Świadectwo energetyczne: od energii pierwotnej do końcowej

Energia jest kluczowym elementem naszego życia, a gdy mówimy o budynkach, jej rola staje się jeszcze bardziej istotna. W kontekście świadectwa charakterystyki energetycznej budynku istnieją trzy kluczowe terminy, z którymi warto się zapoznać:

  • energia pierwotna
  • energia użytkowa
  • energia końcowa

Każdy z tych terminów odnosi się do różnych aspektów zużycia energii w budynku i odgrywa istotną rolę w ocenie jego efektywności energetycznej. Poniżej wyjaśnienie czego dotyczą różnice.

Świadectwo energetyczne nieodnawialne i odnawialne źródła energii

Energia użytkowa EU

Energia użytkowa dotyczy ilości energii zużywanej przez budynek na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, podgrzewu wody czy oświetlenia dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkich innych potrzeb energetycznych w trakcie użytkowania. To dokładna ilość energii, którą budynek faktycznie zużywa

Energia końcowa EK

Energia końcowa jest to tak zwana energia za którą trzeba zapłacić, czyli ilość energii dostarczona do budynku w postaci paliwa np. energii elektrycznej czy gazu ziemnego. Przez pojęcie energii końcowej rozumiemy energię użytkową wraz ze stratami energii uwzględniającymi wytwarzanie, przesył i magazynowanie energii wewnątrz budynku.

Energia pierwotna EP

Energia pierwotna jest to energia pozyskiwana bezpośrednio z zasobów naturalnych, odnosi się do całkowitej ilości energii wykorzystanej na wszystkich etapach produkcji, przesyłu i dostarczenia energii do budynku. Obejmuje ona energię zużywaną przy wydobyciu, przetwarzaniu, transporcie i dystrybucji źródeł energii, takich jak paliwa kopalne, gaz, energia elektryczna czy odnawialne źródła energii, jak energia słoneczna czy wiatrowa. W przypadku świadectwa energetycznego jest to energia końcowa oraz energia zużyta do wytworzenia, dostarczenia czy magazynowania paliwa, zanim dotrze ono do naszego budynku.

Świadectwo energetyczne opis wskaźników energii

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zawiera informacje dotyczące zużycia energii w kontekście tych trzech rodzajów energii. Jest to ważne narzędzie oceny efektywności energetycznej budynku, ponieważ umożliwia porównanie zużycia energii między różnymi budynkami oraz dostarcza informacje na temat potencjalnych oszczędności energii poprzez wprowadzenie bardziej efektywnych technologii i rozwiązań.
Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, a co za tym idzie ocena efektywności energetycznej budynku prowadzi do zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla właścicieli budynku poprzez zmniejszenie rachunków za energię. Ostatecznie, zrozumienie tych trzech pojęć, w kontekście projektowania budynków jak i wykonania świadectwa energetycznego, jest kluczowe dla projektowania, a następnie użytkowania bardziej zrównoważonych i efektywnych energetycznie budynków.

Jak uzyskać jak najlepszy wynik EP w świadectwie energetycznym?

Uzyskanie jak najniższego wskaźnika EP w świadectwie energetycznym jest możliwe m. in. dzięki inwestycji w źródła odnawialne.
Wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej lub geotermalnej może znacząco zmniejszyć zależność budynku od konwencjonalnych, pierwotnych źródeł energii. Instalacja paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy systemów geotermalnych to rozwiązanie, które pomoże zmniejszyć wskaźnik EP oraz rachunki za prąd.

Kolejnym czynnikiem, który ma istotny wpływ na wynik świadectwa charakterystyki energetycznej jest izolacja termiczna budynku. Dobra izolacja budynku ogranicza utratę ciepła zimą i przenikanie ciepła latem. Inwestycja w wysokiej jakości izolację, energooszczędne okna i termoizolacyjne materiały budowlane zmniejsza zużycie energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia. Warto zatem o to zadbać.

Ważny jest również wybór efektywnych systemów grzewczych i chłodzących – nowoczesne, energooszczędne systemy, takie jak pompy ciepła dodatkowo w połączeniu z fotowoltaiką czy magazynami energii, mogą znacząco obniżyć zużycie energii pierwotnej. Dzięki nim można uzyskać optymalne warunki cieplne przy minimalnym zużyciu energii.

Pomocne również będą inteligentne systemy zarządzania energią, jak również proste rozwiązania, np. czujniki ruchu, automatyczne wyłączanie nieużywanych urządzeń czy programowalne termostaty, pomagają w kontrolowaniu zużycia energii w budynku.
Również małe rzeczy które z pozoru wydają się nieistotne mają wpływ na ochronę środowiska oraz zmniejszenie zużycia energii, dlatego zachęcamy do praktyk oszczędzania energii, np. poprzez wyłączanie nieużywanych urządzeń, ma kluczowe znaczenie. Edukacja na temat wpływu codziennych działań na zużycie energii może przynieść znaczące oszczędności.

Stosując te strategie oraz konsultując się z ekspertami ds. energii, można znacząco poprawić efektywność energetyczną budynku i uzyskać lepszy wynik energii pierwotnej w świadectwie charakterystyki energetycznej. Każde działanie zmierzające w kierunku oszczędności energii przyczynia się do ochrony środowiska i redukcji kosztów eksploatacji budynku.

Powiązane wpisy

ZADZWOŃ