Świadectwo energetyczne Wrocław.

— Wrocław nasze miasto

Świadectwo energetyczne Wrocław, certyfikat energetyczny Wrocław

check

Świadectwa energetyczne Wrocław

check

Audyty energetyczne Wrocław

check

Certyfikat energetyczny Wrocław

s
Twoi konsultanci energetyczni we Wrocławiu:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 200zł/netto

Dom jednorodzinny

od 380zł/netto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cena świadectwo energetyczne Wrocław.

Cennik Świadectwa energetycznego WrocławCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 200 zł/netto
Dom jednorodzinnyod 380 zł/netto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Wrocław

Świadectwo energetyczne Wrocław: dla zrównoważonego rozwoju!

Należy posiadać świadectwo energetyczne, jeżeli:

 • We Wrocławiu sprzedajesz nieruchomość lub jej fragment na mocy umowy kupna-sprzedaży,
 • Oddajesz w najem nieruchomość lub jej część (właściciel),
 • Zbywasz nieruchomość lub jej fragment na mocy umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Świadectwo energetyczne, znane także jako świadectwo charakterystyki energetycznej, stanowi oficjalny dokument, który jest niezbędny do oceny efektywności energetycznej danej nieruchomości, zarówno w kontekście jej eksploatacji, jak i potencjalnych wpływów na środowisko. Dokument ten szczegółowo opisuje, jakie ilości energii są potrzebne do odpowiedniego ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz dostarczenia ciepłej wody w danej budowli, biorąc pod uwagę obecne systemy instalacyjne, izolacyjne oraz materiały budowlane użyte w konstrukcji obiektu.

Opracowywane przez uprawnionych audytorów energetycznych, świadectwo energetyczne zawiera nie tylko obliczenia dotyczące rocznego zapotrzebowania na energię, lecz również informacje o emitowanych przez budynek gazach cieplarnianych oraz propozycje zmian, które mogłyby przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej. Dzięki temu, świadectwo energetyczne pełni kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju, stając się ważnym narzędziem zarówno dla właścicieli nieruchomości, którzy dążą do obniżenia kosztów operacyjnych, jak i dla przyszłych nabywców czy najemców, którzy mogą lepiej zrozumieć potencjalne zobowiązania energetyczne związane z eksploatacją obiektu.

świadectwo energetyczne wykaz osób uprawnionych

Świadectwo charakterystyki energetycznej – kto wydaje?

Świadectwo energetyczne we Wrocławiu może być wystawiane przez certyfikowanego audytora, który posiada bogatą wiedzę teoretyczną oraz  jest zarejestrowany na oficjalnej liście osób uprawnionych do ich wydania. Aby uzyskać numer audytora uprawnionego do wystawienia świadectwa energetycznego, mieszkańcy Wrocławia mogą skorzystać z dostępnej witryny internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Strona ta umożliwia weryfikację uprawnień potencjalnych doradców po wpisaniu ich danych, takich jak imię i nazwisko. Istnieje również możliwość żądania od audytora wykazania certyfikatu potwierdzającego jego kwalifikacje.

W kontekście lokalnych usług, RW Projekt Rafał Wójcik, działający w branży od 2009 roku, stanowi znakomite źródło wsparcia w zakresie świadectw energetycznych. Nasza firma, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i aktualnej wiedzy technicznej, zapewnia swoim klientom dostęp do kompleksowej analizy i doradztwa energetycznego. Wysoki standard usług RW Projekt gwarantuje rzetelność i precyzję w przygotowywaniu dokumentacji, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynków oraz pomaga właścicielom w zrozumieniu kluczowych aspektów związanych z energetycznym zarządzaniem ich nieruchomościami.

Świadectwo energetyczne mieszkania Wrocław – wpływ na wartość rynkową nieruchomości

Nie wszyscy właściciele nieruchomości we Wrocławiu są zobowiązani do posiadania świadectwa energetycznego. Jeśli nie planujesz sprzedaży ani wynajmu swojej własności, nie będziesz potrzebować tego dokumentu.

Jednak w przypadku, gdy decydujesz się na zbycie lub oddanie w najem swojej nieruchomości, przygotowanie i dołączenie świadectwa energetycznego do umowy staje się Twoim prawnym obowiązkiem. Niewykonanie tego zadania może skutkować nałożeniem  wysokiej grzywny – kwoty wahać się mogą od 200zł do kilku 5000zł. Przy transakcji sprzedaży, notariusz zweryfikuje obecność tego świadectwa w dokumentach. Natomiast w przypadku umów najmu, wynajmujący ma prawo zażądać wglądu w świadectwo energetyczne podczas finalizowania umowy najmu.

Przy analizie szczegółowych regulacji prawnych dotyczących świadectwa energetycznego, nasuwa się pytanie o zakres tego dokumentu dla mieszkań znajdujących się w bloku – czy powinien obejmować cały budynek, czy konkretny lokal mieszkalny? Przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków dostarczają odpowiedzi.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 wspomnianej ustawy, przy zawieraniu umowy przenoszącej prawo własności części budynku, czy to na zasadzie własności spółdzielczej, czy najmu, świadectwo energetyczne musi dotyczyć wyłącznie tej części budynku lub konkretnego lokalu, który jest przedmiotem transakcji.

Oznacza to, że posiadacze mieszkań w blokach we Wrocławiu są zobowiązani do posiadania świadectwa energetycznego właśnie dla swojej części nieruchomości. Chociaż administracja budynku lub spółdzielnia mieszkaniowa może udostępnić świadectwo dotyczące całego budynku, które zawiera informacje o ogólnej powierzchni mieszkalnej, powierzchniach wspólnych czy zużyciu energii na potrzeby całego bloku, takie dokumenty nie mogą być użyte w indywidualnych transakcjach sprzedaży czy najmu konkretnego mieszkania. Każde mieszkanie we Wrocławiu w bloku wymaga zatem indywidualnego świadectwa energetycznego.

Jeśli natomiast chodzi o wynajem poszczególnych pomieszczeń w lokalu, np. pojedynczych pokoi, również tutaj przepis ten znajduje zastosowanie, co oznacza konieczność posiadania osobnych świadectw energetycznych dla każdej wynajmowanej części.

TO
MAMY

Świadectwo energetyczne Wrocław – Oszczędzaj na rachunkach i żyj komfortowo .

Osobiście wykonujemy świadectwa
Mamy uprawnienia od 2009 roku
Bezpieczna płatność po wykonanej usłudze
Wybór: Ty przesyłasz dane lub sami je pozyskujemy za Ciebie.
Współpracują z podwykonawcami
Uprawnienia zdobyły podczas boomu na usługę
Konieczna przedpłata to wymóg
Tylko formularz to forma kontaktu
WROCŁAW
ENERGIA

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE WROCŁAW – oddział Poczty Polskiej

Serdecznie zapraszamy do najbliższego oddziału Poczty Polskiej we Wrocławiu, stąd mogą wysłać Państwo dokumenty do świadectwa energetycznego.

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27,
50-386 Wrocław

Współrzędne GPS:
N 51° 6′ 27.002″ E 17° 3′ 42.795″

Serdecznie zapraszamy do najbliższego oddziału Poczty Polskiej we Wrocławiu, stąd mogą wysłać Państwo dokumenty do świadectwa energetycznego.

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27,
50-386 Wrocław

Współrzędne GPS:
N 51° 6′ 27.002″ E 17° 3′ 42.795″

KROKI
PROSTE

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Wrocław – Transformuj swoją nieruchomość i zobacz różnicę już dziś.

W każdym świadectwie energetycznym budynku we Wrocławiu musi znaleźć się określona ustawowo gama danych – od podstawowych informacji takich jak adres, rok powstania, powierzchnia użytkowa czy objętość, po bardziej zaawansowane wskaźniki, które są kluczowe dla obliczeń: EP, EK i EU.

 • EP (wskaźnik energii pierwotnej) wskazuje roczne zapotrzebowanie nieruchomości na energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych, co jest szczególnie ważne dla budynków ogrzewanych za pomocą pieców węglowych czy gazowych.
 • EK (wskaźnik energii końcowej) to ilość energii dostarczanej do budynku, umożliwiająca dokładne oszacowanie kosztów operacyjnych nieruchomości związanych z jej zapotrzebowaniem na energię.
 • EU (wskaźnik energii użytkowej) odnosi się do rzeczywistego zużycia energii w ciągu roku, uwzględniając straty energetyczne (na przykład te wynikające z mostków termicznych).

Świadectwo energetyczne zawiera także zdjęcie nieruchomości.

Obligatoryjność sporządzania świadectwa energetycznego wynika z dyrektyw Unii Europejskiej. Dla sprzedającego jest to dodatkowy koszt, natomiast dla kupującego – wartościowa informacja, która pozwala ocenić, ile energii zużywa nieruchomość i jakie będą związane z tym koszty eksploatacji.

Wyjątki – Kto nie musi posiadać świadectwa energetycznego we Wrocławiu – sprawdź to z nami.

Istnieją określone wyjątki od obowiązku posiadania świadectwa energetycznego we Wrocławiu oraz w całej Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, pewne rodzaje nieruchomości i okoliczności zwalniają właścicieli z konieczności posiadania tego dokumentu. Oto niektóre z tych wyjątków:

 • Budynki i lokale użytkowane mniej niż 4 miesiące w roku – Obiekty używane sezonowo, które nie są eksploatowane przez cały rok, nie wymagają świadectwa energetycznego.
 • Budynki o charakterze sakralnym i na cele kultu religijnego – Kościoły, kaplice oraz inne miejsca kultu religijnego są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.
 • Obiekty zabytkowe – Jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków i wszelkie prace przy jego modernizacji muszą być uzgodnione z konserwatorem zabytków, nie jest wymagane świadectwo energetyczne. To zwolnienie ma na celu ochronę historycznej substancji budynku.
 • Małe budynki nie mieszkalne – Budynki o niewielkiej powierzchni użytkowej, takie jak małe kioski czy stróżówki, które mają mniej niż 50 m² powierzchni użytkowej, również są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.
 • Budynki gospodarcze, magazyny i warsztaty – Obiekty, które służą wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak magazyny czy warsztaty, a nie są ogrzewane ani chłodzone na potrzeby ludzkie, mogą być zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego.
 • Budynki przeznaczone do rozbiórki – Budynki, które mają zostać zburzone w najbliższym czasie, nie wymagają świadectwa energetycznego, ponieważ nie będą dłużej użytkowane.

Każdy przypadek należy jednak rozpatrywać indywidualnie, ponieważ szczegółowe warunki i wymagania mogą się różnić w zależności od specyfiki danego obiektu i planowanych działań. W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z lokalnym urzędem lub wykwalifikowanym audytorem energetycznym.

PROJEKT
AUDYTOR
TRZEBA
TAK

Zyskaj przewagę na rynku nieruchomości we Wrocławiu dzięki aktualnemu świadectwu energetycznemu – to inwestycja, która się opłaca!

Do sporządzenia świadectwa energetycznego we Wrocławiu potrzebne są szczegółowe informacje dotyczące budynku, które umożliwią rzetelną ocenę jego efektywności energetycznej. Oto lista niezbędnych danych:

Dane ogólne o budynku:

 • Adres nieruchomości.
 • Rok budowy lub ostatniej znaczącej modernizacji.
 • Typ budynku (mieszkalny, komercyjny, użyteczności publicznej itp.).
 • Liczba kondygnacji oraz informacje o piwnicy i poddaszu użytkowym.
 • Powierzchnia użytkowa oraz kubatura budynku.

Dane dotyczące konstrukcji:

 • Opis konstrukcyjny budynku, w tym materiały budowlane użyte do konstrukcji ścian, dachu, fundamentów oraz inne elementy mające wpływ na bilans energetyczny.
 • Informacje o izolacji cieplnej – rodzaje i grubości materiałów izolacyjnych.
 • Dane na temat okien i drzwi zewnętrznych, w tym ich wielkość, rodzaj, współczynniki przenikania ciepła.

Systemy instalacyjne:

 • Rodzaje i charakterystyka systemów ogrzewania i chłodzenia, w tym rodzaje paliwa, rodzaje i efektywność kotłów, pomp ciepła, klimatyzatorów.
 • Opis systemu wentylacji i klimatyzacji.
 • Informacje o systemach przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 • Dane o instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne czy fotowoltaiczne.

Zużycie energii:

 • Roczne zużycie energii na ogrzewanie, chłodzenie, ciepłą wodę użytkową i oświetlenie.
 • Informacje o rzeczywistym zużyciu energii elektrycznej i cieplnej.

Inne dokumenty i informacje:

 • Dostępne projekty budowlane, dzienniki budowy, certyfikaty wydajności energetycznej zastosowanych urządzeń.
 • Fotografie budynku umożliwiające weryfikację stanu technicznego i zgodność danych.

Na podstawie tych danych sporządzamy świadectwo energetyczne, dostarczając kompleksowej oceny efektywności energetycznej budynku oraz wskazując potencjalne możliwości jego poprawy.

Kara za brak świadectwa energetycznego. Mieszkańcu Wrocławia czy wiesz?

Nieposiadanie świadectwa energetycznego w sytuacjach, kiedy jest ono wymagane przez prawo, może skutkować nałożeniem sankcji finansowych. W Polsce, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, wysokość kary za brak świadectwa energetycznego może być znacząca.
Kara za brak świadectwa energetycznego może wynosić od 500 zł do nawet 5000 zł. Wysokość kary jest ustalana indywidualnie przez organ nadzoru budowlanego, który bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak wielkość nieruchomości, jej przeznaczenie oraz okoliczności naruszenia przepisów.

BRAK
KARY
FAQ
???

Pytania i odpowiedzi najczęściej zadawane. Bądź o krok przed innymi – świadectwo energetyczne na rynku nieruchomości we Wrocławiu.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat, o ile nie zostaną przeprowadzone większe prace remontowe lub modernizacyjne wpływające na efektywność energetyczną budynku.

Po przeprowadzeniu istotnych zmian w budynku, które mogły wpłynąć na jego charakterystykę energetyczną, np. po termomodernizacji.

Informuje o zużyciu energii, pomaga w planowaniu oszczędności, a także zwiększa atrakcyjność nieruchomości na rynku.

Tak, przy wynajmie długoterminowym świadectwo to musi być przedstawione najemcy.

Tak, poprawa izolacji, wymiana okien czy modernizacja systemu grzewczego mogą znacznie poprawić wyniki świadectwa.

Nie jest to standardowy wymóg, ale niektóre banki mogą tego wymagać jako część oceny ryzyka kredytowego.

Tak, świadectwo może być użyte do ubiegania się o dofinansowanie z programów rządowych lub lokalnych wrocławskich na termomodernizację.

Nie, świadectwa energetyczne są wymagane tylko dla budynków.

Nie, obowiązek posiadania świadectwa nie zależy od zgody kupującego i jego brak może być podstawą do nałożenia kary.

— CZY WIESZ, ŻE?

Świadectwo energetyczne Wrocław – inwestycja która się opłaca.

Zadbaj o efektywność energetyczną swojego budynku z naszym świadectwem energetycznym w Wrocławiu.
Uzyskaj profesjonalne świadectwo charakterystyki energetycznej dla swojego budynku we Wrocławiu.
Otrzymaj certyfikat energetyczny od ekspertów z Wrocławia.
Audyt Energetyczny Wrocław, aby zidentyfikować miejsca, w których możesz zmniejszyć koszty i zwiększyć efektywność energetyczną swojego budynku.

Z Wrocławia możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych we Wrocławiu i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

Z Wrocławia możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych we Wrocławiu i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Patrycja Roszczyk
Patrycja Roszczyk
2024-04-23
Serdecznie polecam! Przesympatyczna i konkretna współpraca. Świadectwo energetyczne zrobione w trybie ekspresowym 🙂
Agnieszka Jagiełło
Agnieszka Jagiełło
2024-04-21
Szybka, profesjonalna obsługa
Marcin Jurek
Marcin Jurek
2024-04-19
Niemożliwe od ręki na cuda trzeba poczekać 24 godziny. Dokładnie tyle (a nawet mniej ) zajęło przygotowanie świadectwa. Serdecznie polecam każdemu kto tak jak ja obudził się na ostatnią chwilę i pionie potrzebował dokumenty. W przeciwieństwie do innych firm za przyspieszoną usługę nie jest pobierana dodatkowa opłata. Dla wszystkich pozostałych również polecam bo kontakt bardzo miły i profesjonalny.
Andrzej Pyka
Andrzej Pyka
2024-04-11
Szybko i bezproblemowo. Polecam.
Sebastian Pawluczuk
Sebastian Pawluczuk
2024-04-11
Profesjonalnie, rzeczowo. Polecam.
Anna Maliszewska
Anna Maliszewska
2024-04-10
Firma godna polecenia na 200%. Współpraca przebiegła wzorowo na każdym etapie. Cena bardzo dobra. Dziękuję za miłą współpracę i szybką realizację.
Magdalena Kokoszka
Magdalena Kokoszka
2024-04-09
Współpraca przebiegła bardzo szybko, miło i konkretnie.. polecam
Marta Paszko
Marta Paszko
2024-04-03
Sprawna i rzetelna obsługa. Wykonanie jeszcze przed czasem. Firma godna polecenia!
Jumedica
Jumedica
2024-04-03
Polecam firmę Rw Projekt. Szybka sprawna komunikacja , profesjonalne podejście do klienta. Terminowość 👍👍👍
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Warszawa

KLIKNIJ

Certyfikat energetyczny Tychy

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Gliwice

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Wałbrzych

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ