Certyfikat energetyczny Opole

— Opole

Certyfikat energetyczny Opole, Świadectwo energetyczne Opole.

check

Świadectwo energetyczne Opole

check

Audyt energetyczny Opole

check

Certyfikat energetyczny Opole

s
Twoi konsultanci energetyczni w Opolu:
call
Rafał Wójcik
call

Lokal mieszkalny

od 300zł/brutto

Dom jednorodzinny

od 500zł/brutto

Budynki mieszkalne wielorodzinne

od 0,5zł netto/m2

Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowy

wycena indywidualna

Projektowana charakterystyka energetyczna

od 200zł/netto

Cennik Świadectwa energetycznego OpoleCena
[zł]
Lokal mieszkalnyod 300 zł/brutto
Dom jednorodzinnyod 500 zł/brutto
Budynki mieszkalne wielorodzinneod 0,5zł netto/m2
Budynek użyteczności publicznej, lokal usługowywycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetycznaod 300 zł/netto

— Opole – rozwój i energia

Odkryj tajniki świadectwa energetycznego w Opolu – Twoja podróż z ekspertami branżowymi!

Od 2009 roku działamy na rynku w sektorze świadectw energetycznych w Opolu, oferując naszym odbiorcom najwyższej klasy usługi. Dzięki naszemu długotrwałemu doświadczeniu, zapałowi oraz dokładności, udało się nam zrealizować wiele certyfikatów energetycznych. Obecnie chcemy podzielić się z Tobą zgromadzonymi informacjami! Trzymanie w ręku świadectwa charakterystyki energetycznej w Opolu daje możliwość oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz zaplanowania prac remontowych czy modernizacyjnych. Zawarte w nim informacje są pierwszym etapem do obniżenia wydatków na energię. Dokument ten, określany także jako certyfikat energetyczny lub świadectwo energetyczne, precyzuje zużycie energii w danym obiekcie mieszkalnym lub użytkowym. Centralnym punktem jest wskaźnik EP, który wskazuje ilość energii pierwotnej niezbędnej do funkcjonowania obiektu. Informacje zawarte w dokumencie umożliwiają przewidzenie rocznego zapotrzebowania na energię, co pozwala na oszacowanie kosztów eksploatacji.

TO
MAMY

W Opolu obowiązek posiadania świadectw energetycznych obejmuje:

 • Nowo wybudowane obiekty w Opolu, gdzie inwestor jest zobowiązany dołączyć kopię świadectwa energetycznego do wniosku o zezwolenie na użytkowanie.
 • Budynki, które są rozbudowywane, nadbudowywane lub odbudowywane.
 • Lokale mieszkalne lub domy zakupione od dewelopera, przy czym obowiązek przygotowania certyfikatu energetycznego leży po stronie dewelopera.
 • Domy lub mieszkania oferowane na rynku wtórnym na terenie Opola, gdzie obowiązek dostarczenia świadectwa energetycznego spoczywa na osobie sprzedającej.
 • Nieruchomości przeznaczone do wynajęcia, gdzie wynajmujący musi przedstawić świadectwo energetyczne na żądanie najemcy.
 • Budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 250 m².

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. W przypadku przeprowadzenia ulepszeń, które mają wpływ na charakterystykę energetyczną budynku, takich jak wymiana okien, modernizacja systemu ogrzewania czy izolacja ścian zewnętrznych, wymagane jest sporządzenie nowego świadectwa.

Jakie dane potrzebne do przygotowania świadectwa energetycznego? Opole liderem nieruchomości.

Tworzenie świadectwa energetycznego wymaga zebrania szczegółowych danych o nieruchomości. Oto wykaz informacji, które muszą zostać zebrane:

Imię i nazwisko posiadacza lokalu (mieszkania) stanowią kluczowe dane identyfikacyjne.

Kompletne informacje adresowe mieszkania pozwolą na dokładne określenie położenia nieruchomości w Opolu.

Data, w której obiekt został zakończony i oddany do użytkowania, wpływa na normy energetyczne, które były stosowane podczas jego wznoszenia.

Wskazanie, czy lokal mieszkalny jest umiejscowiony na parterze, najwyższym piętrze, czy w piwnicy, ma znaczenie dla jego właściwości termicznych.

Zbieranie danych o przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych, podłogach oraz sufitach, włączając w to zastosowane materiały i ich układ warstw, jest niezbędne. Optymalnie, jeśli informacje te pochodzą z planu mieszkania i dokumentacji projektowej.

Rozmiary okien i drzwi, a także materiały użyte do ich produkcji, są istotne w kontekście analizy ich przewodności cieplnej.

Wskazanie źródła energii wykorzystywanej do ogrzewania centralnego i podgrzewania wody użytkowej jest kluczowe, na przykład czy jest to dostawa z sieci miejskiej czy kocioł gazowy.

Określenie typu zamontowanych grzejników, takich jak płytowe, żeliwne czy ogrzewanie podłogowe, ma wpływ na wydajność całego systemu ogrzewania.

Określenie systemu wentylacyjnego, czy to grawitacyjny, czy mechaniczny, jest istotne dla analizy efektywności wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Administrator obiektu, wspólnota mieszkaniowa lub deweloper zazwyczaj posiadają informacje odnoszące się do punktów od „Data oddania do użytku” do „Typ wentylacji”. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania dostępu do pewnych danych, może okazać się niezbędne wykonanie inwentaryzacji mieszkania.

Mieszkańcy Opola, to idealny czas, aby zadbać o efektywność energetyczną swojego domu z RW Projekt!

GIŻYCKO
ENERGIA

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE OPOLE – oddział Poczty Polskiej

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego oddziału Poczty Polskiej.

Skautów Opolskich 7A,
45-286 Opole

Współrzędne GPS:
N 50° 40′ 38.026″ E 17° 57′ 24.164″

Wyślij do nas dokumenty do świadectwa energetycznego z najbliższego odziału Poczty Polskiej.

Skautów Opolskich 7A,
45-286 Opole

Współrzędne GPS:
N 50° 40′ 38.026″ E 17° 57′ 24.164″

KROKI
PROSTE

Zrozumienie celu świadectwa energetycznego – kluczowe informacje mieszkańcom Opola.

Świadectwo energetyczne budynku w Opolu dostarcza informacji na temat jego zapotrzebowania energetycznego, przedstawionego poprzez różnorodne wskaźniki:

 • Wskaźnik EP, który określa zapotrzebowanie na energię pierwotną, nieodnawialną. Wyróżnia ogólną efektywność energetyczną obiektu, z naciskiem na aspekty ekologiczne. Jest to główny wskaźnik w świadectwie, zobrazowany na diagramie.
 • Wskaźnik EK, dotyczący energii końcowej, używany do oszacowania kosztów eksploatacji obiektu. Pokazuje, ile energii jest potrzebne na ogrzewanie, wentylację, podgrzewanie wody lub chłodzenie przez cały rok. Mniejsza wartość EK oznacza wyższą efektywność energetyczną i niższe koszty operacyjne.
 • Wskaźnik EU, reprezentujący roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, ocenia straty ciepła poprzez przenikanie i wentylację, co pozwala ocenić jakość konstrukcji. Im mniejsza wartość EU, tym lepsza izolacja obiektu.
 • Wskaźnik procentowego udziału energii odnawialnej, który jest ustalany na podstawie proporcji wygenerowanej energii z odnawialnych źródeł do całkowitego zużycia energii końcowej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i wentylacji.
 • Jednostkowa emisja CO2, wyliczana na podstawie całkowitego zużycia energii na różne potrzeby budynku, odzwierciedlająca jego wpływ na środowisko.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne, znane również jako certyfikat energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej czy paszport energetyczny, to dokument, który ocenia efektywność energetyczną budynku. Zawiera informacje o zużyciu energii, potencjalnych oszczędnościach oraz wpływie na środowisko.

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz bardziej rozpowszechnione i mogą znacząco wpłynąć na efektywność energetyczną obiektu. Ten wpływ jest większy, im większa jest rola urządzeń elektrycznych w ogrzewaniu, wentylacji, produkcji ciepłej wody użytkowej, chłodzeniu i oświetleniu budynku. Dzięki fotowoltaice można znacząco poprawić jej parametry.

Metoda ta sugeruje ustalenie współczynnika zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej na poziomie wi=0,0 dla energii pochodzącej z własnej instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to, że całkowite zużycie energii pierwotnej EP dla energii elektrycznej spadnie do 0,0 kWh/m2rok.
Jednakże, wymagane będzie określenie produkcji energii z paneli fotowoltaicznych i jej uwzględnienie w efektywności energetycznej budynku. Należy więc podać energię uzyskaną z fotowoltaiki oraz tę dodatkową (z sieci), konieczną dla działania urządzeń (która zostanie przeliczona przy współczynniku wi = 3,0).

W przypadku domów jednorodzinnych, zazwyczaj udział energii elektrycznej dla ogrzewania i ciepłej wody jest ograniczony. Dotyczy to domów zasilanych gazem, węglem, biomasą, czy ciepłem z sieci. W takich obiektach korzyści z instalacji fotowoltaicznych są zwykle umiarkowane. Jeśli natomiast w budynku zastosowano pompę ciepła, wentylację mechaniczną i klimatyzację, udział ten jest znacznie wyższy. Dla tych obiektów wyraźnie dostrzegalny będzie efekt zmniejszenia współczynnika EP.

W Opolu w budynkach użyteczności publicznej, oprócz często stosowanej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, brane jest pod uwagę również oświetlenie. Całkowite zużycie energii elektrycznej jest wówczas istotne, a panele fotowoltaiczne mogą przynieść duży wpływ na poziom EP w wykonywanym świadectwie energetycznym.

Zazwyczaj proces ten zajmuje około 7 dni roboczych, wliczając w to czas na odnalezienie audytora energetycznego (około 1 dnia), wypełnienie dostarczonego przez niego formularza (również 1 dzień), a także czas potrzebny audytorowi na przygotowanie świadectwa energetycznego (dobór parametrów i przeprowadzenie obliczeń w dedykowanym oprogramowaniu), co zajmuje zwykle od 3 do 5 dni roboczych.

Warto pamiętać, że czas podawany przez firmy audytorskie liczony jest od chwili dostarczenia przez nas wypełnionego formularza, czyli kiedy audytor posiada już wszystkie potrzebne informacje. Ten okres może być krótszy, jeżeli dysponujemy rzutem budynku, lub dłuższy, jeśli brakuje nam pewnych danych. To zdarza się często w przypadku starszych budowli, gdzie oryginalna dokumentacja może być niedostępna. W takim scenariuszu wskazane jest bezpośrednie skontaktowanie się z audytorem, co daje mu możliwość zadawania dodatkowych pytań o nieruchomość i ustalenie niezbędnych szczegółów.

Niektóre firmy, na przykład RW Projekt, proponują także usługę ekspresową, czyli przygotowanie świadectwa w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia kompletnie wypełnionego formularza. Jest to znaczące udogodnienie dla klientów, którzy w ostatniej chwili uświadamiają sobie potrzebę posiadania świadectwa.

Jeżeli zarządzasz przestronnym mieszkaniem, możesz udostępniać je wielu oddzielnym najemcom, zawierając z każdym indywidualną umowę najmu. Zgodnie z nowymi regulacjami, przy zawieraniu umowy, każdemu najemcy należy udostępnić kopię świadectwa energetycznego. Nie ma jednak potrzeby zamawiania wielu kopii tego dokumentu i ponoszenia za każdą z nich opłat. Dokument ten otrzymasz w wersji cyfrowej i będziesz miał możliwość wygenerowania jego dowolnej liczby kopii, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Najemcom możesz również dostarczyć kopię papierową, której wydruk jest niedrogą inwestycją, biorąc pod uwagę, że jest to dokument liczący kilka stron.

Warto również pamiętać, że raz wydane świadectwo energetyczne w Opolu i całej Polsce zachowuje swoją ważność przez 10 lat. Wymiana najemców w wynajmowanym obiekcie nie musi więc automatycznie oznaczać potrzeby pozyskania nowego dokumentu. Jedynie w przypadku wykonania remontów, które wpłyną na zmianę efektywności energetycznej budynku lub mieszkania, jak na przykład wymiana stolarki okiennej, zmiana systemu grzewczego czy izolacja ścian zewnętrznych, może zajść potrzeba sporządzenia nowego świadectwa energetycznego przed upływem tego terminu.

Zgodnie z art. 17 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, uprawnienia do sporządzania tego rodzaju dokumentów ma osoba, która:

 • ma pełną zdolność do podejmowania działań prawnych;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skierowane przeciwko własności;
 • zakończyła edukację wyższą na kierunkach specjalistycznych;
 • dysponuje kwalifikacjami budowlanymi określonymi w art. 14 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wymienione kierunki studiów obejmują zdobycie tytułu zawodowego takiego jak:

 • inżynier,
 • inżynier architekt,
 • inżynier architekt krajobrazu,
 • inżynier pożarnictwa,
 • magister inżynier architekt,
 • magister inżynier architekt krajobrazu,
 • magister inżynier pożarnictwa lub
 • magister inżynier.

Autentyczność (lub jej brak) świadectwa energetycznego może być oceniona na podstawie kilku kluczowych aspektów:

 1. Pieczątki urzędowe i podpisy
  Prawidłowo wydane świadectwo energetyczne powinno posiadać pieczątki urzędowe oraz podpisy osób do tego uprawnionych.
 2. Zgodność informacji
  Ważne jest, aby zweryfikować, czy dane takie jak metraż budynku, rodzaj izolacji czy system ogrzewania odpowiadają rzeczywistości, zgodnie z twoimi wcześniejszymi ustaleniami.
 3. Dokładność danych
  Jeśli dokument został przygotowany w sposób ogólnikowy i nie uwzględnia szczegółów, istnieje ryzyko, że może być to fałszerstwo.
 4. Niezwykle niska cena
  Jeżeli oferta przygotowania świadectwa energetycznego wydaje się podejrzanie tania, np. 50 czy 100 zł, warto zastanowić się nad powodami tak niskiej ceny w stosunku do przeciętnych stawek rynkowych.

Świadectwa energetyczne kupowane masowo przez Internet często są generowane automatycznie przez programy komputerowe, a ich wartość merytoryczna jest niska lub żadna.

Mieszkańców Opola zapraszamy do kontaktu z RW Projekt gdzie wystawianiem świadectwo energetycznych zajmują się certyfikowani audytorzy od 2009 roku.

W przypadku budynków używanych jako miejsca kultu religijnego, zwolnienie z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego zależy od klasyfikacji obiektów budowlanych i orzecznictwa. Miejsca kultu to te, gdzie odbywają się regularne nabożeństwa. Obiekty w Opolu takie jak kapliczki przydrożne nie są uznawane za miejsca kultu religijnego i nie podlegają zwolnieniu.

Świadectwo energetyczne mieszkania prezentuje się jako dokument wielostronicowy, zwykle wydrukowany na papierze. Jego kluczowe cechy to:

 • Numer rejestracyjny: Każde świadectwo jest unikatowe i posiada numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, co ułatwia jego identyfikację i weryfikację.
 • Podpis osoby uprawnionej: Dokument musi być podpisany przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje do sporządzenia takiej charakterystyki, co gwarantuje jego wiarygodność.
 • Zawartość: W świadectwie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące efektywności energetycznej budynku, w tym:
 1. Dane identyfikacyjne budynku (np. adres).
 2. Informacje o metodologii przeprowadzenia oceny.
 3. Opis techniczny budynku, uwzględniający izolację, systemy ogrzewania i wentylacji, rodzaj i charakterystyki okien, itp.
 4. Wskaźniki efektywności energetycznej, takie jak zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) i końcową (EK), wskaźnik emisji CO2, a także informacje o zużyciu energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia.
 5. Rekomendacje dotyczące możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku.
 • Forma graficzna: Świadectwo charakterystyki energetycznej często zawiera wykresy i tabele ułatwiające zrozumienie przedstawionych danych, w tym graficzne przedstawienie klasy efektywności energetycznej budynku.
 • Podsumowanie i rekomendacje: Ostatnie strony dokumentu zazwyczaj zawierają podsumowanie oceny oraz rekomendacje dotyczące działań, które mogą zostać podjęte w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, wskazując tym samym na potencjalne oszczędności energetyczne i finansowe.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważnym dokumentem, który nie tylko informuje o aktualnym stanie energetycznym budynku, ale również wskazuje kierunki dla potencjalnych inwestycji w zakresie oszczędzania energii.

FAQ
???

— Opole – moje miasto

Świadectwo charakterystyki energetycznej w Opolu

Skorzystaj z audytu energetycznego w Opolu
Pozyskaj certyfikat energetyczny dla swojego domu w Opolu z RW Projekt
Optymalizuj zużycie energii w swoim opolskim budynku z dokładnym świadectwem charakterystyki energetycznej
Zapewnij swojemu domowi w Opolu świadectwo energetyczne od RW Projekt

W Opolu możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Opolu i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

W Opolu możesz nadać do nas paczkę w każdym Paczkomacie Inpost

Wybierz jeden z Paczkomatów dostępnych w Opolu i wyślij do nas do dokumenty do świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego.

— OPINIE

Informacje zwrotne od naszych klientów

Patrycja Roszczyk
Patrycja Roszczyk
2024-04-23
Serdecznie polecam! Przesympatyczna i konkretna współpraca. Świadectwo energetyczne zrobione w trybie ekspresowym 🙂
Agnieszka Jagiełło
Agnieszka Jagiełło
2024-04-21
Szybka, profesjonalna obsługa
Marcin Jurek
Marcin Jurek
2024-04-19
Niemożliwe od ręki na cuda trzeba poczekać 24 godziny. Dokładnie tyle (a nawet mniej ) zajęło przygotowanie świadectwa. Serdecznie polecam każdemu kto tak jak ja obudził się na ostatnią chwilę i pionie potrzebował dokumenty. W przeciwieństwie do innych firm za przyspieszoną usługę nie jest pobierana dodatkowa opłata. Dla wszystkich pozostałych również polecam bo kontakt bardzo miły i profesjonalny.
Andrzej Pyka
Andrzej Pyka
2024-04-11
Szybko i bezproblemowo. Polecam.
Sebastian Pawluczuk
Sebastian Pawluczuk
2024-04-11
Profesjonalnie, rzeczowo. Polecam.
Anna Maliszewska
Anna Maliszewska
2024-04-10
Firma godna polecenia na 200%. Współpraca przebiegła wzorowo na każdym etapie. Cena bardzo dobra. Dziękuję za miłą współpracę i szybką realizację.
Magdalena Kokoszka
Magdalena Kokoszka
2024-04-09
Współpraca przebiegła bardzo szybko, miło i konkretnie.. polecam
Marta Paszko
Marta Paszko
2024-04-03
Sprawna i rzetelna obsługa. Wykonanie jeszcze przed czasem. Firma godna polecenia!
Jumedica
Jumedica
2024-04-03
Polecam firmę Rw Projekt. Szybka sprawna komunikacja , profesjonalne podejście do klienta. Terminowość 👍👍👍
horizontal_ruleAUDYTY, ŚWIADECTWA

Chcesz, abyśmy przygotowali charakterystykę energetyczną lub audyt energetyczny?

ZOSTAW NAMIAR

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole

Świadectwo energetyczne Rzeszów

KLIKNIJ

Audyt energetyczny Łódź

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Toruń

KLIKNIJ

Świadectwo energetyczne Lublin

KLIKNIJ

Call Now ButtonZADZWOŃ