Termowizja.

— TERMOMODERNIZACJA

Termowizja budynków

Termowizja budynku to technika diagnostyczna, która pozwala na ocenę izolacji cieplnej, wykrycie mostków termicznych, nieszczelności oraz innych problemów związanych z przegrzewaniem lub stratami ciepła. Jest skutecznym narzędziem diagnostycznym, pozwalającym na identyfikację problemów termicznych oraz oszacowanie potencjalnych oszczędności energii. Zakres wykonania termowizji budynku obejmuje następujące etapy:

— RW PROJEKT

Termowizja budynków etapy

PIERWSZY

Przygotowanie do badania termowizyjnego:

  • Wybór odpowiedniego terminu i warunków pogodowych, najlepiej z różnicą temperatur między wnętrzem a zewnątrz budynku wynoszącą co najmniej 10°C.
  • Upewnienie się, że powierzchnie badanych obiektów są suche, bez śniegu czy innych przeszkód, które mogłyby zakłócić pomiary.

Badanie termowizyjne:

  • Przeprowadzenie inspekcji termowizyjnej z zastosowaniem kamery termowizyjnej, obejmującej wszystkie przegrody zewnętrzne budynku: ściany, dach, okna, drzwi, elementy konstrukcyjne, instalacje grzewcze i inne.
  • Rejestrowanie termogramów (obrazów termowizyjnych), które uwidaczniają rozkład temperatur na badanych powierzchniach.
DRUGI
TRZECI

Analiza wyników termowizji:

  • Interpretacja uzyskanych termogramów w celu zlokalizowania problemów, takich jak mostki termiczne, nieszczelności, niedobory izolacji, wilgoć czy uszkodzenia konstrukcji.
  • Porównanie wyników z normami oraz wytycznymi dotyczącymi efektywności energetycznej budynków.

Raportowanie z badania termowizyjnego:

  • Sporządzenie szczegółowego raportu z badania termowizyjnego, zawierającego opis metodologii, analizę wyników oraz zalecenia dotyczące działań naprawczych lub modernizacyjnych.
  • Przekazanie raportu klientowi wraz z dokumentacją fotograficzną, zawierającą termogramy i ewentualnie zdjęcia cyfrowe badanych elementów.
CZWARTY
PIĄTY

Konsultacja i doradztwo:

  • Omówienie wyników badania z klientem, wyjaśnienie istoty wykrytych problemów oraz przedstawienie propozycji rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.
  • Doradztwo w zakresie planowania i realizacji działań naprawczych oraz monitorowanie efektów przeprowadzonych prac.

— RW PROJEKT

Termowizja budynków

— INŻYNIEROWIE

Nasze pozostałe usługi

Audyt ENERGETYCZNY

KLIKNIJ

Świadectwo ENERGETYCZNE

KLIKNIJ

Projektowane CHARAKTERYSTYKI

KLIKNIJ

Analiza ŚRODOW.-EKONOM.

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ