Certyfikat energetyczny Koszalin

— Koszalin – miasto z energią

Audyt energetyczny Koszalin, Świadectwo energetyczne Koszalin.

check

Świadectwo energetyczne Koszalin

check

Audyt energetyczny Koszalin

check

Certyfikat energetyczny Koszalin

s
Twoi konsultanci energetyczni w Koszalinie:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 200zł/netto

Dom jednorodzinny

od 380zł/netto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwa energetycznego KoszalinCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 200 zł/netto
Dom jednorodzinnyod 380 zł/netto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Zwiększ wartość swojej nieruchomości ze świadectwem energetycznym w Koszalinie – Twój klucz do oszczędności i ekologii!

Z naszym świadectwem energetycznym Koszalin – zwiększaj wartość swojego domu lub mieszkania!

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej w Koszalinie pozwala na precyzyjną ocenę wydajności finansowej projektów inwestycyjnych oraz skuteczne planowanie renowacji i modernizacji obiektów. Informacje te inicjują proces redukcji wydatków na energię. Świadectwo charakterystyki energetycznej, również określane jako certyfikat energetyczny lub świadectwo energetyczne, jest formalnym dokumentem, który diagnozuje zużycie energii w nieruchomościach mieszkalnych lub użytkowych. Istotnym składnikiem tego dokumentu jest wskaźnik EP, który ilustruje zapotrzebowanie na energię pierwotną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Zgromadzone w świadectwie dane umożliwiają prognozowanie rocznego zapotrzebowania na energię, co jest kluczowe dla dokładnego oszacowania kosztów operacyjnych.

wyszukaj świadectwo energetyczne po numerze

W Koszalinie certyfikat energetyczny wykonasz u certyfikowanego audytora.

Aby dokument był ważny, świadectwo energetyczne w Koszalinie mogą Państwo wykonać w RW Projekt:

 • certyfikowani audytorzy wpisani do Rejestru Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 • Indywidualne podejście i komfortowa współpraca.
 • Szybka realizacja zleceń, możliwa nawet w ciągu 2 dni.
 • Dostarczenie wszystkich potrzebnych wyjaśnień i dokumentów na wskazany adres.
 • Starannie przygotowana dokumentacja inwentaryzacyjna.
 • Usługi świadczone na wysokim poziomie, co potwierdzają liczne referencje.
 • Szczegółowe wyjaśnienia wyników analiz.
 • Długotrwałe wsparcie merytoryczne.
 • Atrakcyjne warunki dla zamówień grupowych i przy stałej współpracy.
 • Elastyczność w formach płatności.

Wybierając RW Projekt, zyskujesz kompleksowe usługi z zakresu świadectw energetycznych, zapewniające efektywność energetyczną i wartość dodaną dla Twojej nieruchomości.

Przeznaczenie Świadectwa Energetycznego: Kluczowe Informacje

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków w Koszalinie przedstawia kompleksowe informacje o zużyciu energii, zdefiniowane przez różnorodne wskaźniki:

 • Wskaźnik EP (Energia Pierwotna): Ten kluczowy wskaźnik, często prezentowany graficznie, ocenia ogólną efektywność energetyczną obiektu, biorąc pod uwagę kwestie ekologiczne. Wskazuje na całkowite zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną, nieodnawialną.
 • Wskaźnik EK (Energia Końcowa): Ten wskaźnik jest używany do oszacowania rocznych kosztów eksploatacyjnych budynku. Określa ilość energii niezbędnej do ogrzewania, wentylacji, podgrzewania wody i chłodzenia przez cały rok. Niższa wartość EK oznacza większą efektywność energetyczną budynku i niższe koszty operacyjne.
 • Wskaźnik EU (Energia Użytkowa): Mierzy on roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, wskazując na straty ciepła poprzez przenikanie i wentylację, co jest miarą jakości konstrukcyjnej budynku. Im niższa wartość EU, tym lepsza izolacja termiczna obiektu.
 • Wskaźnik procentowego udziału energii odnawialnej: Obliczany jako stosunek energii wygenerowanej z źródeł odnawialnych do ogólnej energii końcowej zużywanej na ogrzewanie, ciepłą wodę, chłodzenie i wentylację.
 • Jednostkowa emisja CO2: Ten wskaźnik jest kalkulowany na podstawie całkowitej produkcji energii potrzebnej na różne wymagania budynku, co odzwierciedla wpływ na środowisko.

Te wskaźniki zawarte w świadectwie energetycznym są niezbędne do oceny efektywności energetycznej, co pozwala na lepsze zarządzanie kosztami oraz wpływ na środowisko.

KOSZALIN
ENERGIA

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE KOSZALIN – oddział Poczty Polskiej

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego oddziału Poczty Polskiej.

Zwycięstwa 1 A,
75-900 Koszalin

Współrzędne GPS:
N 54° 11′ 20.501″ E 16° 10′ 11.448″

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Zwycięstwa 1 A,
75-900 Koszalin

Współrzędne GPS:
N 54° 11′ 20.501″ E 16° 10′ 11.448″

KROKI
PROSTE

W Koszalinie obowiązek posiadania świadectw energetycznych obejmuje:

Świadectwa energetyczne są wymagane dla różnych typów nieruchomości i sytuacji, w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej. W Koszalinie, podobnie jak w innych miejscowościach, obowiązek ten dotyczy:

 • Nowe budynki – Inwestorzy są zobowiązani dołączyć kopię świadectwa energetycznego do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • Obiekty poddawane rozbudowie, nadbudowie lub odbudowie – Dla takich prac modernizacyjnych wymagane jest posiadanie aktualnego certyfikatu energetycznego.
 • Nieruchomości nabywane od deweloperów – W przypadku zakupu mieszkania lub domu od dewelopera to on odpowiada za sporządzenie i dostarczenie certyfikatu energetycznego.
 • Nieruchomości sprzedawane na rynku wtórnym – Sprzedający musi posiadać i przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości.
 • Nieruchomości wynajmowane – Wynajmujący zobowiązany jest dostarczyć świadectwo energetyczne na żądanie najemcy.
 • Budynki użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 250 m² również muszą posiadać ważne świadectwo energetyczne.

Ważność świadectwa energetycznego: Dokument zachowuje swoją ważność przez 10 lat. Jednak w przypadku dokonania ulepszeń budynku, które mają wpływ na jego charakterystykę energetyczną, jak na przykład wymiana okien, systemu ogrzewania, czy docieplenie ścian zewnętrznych, konieczne jest sporządzenie nowego świadectwa energetycznego. Tego rodzaju aktualizacje są istotne, ponieważ mogą znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów eksploatacyjnych i zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie tylko w Koszalinie , jest obowiązkowe zgodnie z ustawą Prawo budowlane i dotyczy różnych typów obiektów:

 • Budynki nowo oddawane do użytku oraz te, które są przedmiotem transakcji sprzedaży lub wynajmu.
 • Obiekty poddane przebudowie lub remontowi, które wpływają na zmianę ich charakterystyki energetycznej.
 • Wyjątki:
  • Nie dotyczy to budynków zabytkowych podlegających ochronie,
  • miejsc kultu religijnego,
  • budynków tymczasowych o okresie użytkowania krótszym niż 2 lata,
  • nieruchomości niemieszkalnych używanych w rolnictwie,
  • obiektów przemysłowych i gospodarczych o niskim zapotrzebowaniu energetycznym oraz
  • domów mieszkalnych używanych sezonowo poniżej 4 miesięcy rocznie,
  • a także wolnostojących o powierzchni mniejszej niż 50 m².

Świadectwo energetyczne jest kluczowym dokumentem dołączanym do zgłoszenia zakończenia budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Przy sprzedaży lub wynajmie, świadectwo musi być dostępne dla kupującego lub najemcy. Brak tego dokumentu nie uniemożliwia realizacji transakcji, ale jest zalecany do zapewnienia przejrzystości i zgodności z prawem.

Audytorzy energetyczni przed rozpoczęciem oceny wymagają dostępu do konkretnej dokumentacji:

 • Ogólna dokumentacja nieruchomości, która obejmuje: rok budowy, przeznaczenie, typ konstrukcji i materiałów, systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowania ciepłej wody, kubaturę, powierzchnię użytkową, oraz liczba kondygnacji.
 • Dane adresowe inwestora i opis inwestycji.
 • Dodatkowe informacje są wymagane w przypadku braku lub niekompletności dokumentacji.

Świadectwo jest ważne przez 10 lat, o ile nie zostaną przeprowadzone prace remontowe zmieniające parametry energetyczne budynku. Po takich zmianach niezbędne jest sporządzenie nowego świadectwa.

Projektowana charakterystyka energetyczna w Koszalinie jest realizowana dla nowych obiektów lub tych poddanych przebudowie. Dołącza się ją do projektu budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Jej głównym celem jest potwierdzenie, że proponowane rozwiązania projektowe spełniają obowiązujące normy i zasady efektywnego zarządzania energią. Charakterystyka energetyczna jest obowiązkowym elementem dokumentacji projektowej, co wynika z najnowszych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego. Każda charakterystyka musi zawierać analizę wykorzystania wysokoefektywnych, alternatywnych systemów energetycznych.

Owszem, właściciele mieszkań muszą dysponować świadectwem charakterystyki energetycznej. W Polsce, a zatem i w Koszalinie,  jest to obowiązek prawny w przypadku transakcji sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości. Dokument ten precyzuje zapotrzebowanie energetyczne niezbędne do obsługi budynku lub jego części, obejmujące między innymi ogrzewanie, wentylację oraz produkcję ciepłej wody użytkowej.

Na mocy zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków, które weszły w życie 29 sierpnia 2014 roku, wymóg posiadania tego świadectwa dotyczy każdego, kto sprzedaje lub wynajmuje nieruchomość. Nieposiadanie świadectwa może prowadzić do nałożenia kary finansowej, która może osiągnąć do 5 tysięcy złotych.

Należy podkreślić, że ważność świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi 10 lat. W przypadku realizacji prac budowlanych czy instalacyjnych, które wpływają na parametry energetyczne obiektu, na przykład wymiany okien, modernizacji systemu grzewczego lub docieplenia elewacji, wymagane jest wydanie nowego świadectwa.

Odpowiedzialność za wystawienie świadectwa energetycznego mieszkania w budynku wielorodzinnym spoczywa na właścicielu mieszkania lub zarządcy nieruchomości. W kontekście transakcji sprzedaży czy wynajmu, właściciel mieszkania ma obowiązek dostarczyć świadectwo charakterystyki energetycznej potencjalnemu nabywcy lub najemcy.

Osoby uprawnione do tworzenia takich świadectw muszą być zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Charakterystyk Energetycznych Budynków. Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym przygotowaniu tych dokumentów, zapewniając ich pełną zgodność z aktualnymi standardami i przepisami. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania więcej informacji lub zlecenia sporządzenia świadectwa energetycznego.

Cena świadectwa energetycznego dla mieszkania w naszej firmie wynosi od 200 złotych brutto. Realizacja zamówienia odbywa się w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez nas kompletu danych dotyczących nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat świadectwa energetycznego dla mieszkania oraz nasze merytoryczne wsparcie udzielimy pod numerem telefonu (+48) 694 365 816

Nie. O to, czy świadectwo energetyczne będzie potrzebne, a kredyt hipoteczny zostanie udzielony na korzystniejszych warunkach, trzeba pytać w wybranym banku. Do akcji polegającej na obniżaniu oprocentowania kredytobiorcom dysponującym świadectwem charakterystyki energetycznej, włączyło się już wiele banków.

PYTANIA
???

— KOSZALIN – Czy wiesz, że?

Świadectwo charakterystyki energetycznej w Koszalinie

Audyt energetyczny Koszalin: Audyt przeznaczony do sprawdzenia efektywności energetycznej w Koszalinie.
Świadectwo charakterystyki energetycznej Koszalin: Dokument analizujący charakterystykę energetyczną budynku w Koszalinie.
Certyfikat energetyczny Koszalin: Certyfikat potwierdzający spełnienie standardów energetycznych w Koszalinie.
Świadectwo energetyczne Koszalin: Świadectwo przedstawiające zużycie energii przez obiekt w Koszalinie.

W Koszalinie możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Koszalinie i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

W Koszalinie możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Koszalinie i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Katarzyna Berg
Katarzyna Berg
2024-07-09
Polecam w 100%. Pełen profesjonalizm! Świetny kontakt, szybka realizacja. Jakość obsługi i dokumentów na najwyższym poziomie
Catanci
Catanci
2024-07-08
wszystko super polecam
Ewa Ćwikowska
Ewa Ćwikowska
2024-07-05
Świadectwo energetyczne zostało wykonane profesjonalnie, sprawnie i szybko. Świetna komunikacja i prowadzenie klienta krok po kroku. Polecam.
Wojciech Barański
Wojciech Barański
2024-07-03
Serdecznie polecam. Wszystko załatwione sprawnie i szybko. Bardzo dobry kontakt.
Krystian Obidziński
Krystian Obidziński
2024-07-02
Polecam firmę RW Projekt. Certyfikaty wykonano szybko, zgodnie z oczekiwaniami. Kontakt bardzo dobry. Na pewno wrócę kolejnym razem.
Kamil Koryszewski
Kamil Koryszewski
2024-06-28
Super kontakt, mega szybko wszystko załatwione. Polecam.
Anna Grądzka
Anna Grądzka
2024-06-28
Szybki termin realizacji za przystępną cenę
Wojciech Bajkowski
Wojciech Bajkowski
2024-06-25
Wygooglowałem, zadzwoniłem i natychmiastowy kontakt z profesjonalistą. Kilka pytań z mojej strony i po chwili na skrzynce mailowej odebrałem checklistę. Świetna komunikacja, fachowość i rzetelna obsługa. Polecam każdemu potrzebującemu ŚChE niezbędnego przy sprzedaży domu.
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Elbląg

KLIKNIJ

Audyt energetyczny Wrocław

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Leszno

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Piła

KLIKNIJ

ZADZWOŃ