„Czyste Powietrze” 2024 – co warto wiedzieć?

Program „Czyste Powietrze” który wystartował pod koniec 2018 roku ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez udzielenie finansowego wsparcia, przeznaczonego na modernizację systemów grzewczych i/lub docieplenie przegród czy wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej w budynkach mieszkalnych czy lokalach.

Planowany czas zamknięcia programu to koniec 2029 roku. Wszelkie prace muszą być zakończone do 30 czerwca 2029 roku, natomiast wnioski o dofinansowanie można składać do 31 grudnia 2027 roku.

Spis treści

Główne cele i zakres programu

Program ten daje możliwości finansowania różnorodnych inwestycji, a od 2023 roku dotacje przeznaczone są głównie na działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w budynkach. Działania te realizowane są poprzez wykonanie audytu energetycznego, a następnie zgodnej z audytem termomodernizacji budynku. Program cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli domów jednorodzinnych, wspierając walkę ze smogiem i promując ekologiczne i energooszczędne technologie.

Z dotychczasowych zmian w projekcie warto wymienić: podwyższone progi dochodowe, wyższe kwoty dotacji, skrócony czas oczekiwania na dofinansowanie oraz obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego, gdy w grę wchodzi kompleksowa termomodernizacja.

Jeżeli potrzebujesz audytu energetycznego: Zapraszamy do kontaktu!

Składając wniosek warto pamiętać, że program „Czyste Powietrze” pozwala na ponowne przystąpienie do programu, jeżeli nie korzystaliśmy z opcji kompleksowej termomodernizacji.

Kluczowe zmiany w programie na rok 2024

Przechodząc do meritum, w kilku zdaniach przedstawimy naszym zdaniem najistotniejsze zmiany, które zostały wprowadzone od kwietnia 2024 roku. Aktualizacje te mają na celu zwiększenie efektywności i przejrzystości przyznawania dotacji. Do najważniejszych zmian należą:

Finansowanie wyłącznie dla urządzeń z listy ZUM

Od 22 kwietnia 2024 roku dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie na urządzenia grzewcze znajdujące się na liście ZUM (czyli rozwijając skrót, na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów). Jest to niezwykle istotne, żeby starając się o dotację i wybierając czy to pompę ciepła czy kocioł na biomasę, na pellet lub kocioł zgazowujący drewno posiłkować się wymienioną listą, ponieważ jeżeli wybrane przez nas urządzenie tam nie widnieje, dotacja nie zostanie przyznana.
Jeżeli chcesz zapoznać się z listą ZUM, którą prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) znajdziesz ją tutaj: Lista ZUM.

Weryfikacja pomp ciepła

Jeżeli zdecydujemy się na wybór pompy ciepła jako nowoczesnego i efektywnego energetycznie źródła ciepła pamiętajmy, że oprócz sprawdzenia czy wybrane przez nas urządzenie znajduje się na liście ZUM, musimy upewnić się, że urządzenie posiada certyfikaty energetyczne potwierdzające wykonanie rygorystycznych testów w uprawnionych do tego laboratoriach na terenie UE lub EFTA. Wynik tych testów musi być analogiczny jak dane w karcie produktu danego urządzenia i etykiecie energetycznej.
Zasady te mają na celu zapewnienie, że wszystkie urządzenia spełniają określone standardy techniczne i energetyczne. Ma to ustrzec osoby starające się o dofinansowanie przed skorzystaniem z oferty nieuczciwych firm zachęcających do zakupu pomp ciepła w dużo niższej cenie. Niestety zdarza się, że są to urządzenia pobierające ponadnormowe ilości energii elektrycznej, a co za tym idzie generujące zbyt wysokie rachunki.
W wyniku wspomnianych powyżej sytuacji producentów i dystrybutorów zobowiązano do dostarczenia wyników wspomnianych testów do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).

Nowe zasady przyznawania najwyższego poziomu dofinansowania

W 2024 roku w programie „Czyste Powietrze” uzyskanie najwyższego poziomu dofinansowania będzie dostępne wyłącznie na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub też na znajdujący się w takim budynku – jeden lokal mieszkalny. Osoby, które skorzystają z tego poziomu, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie dla kolejnych budynków jedynie w podstawowym zakresie programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie w 2024 roku?

W 2024 roku dofinansowanie będzie obejmować szeroki zakres inwestycji wchodzących w skład pojęcia termomodernizacja, takich jak:

  • Poprawa izolacyjności cieplnej przegród budynków m.in. docieplenie ścian, stropów czy podłóg.
  • Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, również dotyczy bram garażowych.
  • Wymiana starych, nieefektywnych źródeł ciepła (zasilanych m.in. gazem czy węglem) na nowoczesne kotły np. zgazowujące drewno
  • Usprawnienie instalacji co i cwu
  • Montaż wentylacji mechanicznej umożliwiającej odzysk ciepła czyli rekuperacji
  • Instalacja paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na własny użytek

Program częściowo dofinansowuje również wykonanie audytu energetycznego, który jest niezbędny do określenia najbardziej efektywnych oraz ekonomicznie uzasadnionych zmian, obejmujących ocieplenia budynku (określenie materiałów wraz z grubością) i wybór odpowiedniego dla naszego budynku źródła ciepła.

Dla kogo jest program „Czyste Powietrze”?

Właściciele oraz współwłaściciele nieruchomości takich jak budynki mieszkalne jednorodzinne oraz lokale zlokalizowane w tego typu budynkach(z osobną księgą wieczystą) mogą skorzystać z dofinansowania.

Celem programu jest promowanie odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałanie występowaniu smogu poprzez wsparcie finansowe na trzech poziomach od podstawowego, poprzez podwyższony do najwyższego poziomu finansowania.

Warto zaznaczyć, że wniosek składa właściciel lub jeden ze współwłaścicieli, jednak przy II i III poziomie dofinansowania brane są pod uwagę dochody całego gospodarstwa domowego.


Celem programu „Czyste Powietrze” jest jak sama nazwa wskazuje uzyskanie czystego lub chociaż czystszego powietrza w Polsce poprzez redukcję emisji szkodliwych gazów cieplarnianych będących wynikiem użytkowania w naszych domach przestarzałych lub zasilanych przez paliwa kopalne systemów grzewczych. Wprowadzane zmiany mają chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i promować efektywne, ekologiczne technologie. Jeżeli jesteś zainteresowany ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu możesz się zapoznać wchodząc na stronę czystepowietrze.gov.pl.

Jeżeli jesteś z Łodzi i potrzebujesz świadectwa energetycznego: Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Powiązane wpisy

Call Now ButtonZADZWOŃ