
 • chłodzenie;
 • oświetlenie;
 • produkcję ciepłej wody.

Ta analiza opiera się na danych o użytkowej powierzchni oraz wspólnych częściach (np. strychy, piwnice, klatki schodowe, jeśli są ogrzewane), budowie stropów, typach oraz termicznych właściwościach stosowanych materiałów budowlanych ścian oraz systemie ogrzewania.

Świadectwo energetyczne w Warszawie, czasami określane jako paszport lub certyfikat energetyczny, gwarantuje przejrzystość i dokładną wiedzę o przewidywanych kosztach eksploatacji nieruchomości. Jest to kluczowe narzędzie, które umożliwia właścicielom i potencjalnym nabywcom ocenę efektywności energetycznej nieruchomości, co ma wpływ na świadome decyzje zakupowe czy inwestycyjne. Jest również nieodzownym dokumentem w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, potwierdzającym jej energetyczną wydajność. Dzięki świadectwu energetycznemu możliwe jest identyfikowanie obszarów, gdzie możliwe są prace modernizacyjne, które zwiększają efektywność energetyczną budynku i obniżają koszty utrzymania. Ponadto, w Warszawie świadectwo energetyczne może być wymagane przy ubieganiu się o pewne formy dofinansowania lub ulg podatkowych związanych z modernizacją energetyczną lub termomodernizacją.

Dotychczas nie istniała konieczność informowania kupującego lub najemcy o parametrach efektywności energetycznej nabywanej czy wynajmowanej nieruchomości. Jednak regulacje unijne wprowadziły znaczące zmiany w tej dziedzinie. Zmiana tej ustawy, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku, wprowadziła obowiązek posiadania świadectwa energetycznego. Oznacza to, że właściciele budynków mieszkalnych i bloków są zobowiązani do przygotowania tego dokumentu.

TO
MAMY

Nasi certyfikowani audytorzy energetyczni z miasta Warszawa – Twoi eksperci w dziedzinie energii.

Osobiście wykonujemy świadectwa
Mamy uprawnienia od 2009 roku
Bezpieczna płatność po wykonanej usłudze
Wybór: Ty przesyłasz dane lub sami je pozyskujemy za Ciebie.
Współpracują z podwykonawcami
Uprawnienia zdobyły podczas boomu na usługę
Konieczna przedpłata to wymóg
Tylko formularz to forma kontaktu
WARSZAWA
ENERGIA

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE WARSZAWA – oddział Poczty Polskiej

Serdecznie zapraszamy do najbliższego oddziału Poczty Polskiej w Warszawie, stąd mogą wysłać Państwo dokumenty do świadectwa energetycznego.

Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

Współrzędne GPS:
N 52° 14′ 26.385″ E 21° 1′ 13.024″

Serdecznie zapraszamy do najbliższego oddziału Poczty Polskiej w Warszawie, stąd mogą wysłać Państwo dokumenty do świadectwa energetycznego.

Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

Współrzędne GPS:
N 52° 14′ 26.385″ E 21° 1′ 13.024″

KROKI
PROSTE

Świadectwo energetyczne budynku w Warszawie – proste kroki

Świadectwo energetyczne budynku w Warszawie to oficjalny raport oceniający całkowitą efektywność energetyczną nieruchomości. Wskazuje on ilość energii niezbędnej do ogrzewania, chłodzenia, zapewnienia ciepłej wody oraz oświetlenia w danym obiekcie, co determinuje jego klasyfikację energetyczną. Dokument ten dostarcza kluczowych informacji, w tym:

 • Wskaźnik zużycia energii pierwotnej (EP): Ilość energii wymagana do zaspokojenia zintegrowanych potrzeb obiektu, włączając w to jej wytworzenie i dostarczenie.
 • Kategoria efektywności energetycznej: Skalowanie energetyczne obiektu od A+ (najwyższa oszczędność energii) do G (największe zużycie energii), co ułatwia porównywanie poziomów efektywności energetycznej między różnymi budynkami.
 • Rekomendacje dla poprawy efektywności energetycznej: Sugerowane środki, które mogą zwiększyć oszczędność energetyczną obiektu, minimalizując jego zapotrzebowanie na energię i obniżając koszty operacyjne.

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe przy transakcjach sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, dostarczając przyszłym właścicielom lub najemcom informacje o spodziewanych kosztach związanych z eksploatacją obiektu. Dodatkowo, może ono umożliwić udział w różnorodnych programach rządowych lub lokalnych, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Mieszkańcy Warszawy powinni pamiętać, że świadectwo energetyczne musi być sporządzone przez autoryzowanego audytora energetycznego, posiadającego właściwe uprawnienia i znajdującego się na oficjalnej liście osób upoważnionych do jego wydawania. Taki audytor ocenia budynki bazując na dogłębnej analizie ich struktury, systemów instalacyjnych oraz innych elementów wpływających na zużycie energii.

RW Projekt Rafał Wójcik i Świadectwo energetyczne mieszkania z Warszawie.

Prawo jasno definiuje okoliczności, kiedy konieczne jest posiadanie świadectwa energetycznego. W związku z tym, przy sprzedaży mieszkania lub jego najmie, nasuwa się kwestia, czy wymagany dokument dotyczy całego obiektu, czy tylko określonej jednostki mieszkalnej w Warszawie.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej, przedstawiane podczas zawierania umowy sprzedaży czy najmu, odnosi się wyłącznie do tej części obiektu lub specyficznego lokalu, który jest przedmiotem transakcji. To implikuje, że dla każdego mieszkania lub segmentu budynku w Warszawie przeznaczonego do sprzedaży czy najmu, wymagane jest dostarczenie osobnego świadectwa energetycznego.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia. Po upływie tego okresu, jeśli budynek ma być sprzedany, wynajęty lub jeśli przeszły istotne zmiany mogące wpłynąć na jego efektywność energetyczną, wymagane jest sporządzenie nowego świadectwa energetycznego.

PROJEKT
AUDYTOR
TRZEBA
NIE

Kiedy nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej? To istotna informacja dla mieszkańców Warszawy.

Zmiany w ustawie wprowadzają pewne wyjątki, kiedy świadectwo energetyczne nie jest konieczne. Oprócz sytuacji, gdy właściciel nie planuje sprzedaży ani wynajmu swojej nieruchomości, nie potrzebuje on zdobywać tego dokumentu również w przypadku oferowania na sprzedaż lub do wynajmu nieruchomości nieogrzewanych i niewentylowanych mechanicznie.

W Polsce, a zatem i mieście Warszawaświadectwo energetyczne nie jest wymagane także dla:

 • budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m²;
 • budynków używanych sezonowo, nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku (np. domki letniskowe);
 • budynków sakralnych;
 • obiektów zabytkowych zarejestrowanych w rejestrze zabytków;
 • budynków przemysłowych, które nie posiadają instalacji zużywających dużo energii, z wyjątkiem oświetlenia.

Nie jest również potrzebne przy staraniu się o ubezpieczenie nieruchomości.

Warto podkreślić, że nowe regulacje nie mają zastosowania wstecz – dotyczą tylko umów zawartych po 28 kwietnia 2023 roku.

Sankcje za brak świadectwa energetycznego. Mieszkańcu miasta Warszawa czy wiesz?

Za nieokazanie świadectwa energetycznego mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe przez organy inspekcji budowlanej lub sądy. W zależności od sytuacji, wysokość mandatu może wynosić od 20 do 5000 zł. Co więcej, kupujący lub najemca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, jeśli świadectwo energetyczne nie zostanie mu dostarczone przez sprzedającego lub wynajmującego.

Przykłady sytuacji, w których może być nakładana kara za brak świadectwa energetycznego:

 • Gdy właściciel lub zarządca nieruchomości nie dostarczy świadectwa energetycznego nabywcy, najemcy lub odpowiednim organom inspekcji budowlanej, grozi mu kara w wysokości od 500 do 5000 zł,
 • Jeśli właściciel lub zarządca nieruchomości nie udostępni świadectwa energetycznego właścicielowi poszczególnych jednostek w budynku, lub osobie uprawnionej do spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu, przewidziana kara wynosi od 20 do 5000 zł,
 • W przypadku braku wyeksponowania świadectwa energetycznego w widocznym miejscu w budynkach publicznych lub użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m², możliwa jest kara do 20 000 zł.
BRAK
KARY
FAQ
???

Pytania i odpowiedzi najczęściej zadawane przez mieszkańców Warszawy.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia. Po tym okresie, jeżeli budynek jest nadal używany w taki sam sposób, a nie przeszedł istotnych zmian wpływających na jego efektywność energetyczną (modernizacja), świadectwo to musi być odnowione.

Świadectwo energetyczne musisz zaktualizować w Warszawie w następujących sytuacjach:

 • Po 10 latach: Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. Po tym czasie, aby pozostało ważne, musisz je zaktualizować.
 • Po istotnych zmianach: Jeżeli w budynku przeprowadzone zostały istotne remonty lub modernizacje, które mogły wpłynąć na jego efektywność energetyczną, takie jak wymiana systemu ogrzewania, termoizolacja czy zmiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Przy zmianie przeznaczenia budynku: Jeśli zmieniłeś sposób użytkowania budynku, co mogło wpłynąć na jego zapotrzebowanie energetyczne, konieczne jest sporządzenie nowego świadectwa energetycznego.

Aktualizacja świadectwa energetycznego gwarantuje, że informacje odnoszące się do efektywności energetycznej budynku są precyzyjne i aktualne, co jest istotne zarówno przy sprzedaży, wynajmie, jak i dla samego zarządzania kosztami eksploatacji budynku.

— CZY WIESZ, ŻE?

Świadectwo energetyczne Warszawa.

Świadectwo energetyczne dla budynku w Warszawie wydane przez certyfikowanego audytora
Dokument świadectwa charakterystyki energetycznej przygotowany dla nieruchomości w Warszawie.
Certyfikat energetyczny wyświetlany na ekranie komputera z widokiem na panoramę Warszawy w tle.
Ekspert ds. energii przeprowadzający audyt energetyczny w nowoczesnym budynku biurowym w Warszawie.

Z Warszawy możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Warszawie i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

Z Warszawy możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Warszawie i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Patrycja Roszczyk
Patrycja Roszczyk
2024-04-23
Serdecznie polecam! Przesympatyczna i konkretna współpraca. Świadectwo energetyczne zrobione w trybie ekspresowym 🙂
Agnieszka Jagiełło
Agnieszka Jagiełło
2024-04-21
Szybka, profesjonalna obsługa
Marcin Jurek
Marcin Jurek
2024-04-19
Niemożliwe od ręki na cuda trzeba poczekać 24 godziny. Dokładnie tyle (a nawet mniej ) zajęło przygotowanie świadectwa. Serdecznie polecam każdemu kto tak jak ja obudził się na ostatnią chwilę i pionie potrzebował dokumenty. W przeciwieństwie do innych firm za przyspieszoną usługę nie jest pobierana dodatkowa opłata. Dla wszystkich pozostałych również polecam bo kontakt bardzo miły i profesjonalny.
Andrzej Pyka
Andrzej Pyka
2024-04-11
Szybko i bezproblemowo. Polecam.
Sebastian Pawluczuk
Sebastian Pawluczuk
2024-04-11
Profesjonalnie, rzeczowo. Polecam.
Anna Maliszewska
Anna Maliszewska
2024-04-10
Firma godna polecenia na 200%. Współpraca przebiegła wzorowo na każdym etapie. Cena bardzo dobra. Dziękuję za miłą współpracę i szybką realizację.
Magdalena Kokoszka
Magdalena Kokoszka
2024-04-09
Współpraca przebiegła bardzo szybko, miło i konkretnie.. polecam
Marta Paszko
Marta Paszko
2024-04-03
Sprawna i rzetelna obsługa. Wykonanie jeszcze przed czasem. Firma godna polecenia!
Jumedica
Jumedica
2024-04-03
Polecam firmę Rw Projekt. Szybka sprawna komunikacja , profesjonalne podejście do klienta. Terminowość 👍👍👍
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Kielce

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Tychy

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Gliwice

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Pruszków

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ