Uzyskanie świadectwa energetycznego: krok po kroku

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który przedstawia charakterystykę energetyczną budynku lub jego części. Certyfikatu potrzebujemy zarówno przy budowie nowych obiektów, a właściwie przy oddaniu budynku do użytkowania, jak i w przypadku sprzedaży lub wynajmu istniejących nieruchomości. W poniższym artykule przejdziemy wspólnie, krok po kroku, przez cały proces wykonywania świadectwa energetycznego.

Spis treści

Krok 1: Sprawdzenie wymogów prawnych dotyczących certyfikatu energetycznego

Na początku zidentyfikuj obowiązki i zapoznaj się z aktualnymi przepisami. Przede wszystkim sprawdź, czy Twoja nieruchomość wymaga posiadania świadectwa energetycznego. W Polsce obowiązek ten dotyczy m.in. nowo budowanych budynków, budynków podlegających przebudowie czy też sprzedawanych/ wynajmowanych obiektów. Warto się upewnić, że jesteś na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawnymi, które regulują kwestie świadectw energetycznych. W Polsce regulacje te zawarte są w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków oraz w odpowiednich rozporządzeniach.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj: Świadectwa energetyczne – najczęstsze pytania

Krok 2: Wybór doradcy energetycznego

Kolejnym krokiem jest wybór osoby, której zaufasz i zlecisz wykonanie certyfikatu. Wybierz doradcę energetycznego, który posiada odpowiednie kwalifikacje i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Niezwykle ważna jest rzetelność i doświadczenie, więc pamiętaj o sprawdzeniu opinii i referencji wybranej osoby lub firmy. Dobry specjalista powinien oprócz wiedzy teoretycznej mieć bogate praktyczne doświadczenie. Nasza firma wykonała tysiące świadectw w całej Polsce.

Jeżeli jesteś z Kielc i potrzebujesz świadectwa energetycznego: Zapoznaj się z naszą ofertą!

Krok 3: Przygotowanie informacji na temat Twojej nieruchomości

Przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak:

  • projekt budowlany/architektoniczny, który zawiera: rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje oraz opis techniczny
  • informacje na temat materiałów zastosowanych podczas budowy
  • informacje o systemach grzewczych, wentylacyjnych i chłodzących oraz urządzeniach wspomagających np. solarach, panelach fotowoltaicznych
  • zdjęcia obiektu

Pamiętaj, że niezwykle istotne jest, abyś podał jak najbardziej szczegółowe dane, ponieważ wpływa to na wynik końcowy zużycia energii w Twoim budynku czy lokalu. Podczas wykonywania świadectwa lokalu mieszkalnego bądź lokalu usługowego dane dotyczące budynku pozyskujemy od Administratora.

Krok 4: Opracowanie świadectwa energetycznego

Analiza energetyczna

Na podstawie uzyskanych od Zlecającego danych, czy też na podstawie wykonanej inwentaryzacji, osoba uprawniona przeprowadzi szczegółową analizę energetyczną budynku, oceniając jego efektywność energetyczną oraz identyfikując potencjalne obszary do poprawy.

Wyniki analizy

Certyfikator używając specjalnego oprogramowania sporządzi raport zawierający wyniki analizy energetycznej czyli m.in. ocenę zastosowanych materiałów i izolacji termicznej, ocenę efektywności energetycznej instalacji co i cwu.

Sporządzenie dokumentu

Końcowym etapem opracowania jest wprowadzenie otrzymanych danych do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, ponieważ dopiero po opublikowaniu raportu na stronie, staje się on pełnoprawnym dokumentem czyli świadectwem charakterystyki energetycznej budynku lub jego części.

Krok 5: Przekazanie certyfikatu energetycznego

Po sporządzeniu dokumentu, otrzymasz świadectwo energetyczne, które powinno być przekazane właścicielowi budynku, inwestorowi lub innym zainteresowanym stronom w 2 egzemplarzach papierowych lub w wersji elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub elektronicznym.

Zawsze upewnij się, że świadectwo, które otrzymałeś znajduje się w bazie świadectw charakterystyki energetycznej centralnego rejestru. Na każdej stronie certyfikatu znajdziesz adnotację potwierdzającą, że w takim spisie się znajduje.


Uzyskanie świadectwa energetycznego budynku jest procesem wymagającym dokładności i współpracy z wykwalifikowanym doradcą energetycznym. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oraz przestrzeganiu kroków opisanych w tym przewodniku można sprawnie przeprowadzić cały proces uzyskania dokumentu.

Jeżeli jesteś z Torunia i potrzebujesz świadectwa energetycznego: Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Powiązane wpisy

ZADZWOŃ